ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 مرداد 1400

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 5 مرداد

طرح اینترنت ملی، می رفت

تا 98 دیگری را بوجود آورد!

 
 
 

 

 

روز یکشنبه، روحانی در جمعبندی حوادث اعتراضی خوزستان، برای نخستین بار با صراحت گفت «علاوه بر تحریکات خارجی، از داخل هم به این نارضائی ها دامن زده می شود!». طبیعی است که اشاره او به احزاب و سازمان های سیاسی داخلی و خارجی نبود، که اگر چنین بود قطعا پروائی از نام بردن از آنها نداشت. بنابراین و جدا از این ارزیابی که رویدادهای خوزستان و اعلام همبستگی ها با آن بخشی از جنبش سراسری مردم ایران علیه حکومت است، این اشاره صریح روحانی نیز قابل تعمق است. براستی کدام جریان آب به آسیاب اعتراضات می ریزد؟ و بدنبال کدام ماهی از این آب گل آلوده است؟  مخالفان سیاسی دولت که هم مجلس را قبضه کرده اند و هم کاخ ریاست جمهوری را، قوه قضائیه هم که دراختیارشان بود. بنابراین آنها که روحانی به آنها اشاره می کند، جز سران مافیاهای اقتصادی کسان دیگری می توانند باشند؟ مافیاهائی که نظام را سر انگشت خود می چرخانند.

یک روز پس از این اشاره روحانی، تظاهرات در تهران از پاساژ علاء الدین که مرکز مهم گوشی همراه و دیگر وسائل الکترونیکی است آغاز شد. قطعا آنها که صادقانه دراین تظاهرات شرکت کردند بخشی از سپاه عظیم ناراضیان از حکومت بودند اما سادگی است اگر از کنار عقب نشینی سریع مجلس و پس گرفتن طرح کنترل و بستن اینترنت تحت عنوان اینترنت ملی به سادگی بگذریم. انها که مجلس را برای تهیه و تصویب این طرح تحریک و تشویق کرده بودند بخشی از همانهائی نیستند که روحانی به آنها اشاره کرد؟ دست های داخلی، با انگیزه ها و منافع اقتصادی. شاید "دوزاری" نظام بالاخره افتاد و به مجلس که آلت دست نهادهای پشت پرده است، دستور عقب نشینی داد تا ماجرای گران شدن بنزین در سال 98، اینبار با طرح اینترنت ملی تکرار نشود. این تازه نوک کوه یخ است، بقیه اش هنوز از آب بیرون نیآمده! (فیلم آغاز تظاهرات دیروز تهران)


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  27 ژوییه 2021

 
 

اشتراک گذاری: