ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

2 شهریور  1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

خود داری رهبرج.اسلامی از اظهار نظر شتابزده

سفر وزیر خارجه پاکستان به ایران

 برای مذاکره بر سر حکومت طالبان

 
 
 

 

 وزیر خارجه پاکستان، برای رایزنی و شاید دادن اطلاعاتی در باره طالبان و آینده مناسبات با دولت این گروه و یا دولت ائتلافی افغانستان پنجشنبه وارد تهران می شود. اگر تا یکماه پیش هر نوع مذاکره ای در باره افغانستان از کانال امریکا می گذشت، اکنون هر مذاکره ای درباره آینده افغانستان و حکومت طالبان از کانال پاکستان می گذرد و به همین دلیل این سفر بسیار مهم است. اهمیت آن در شناخت تازه ای از طالبان و تعهدات داخلی و خارجی آن، کنترل مهاجرت و حتی بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران به افغانستان در صورت شکل گیری یک دولت ائتلافی وفاق ملی است. مرزهای مشترک ایران با پاکستان و افغانستان را نمی توان فراموش کرد. همچنان که وابستگی همه جانبه طالبان به پاکستان را. آیا دیپلماسی جمهوری اسلامی از شعار فاصله گرفته و با واقعیات همآهنگ خواهد شد؟ ظاهرا و با توجه به عدم شتاب رهبر جمهوری اسلامی برای اظهار نظر، پس از استقرار طالبان در کابل پاسخ این سئوال مثبت است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  24 آگوست 2021

 
 

اشتراک گذاری: