ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 خرداد 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 6 خرداد

محمد خاتمی و حسن روحانی

شنا در باتلاق با دست های بسته

 
 
 

 

 

دوم خرداد 1376 در تاریخ جمهوری اسلامی برای همیشه ثبت است. در این روز انتخاباتی برای انتخاب ریاست جمهوری برگزار شد که حکومت حتی خواب نتیجه آن را هم ندیده بود. دراین انتخابات که 80 در صد واجدین حق رای شرکت کرده بودند محمد خاتمی با بیش از 20 میلیون رای انتخاب شد و رهبری اصلاحاتی را در جمهوری اسلامی آغاز کرد که اگر مرجعین مذهبی، قدرتی که مخالف اصلاحات و نتیجه انتخابات بود، توطئه هائی که هر 9 روز یکبار به اشکال مختلف تکرار شد و ... نبود ای بسا ایران در چاله بحران امروز گرفتار نبود. بسیاری هنوز بر این تصورند که خاتمی می توانست بیش از آنچه کرد را از خود به یادگار بگذارد. شاید این تصور بیشتر ناشی از کم آگاهی از قدرت های پشت صحنه و توازن شکننده در دورن حاکمیت به سود خاتمی بود که سرانجام نیز، بویژه در دوره دوم ریاست جمهوری او  کفه ترازوی این توازن به ضرر و علیه او بسیار سنگین شد. در مروری دوباره باید نتایج دوران ریاست جمهوری او و دستآوردهای 8 سال ریاست جمهوری او را مقایسه کرد با دوران 8 ساله احمدی نژاد و دوران حسن روحانی که بیش از هر ریاست جمهوری زیر منگنه فشار مخالفان داخلی و کارشکنی های خارجی – بویژه امریکا و اسرائیل- تاکنون کشتی آب گرفته جمهوری اسلامی را سکانداری کرده و از غرق شدن آن در جنگ خارجی و داخلی جلوگیری کرده است. آن ایرانی که احمدی نژاد برای روحانی باقی گذاشت ویرانه تر از ایرانی بود که هاشمی رفسنجانی برای محمد خاتمی باقی گذاشت. توطئه ها علیه دولت خاتمی متکی به آن توان مالی و قدرت اقتصادی ناشی از غارت دوران 8 ساله احمدی نژاد نبود که در دوران روحانی توطئه گران این ضعف را هم نداشتند و ندارند و  پشتشان به دهها میلیارد دلار به یغما برده شده هر یک از باند های مافیائی گرم است. آن انتظارات برآورده نشده مردم در اواخر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی نیز تکرار شده است و این نیست مگر کم آگاهی از بافت و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و شنا در این باتلاق با دست های بسته! نه تنها باید امیدوار بود بلکه باید کوشید در پایان دوران ریاست جمهوری روحانی یکبار دیگر و به رنگ و چهره ای دیگر، دوران احمدی نژاد را به مردم تحمیل نکنند. هنوز "شب آبستن است، تا چه زاید سحر"

بمناسبت سالگرد دوم خرداد و انتخاب محمد خاتمی در سال 76 مصطفی تاج زاده یادداشت کوتاهی نوشته که در همین شماره پیک نت آن را می خوانید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 مه 2020

 
 

اشتراک گذاری: