ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۸ مرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

حزب سوم "رو به جلو"

نظر امریکائی ها را جلب می کند؟

 
 
 
 
 

 

در امریکا، تاکنون چند بار خیز برداشته شده تا بلکه یک حزب جدید و رقیب دو حزب دمکرات و جمهوریخواه تشکیل شود و هر بار یا تشکیل نشده و یا کارپایه اش آنقدر مسخره بوده که یخش نگرفته و منصرف شده اند. از جمله، اخیرا یکی از نامزدها سابق دمکرات ها بنام "آندرو یانگ" که اعلام کرده می خواهد حزب سوم در امریکا درست کند. اسم این حزب را هم گذاشته "رو به جلو". حالا ببینیم این "رو به جلو" می خواهد چگونه امریکا را به جلو ببرد و از بحران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیرون بکشد. مطابق برنامه اعلام شده این حزب سوم؛ قرار است"اقتصاد منصفانه و شکوفا بار دیگر در امریکا تقویت شود و شانس بیشتر به امریکائی ها برای انتخاب داده شود. حرف های بیشتری برای آینده و دولت کار آمد" اینها 4 رکن اصلی برنامه این حزب سوم است که هیچ حرف تازه ای در آن نیست جز لفاظی به امید فریب دادن آنها که حاضر نیستند در انتخابات امریکا شرکت کنند. البته، این نوع تلاش ها و بازی های سیاسی- انتخاباتی نیز خود نشان دهنده آگاهی مردم از بی اعتباری دو حزب حاکم (بصورت  نوبتی) است که دیگر دشوار می توان به کمک رسانه های پرقدرت آنها را پشت دو حزب دمکرات و جمهوریخواه جمع کرد. بیم دیگری که باعث سرهمبندی کرد حزب "رو به جلو"، ترس از آن گرایش سوسیالیستی در جامعه امریکاست که در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری این کشور پشت "سندرز" جمع شده و برای آنها که کاخ سفید را سر انگشت خود می چرخانند خطر آفرین شده بود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: