ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳ آبان ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

علیه اقدامات ارتجاعی سالهای اخیر

پایان تفکیک جنسیتی

در غذا خوری دانشگاهها در تهران

 
 
 

 

 

دانشجویان دانشگاه شریف روز یک‌شنبه هنگامی که قصد داشتند به صورت مختلط از غذاخوری دانشگاه استفاده کنند، در ورود به غذاخوری با مقاومت حراست روبرو شدند  دانشجویان به علامت اعتراض مقابل غذاخوری تجمع کردند. دانشجویان بسیجی هم میزهای غذاخوری را به شکل سنگر روی هم قرار دادند تا از ورود دانشجویان معترض به غذاخوری جلوگیری کنند.  سپس گروهی از دانشجویان معترض میزهای پشت در سالن البرز را برداشته و چارچوب در را نیز از جا درآوردند تا همه دانشجویان بتوانند داخل غذاخوری شوند.  آنها در نهایت به سالن غذاخوری وارد شدند و دانشجویان بسیجی که پیش‌تر داخل سالن البرز بودند، سالن را تخلیه کردند. در دو دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران نیز همین حادثه و مقاومت و موفقیت گزارش شده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: