ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 اردیبهشت 1399

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

"کرونا" حریف ترامپ میشود

یا ترامپ حریف جان کری و کرونا؟

"فروزنده فرزاد"

 
 
 

 

بی گمان بحران کرونا و قرنطینه ی خانگی ضربه ی سنگینی بر اقتصاد جهانی زده است. حدود یک چهارم از مردم جهان کم و بیش در خانه هاشان و دور از کار و فعالیت های اقتصادی بسر میبرند. حتی پیش از آغاز همه گیری کرونا نیز سخن از کند شدن آهنگ اقتصاد جهانی و بحرانی در راه میرفت. از همین رو، برخی دولتها میخواهند محدودیت های امد و شد و قرنطینه را لغو و فعالیت های اقتصادی را از سر گیرند. این در حالیست که بسیاری از نقاط جهان هنوز درگیر بحران است و لغو زود هنگام محدودیت ها چه بسا به وضعی وخیم تر از آنچه بوده منجر شود.

در این زمینه شاید هیچ کس بیش از دونالد ترامپ برای از سرگیری فعالیت های اقتصادی عجله ندارد. رونق اقتصادی مهمترین برگ بازی او در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در نوامبر ۲۰۲۰ است. بحران جاری تا کنون بیش از ۲۲  میلیون آمریکایی را بیکار کرده که ۶.۶ میلیون تن از آنها درخواست مزایای بیکاری کرده اند. ادامه ی این وضعیت انتخاب دوباره ی ترامپ را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.

در چنین بستری و بی درنگ پس از آنکه فرمانداران چندین ایالت آمریکا اعمال محدودیتها را برای چند هفته تمدید کردند ترامپ و تیم او آگاه به خطر ادامه ی شرایط کنونی و ضربه به چهره ی ترامپ در میان هوادارانش، برنامه یی برای آغاز دوباره ی فعالیت های اقتصادی مطرح کردند. همزمان با اعلام دستورالعمل رفع محدودیت ها، کمپین انتخاباتی ترامپ و تیم او با سازمان دادن اعتراضاتی از سوی راستگرایان در ایالات مینسوتا، میشیگان و ویرجینیا کوشید تا بازگشایی اقتصاد را خواست عمومی بنمایاند. این در حالیست که اقلیت راستگرا بخش بسیار کوچکی از جامعه ی آمریکایی است. معترضانی عموما مسلح که در واقع میلیشای ترامپ هستند و اعتراضات نمایشی است از تن ندادن او به قواعد دموکراتیک. طبق قانون اساسی ایالات متحده، ترامپ نمیتواند فرمانداران را به از سرگیری فعالیتهای اقتصادی مجبور کند. اما کشاندن پای واپسگراترین قشرهای اجتماعی نشان میدهد که او سخت از ادامه ی وضعیت کنونی و شکست در انتخابات وحشت دارد. کمپین انتخاباتی ترامپ به این نتیجه رسیده که ادامه ی محدودیت های آمد و شد، ریزش بیشتر آرا او را در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ به دنبال خواهد داشت.

روی دیگر این سکه چین ستیزی ترامپ است و حمله ی او به  سازمان بهداشت جهانی و سپس قطع کمکهای مالی ایالات متحده به این سازمان. چین ستیزی روی دیگر سکه ی ملی گرایی افراطی در داخل آمریکا است که قدرت ترامپ سخت به شکاف اجتماعی پدید آمده از آن متکی ست. او هر گاه خود را در مخمصه می بیند فتیله ی مهاجرستیزی و بیگانه هراسی و به تبع آن ملی گرایی نژادپرستانه را بالا میکشد تا دیگری را مسبب وضعیت موجود معرفی و خود را از زیر ضربه خارج کند.

برنامه ی ترامپ و تیم او از سرگیری دوباره ی فعالیت های اقتصادی است. او در مسیر فشار به فرمانداران ایالات پیش میرود و اعترضات سازماندهی شده نیز با همین هدف پیش برده میشود. این روند احتمالا با قطع کمک دولتی ۱۲۰۰ دلار برای هر فرد تکمیل خواهد شد و همزمان فرمانداران مسوول شرایط اقتصادی دشوار مردم شناسانده میشوند. اینهمه در نهایت فرمانداران را مجبور به پایان دادن به محدودیت های آمد و شد و بازگشایی اقتصاد خواهد کرد.

ترامپ در توئیتی به ویژه از سه ایالت بالا نام برد و شعارگونه نوشت «میشیگان را آزاد کنید.» او در ادامه آشکارا مردم را به دفاع از حقشان برای حمل سلاح فرا خواند. در واقع از میلیشیای خود خواست او را آزاد کنند، از تله ی بحران کرونا که خود را در آن گرفتار می بیند، حتی اگر به بهای جانهای بسیار.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 23 آوریل 2020

 
 

اشتراک گذاری: