ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۳ آبان ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت ۲۳ آبان

طرفداران "هزینه درمانی"

همچنان می خواهند فاجعه بیآفرینند

 
 

 

 

در روزهای اخیر فیلم یک سخنرانی پخش شده که نسبت به آن توجه لازم نشده است. این فیلم مربوط به سخنرانی یکی از بسیجی ها و یا فرماندهان لباس شخصی هاست که نظراتش را درباره جنبش اعتراضی جوانان دهه ۸۰ برای بسیجی ها و لباس شخصی های دیگری که در برابرش نشسته اند تشریح می کند. او که ظاهرش نشان میدهد زیر ۳۰ سال سن دارد و یک موی سفید در ریش بلند و انبوهش وجود ندارد، در بخشی از سخنرانی اش واقعیاتی را درباره نسل زیر ۱۸ سال کنونی (بویژه زبان گفتگو و بی اعتنائی آنها به مرگ) که در فضای مجازی می چرخد مطرح می کند. در بخش بعدی سخنرانی نتیجه ای را مطرح می کند که فاجعه بار است. اتفاقاً در این بخش نیز او واقعیاتی را می گوید. این واقعیات که با همین اندیشه و راه حلی که او پیشنهاد می کند فاجعه دهه ۶۰ و تکامل آن با کشتار زندانیان در سال ۶۷ روی داد. این تفکر یعنی همان راه حل "اعدام درمانی" که پیشکسوتان امثال وی آن را به اجراء گذاشتند و  بخش مهمی از بی اعتمادی و فرو ریختن باور به انقلاب ۵۷ توسط دو نسل بعد از انقلاب ناشی از همین درمان فاجعه بار است. او با صراحت می گوید که ما باید هزینه به نسل دهه ۸۰ تحمیل کنیم. همان کاری که در دهه ۷۰ و ۸۰ با دانشجویان و غیر دانشجویان کردیم. این هزینه یعنی گرفتن و زدن و کشتن، ربودن و کشتن (قتل های زنجیره ای) و در خیابانها با تفنگ ساچمه ای و جنگی به جان معترضین افتادن. در بخش از این سخنرانی، او ناخواسته اعتراف مهمی می کند. میگوید که ما این نسل را در همین اعتراضات وقتی دنبال می کنیم و آنها به یک کوچه ۳۰ متری فرار می کنند از پنجره و پشت بام خانه ها مردم روی سر ما سنگ و گلدان و حتی صندلی پرت می کنند. جان کلام درست همینجاست. این جان کلام می گوید که نارضائی و اعتراض به دهه هشتادی ها خلاصه نمی شود و آنها که از بام و پنجره خانه هایشان برای سر و کله شماها گلدان و سنگ و صندلی پرت می کنند پدر و مادرهای همین دهه هشتادی ها هستند. اینست عمق آن واقعیاتی که لباس شخصی ها و بسیجی ها و فرماندهان و راهنماهای آنها هنوز آن را درک نکرده اند و اگر هم در حال درک  کردن آن  هستند بسیار با تاخیر پیش می روند. این فیلم را خود ببینید و قضاوت کنید!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: