ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۴ آبان ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

واقعیات پنهان در پشت

انفجار تروریستی نورد استریم"

برگرفته از فیسبوک اسدالله کشمند

 
 

 

 

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین درباره اقدام تروریستی دولتی برعلیه پایپ لاین های گازجریان شمالی (نورداستریم1 و2) گفت که جهان درتعجب فروخواهد رفت اگر حقیقت موضوع گفته شود. دیده میشود که راز بزرگی در پشت این حادثه تروریستی دارای ابعاد جهانی و تاریخی نهفته است. دراین ماجرا همه چیزعجیب است؛ ازخاموشی ظاهری باخشم فروخورده روسیه درقبال این حادثه بسیارتکان دهنده درعرصه ژئوپولیتیک گرفته تا شیرین زبانی های بلند پروازانه زلنسکی و وزیرخارجه سابق لهستان، همه رسانه های یک سر و صد زبان غربی وغیره.

انفجار لوله های گازنورداستریم 1و2 ازبدترین نوع عملیات تروریستی در قرن حاضربه شمار می رود و در تاریخ به مثابه غیر آبرومندانه ترین عملیات تروریستی ثبت خواهد شد زیرا نه تنها روسیه بلکه آرامش خانواده های بسی از کشورهای اروپائی به ویژه آلمان را هدف قرار داده است. همه متخصصین امور و مفسرین سیاسی هم عقیده اند که انفجارات در این دو پایپ لاین نمیتواند به هیچ وجه کار گروه های منفرد تروریستی و حتی دولتهائی هم باشد که از امکانات تکنولوژیک بسیار پیشرفته امروزی برخوردار نیستند. این لوله ها که دارای پوشش فولادی با ضخامت 4 سانتی متر، بلندای15 سانتی متر و قطر40 سانتی متری هستند و در قعردریا (از80تا100متری) قرارگرفته اند، به حدی مستحکم اند که در برابرسقوط کشتی های بزرگ روی آنها مقاومت دارند. لوله ها به همدیگر بسته نشده بلکه جوشکاری شده اند.

حادثه درنزدیکی شهرکوچک بندری Bandholm کشوردنمارک رخ داد که یگانه راه اجتناب ناپذیر برون رفتن زیر دریائی ها از بحیره بالتیک به دریای شمال واقیانوس اطلس میباشد و از قرار معلوم یکی از کنترل شده ترین راه های زیردریائی دنیاست که دراختیار ناتو قراردارد. در چنین شرایطی به گفته متخصصین اموردرهفته ای که این انفجارات تروریستی رخ داد کشتی پیشقراول امریکائیUss Kearsargeکه 41 هزار تن وزن و257 مترطول دارد درحال تطبیقات (مانور) دقیقاً درحوالی همین نقطه بوده و پروازهای متعدد هلیکوپترهای ناتو دقیقا ًبر فرازهمین منطقه ثبت شده است.

متخصصین ورزیده و جدی امور به ویژه دگروال (سرهنگ) Jacques Baudافسرسابق استخبارات استراتیژیک سویس متعقداند که علیرغم اینکه قدری زود است و نمیتوان بدون تحقیقات لازم حکمی دراین مورد صادرکرد ولی اولین وغیرقابل انکارترین کاندید این خرابکاری نمیتواند دولت دیگری جز امریکا باشد، به ویژه اینکه تنها امریکا وچند کشورمحدود دیگر از امکانات به ثمر رساندن چنین خرابکاری برخورداراند و امریکا همواره درپی مانع شدن جریان یافتن گاز در این پایپ لاین ها بوده است. براساس اسناد آزاد شده CIAمربوط دهه هشتاد براساس دستور رونالدریگان رئیس جمهور وقت امریکا خرابکاری (انفجار) درلوله های انتقال گازشوروی به آلمان ازجانب سی آی ای صورت گرفت که برای مدتی انتقال گازبه آلمان دچاراختلال شد. یعنی خرابکاری هائی از این دست ثبت جدول اعمال خرابکارانه امریکا هم شده است. تمام علایم به قدری روشن است و امریکا را در محراق محکومیت قرارمیدهد که در فکرآدم خطورمیکند که امریکا نمیتواند تا این حد هم نادان با شدکه با دست خود در این اوضاع نهایت بغرنج و متشنج این کاررا بکندعلیرغم اینکه در آتش سوزان چنین تمایلی میسوزد؟؛ مگرامریکا نمیداند که کابل های فایبرهای نوری زیردریا که امریکا را با اروپا وصل میکند و 99.88% اتصالات انترنت از طریق آن صورت میگیرد در تیررس آسان زیردریائی های بی سرنشین روسی قراردارد و به شیوه ای بسیار آسان تر از پایپ لاین های گازی قطع میشود و روس ها قادراند برای انتقام گیری این کار را بکنند به خصوص اینکه خود اینترنت داخلی خود را سالها قبل ایجاد کرده اند؟ راه های دیگری هم برای این نوع انتقام گیری وجود دارد که بهتر ازهرکسی امریکائی ها به ان وقوف دارند. درچنین وضعی به رغم اظهارت پرت و تعرضی و افشاگرانه آقای جوبایدن که از روس فوبی جنون آمیزی درحال ترکیدن است، در این مورد باید قدری با مغزسرد ترسنجید. این هم به اندازه کافی روشن است که بدون کمک مستقیم امریکا با درنظرداشت وضع کنونی جهان و تسلط امریکا برآبهای جهان به ویژه همین منطقه مورد نظر، چنین خرابکاری ای برای هیچ کس امکان پذیرنبوده است. دراین صورت بلافاصله حملات مرگبار روسیه بر زیرساخت های اوکرائین به ویژه در ساحه انرژتیک و گفته های اخیر پسکوف درباره اقدام تروریستی علیه نورداستریم در فکرآدم خطورمیکند. آیا میشود فوران خشم روس ها را در روند عملیات ویژه ارتش روسیه در اوکرائین بی ارتباط با این حادثه تصورکرد؟ با صراحت دیده شده است که تمام جریان این عملیات از24 فوریه گذشته تاکنون نشان دهنده این امراست که شدت عملیات بستگی به عملکرد اوکرائینی ها (درحقیقت امریکائی ها) درروی صحنه دارد. روسیه درجریان این عملیات با خویشتن داری حیرت انگیزی برخورد نموده وضمن اینکه دراین عملیات ابتکارعمل را از دست نداده است، هیچگاهی بی اعتنا به سرنوشت مردمانی که در مناطق جنگی بسرمی برند،عمل نکرده است. اوکرائینی ها دراثر پافشاری امریکائی ها دست به چنان اعمالی می زنند که خشونت روسیه درجنگ راموجه تر و ضروری ترمی سازند. در وضع کنونی اولتر از همه این سوال مطرح میشود که آیا تنها انفجارپل- بزرگراه کرچ میتوانست باعث ایجاد چنین خشمی دروجود روس ها شود که به اصطلاح «خاک اوکرائین را باتوبره به هوا کنند» و یا مسئله بزرگتر ازاین است؟ مگرسناریوئی مبتنی برقصد یکی دیگر از متحدین وفادارامریکا درمنطقه به ویژه اوکرائین برای خرابکاری و انفجاراین پایپ لاین ها و آمادگی امریکا را برای کمک به آن نمیتوان تصور کرد؟ درچنین صورتی امریکا قادرنخواهد بود به نحوی اسنادی را جهت اطلاع روسها از دست داشتن مثلاً اوکرائینی ها در این حادثه به نحوی «لوبدهند» و در این صورت اقدام آنها با در نظرداشت جنگی که درجریان است مشروع و بجا نشان داده شود؟ این سوال بزرگی است که احتمالاًهفته ها و یا ماه های پیشرو شاهد جواب به آن خواهیم بود. درهرصورت و بهرحالی خویشتن داری روسیه علیه امریکا دراین مورد تاکنون یکی ازضمانت های بسیارمتین و سنجیده شده جهت اجتناب ازیک درگیری غیرقابل کنترول که منجربه نابودی بشریت خواهد شد بوده است. (عنوان مطلب انتخاب پیک نت است)


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: