ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳ مرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 3 مرداد

هدف غرب تقسیم روسیه

به 17 منطقه کوچک بود!

 
 
 

 

هنوز ابعاد و انگیزه های دقیق و دلیل ورود ارتش روسیه به اوکراین آنگونه که باید برای مردم جهان بیان و تشریح نشده است. از جمله این که ارتش 150 هزار نفره اوکراین که 15 سال توسط کارشناسان نظامی "ناتو" آموزش دیده و در کنار آن دو هنگ نظامی متشکل از نازی های اوکراین کاشته شده بود، چه وظیفه ای را قرار بود انجام دهد و در واقع چه وظیفه ای برایش در نظر گرفته بودند؟ چرا کتاب های درسی مدارس اوکراین یکسره علیه روسیه و قلب تاریخ تدوین شده و رهبران نازی های اوکراین را که در زمان حمله ارتش هیتلر به خاک شوروی در اوکراین حاکم شده بودند، در کتابهای درسی تبدیل به قهرمانان ملی اوکراین کرده بودند؟ چرا روس کشی در شرق اوکراین خاکریز اول برای حمله به کریمه و سپس جمهوری بلاروس بود؟ با چه هدفی لهستان بعنوان عضو ناتو پشت سنگر ارتش اوکراین شده بود؟ اگر روسیه وارد اوکراین نمی شد، ارتش اوکراین برای رسیدن به اهداف بالا جنگ را آغاز نمی کرد؟ و متعاقب آن در اوج درگیر شدن ارتش روسیه با ارتش اوکراین و نازی های این کشور، ناتو با بمباران وسیع روسیه همان نقشه ای را نمی خواست در روسیه پیاده کند که در یوگسلاوی پیاده کرد و آن را به 5 تکه تقسیم کرد؟ بحرانی که پس از قطع غله و مواد معدنی روسیه و همچنین قطع نفت و گاز روسیه برای اروپا بوجود آمد، میزان وابستگی غرب به روسیه را نشان داد و غرب به رهبری امریکا با تقسیم روسیه می خواست این منابع را توسط دولت های دست نشانده در تکه های جدا شده از مسکو دراختیار بگیرد. آیا در اینصورت، آنچه در روسیه اتفاق می افتاد به سود جهان بود؟ جنگ در روسیه متوقف می ماند و یا بسرعت نوبت به سوریه و بدنبال آن ایران می رسید؟ در ایران این تصور ساده لوحانه وجود دارد که جمهوری اسلامی را روسیه سرپا نگهداشته و به همین دلیل نیز روسیه ستیزی در ایران گسترش یافته است. چنین ستیزی هرگز در سالهای رژیم شاه، حتی در رژیم رضاشاه نیز وجود نداشت. حتی رضا شاه در 10 سال اول سلطنت خود، نزدیک ترین روابط را با روسیه برقرار کرده بود. کتاب "سید ضیاء" که گفتگوی طولانی دکتر صدرالدین الهی با "سید ضیا طباطبائی" عامل کودتا سوم اسفند 99 و سقوط قاجاریه است را در همین ارتباط بخوانید. حتی کتاب تحقیقی "سلطان زاده" از رهبران اولیه حزب کمونیست ایران در باره دوران اولیه سلطنت رضا شاه و مناسبات با اتحاد شوروی را. آنها که ساده لوحانه می گویند روسیه جمهوری اسلامی را نگه داشته، به این پرسش بسیار ساده باید پاسخ بدهند: روسیه چه نقشی می تواند در شیوه حکومتداری جمهوری اسلامی داشته باشد؟ هیچ! مگر منظور پنهان در پشت روسیه ستیزی، امید حمله امریکا به ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی باشد که مناسبات با روسیه اجازه حمله امریکا به ایران و کندن کلک جمهوری اسلامی را نمیدهد. دارندگان این تفکر و امید غافل از جنگ داخلی و تکه تکه شدن ایران هستند. تکلیف حکومت هر کشوری را مردم آن کشور تعیین می کنند. اگر مناسبات و حمایت ها می توانست حکومتی را نگهدارد، 55 هزار مستشار نظامی امریکا در زمان شاه، رژیم را نگه میداشتند که همه حمایت غرب را نیز داشت. از این ساده اندیشی ها باید دست برداشت. درباره سوریه نیز اگر روسیه غفلت کرده بود، سرنوشت غم انگیز لیبی  و عراق  نصیب سوریه می شد. تمام هنر امروز آنست که بتوان از ظرفیت های روسیه به سود منافع ملی ایران بهره گرفت. همچنان که از ظرفیت های چین و هند و دیگر کشورهایی که در دو پیمان شانگهای و بریکس جمع شده اند. گردش به شرق یعنی این، اما این گردش به شرق به معنای ستیز با غرب نیست، درعین حال که گردش به شرق، به غرب این فرصت را میدهد تا آنها نخواهند با ایران مناسباتی ارباب رعیتی داشته باشند و سیاست های داخلی و منطقه ای خود را به ایران تحمیل کنند. درباره بخش اول این عنوان اول، یعنی انگیزه های ورود ارتش روسیه به اوکراین، کانال اول تلویزیون روسیه گزارشی را منتشر کرده که خلاصه آن را در ادامه میخوانید:

«طرح تقسیم روسیه تحت عنوان "استعمارزدایی روسیه. امر اخلاقی و استراتژیک" در کمیسیون هلسینکی توسط ایالات متحده پیشنهاد شده بود. مطابق این طرح قرار بود روسیه به 17 تکه تقسیم شود. جمهوری روسیه، جمهوری کومی، جمهوری اورال، جمهوری سیبری، جمهوری سخا، جمهوری خاور دورو ایالت های کوچکتر "بوریاتیا"، "تووا"، "آلتا" و  مناطق کوچک تر و محصور "فدراسیون قفقاز شمالی"، "موردویا"، "چوواشیا"، "ماری ال"، "تاتارستان"، "باشقیرستان"، "کالمیکیا" و "اودمورتیا".»


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: