ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

"درد" اصلی جنجال سازها چیست؟

بهائی ستیزی نوین

پس از جنجال مبارزه با بی حجابی

 
 
 

 

 

هنوز چادر مبارزه با بی حجابی خشک نشده، یک جنجال دیگر بنام مبارزه با بهائی ها را علم کردند و سوژه تازه ای برای انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی جامعه که در تظاهرات و اعتراضات اقشار مختلف جامعه منعکس است ساختند. سوژه ای که بلافاصله تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور نیز آن را روی هوا "بُل" گرفته و در بوق دمیدند. بهانه این سوژه را نه بهائی ستیزی که متهم ساختن  شماری بهائی به جاسوسی و ارتباط با اسرائیل اعلام کردند، به این بهانه که مرکز بهائیت در اسرائیل است. نه بهائی ها جاسوس اسرائیل اند، نه اسرائیل برای نفوذ در مراکز استراتژیک اتمی و امنیتی به شماری بهائی ایران که از بیم جان و زیر نظر بودن چنان زندگی می کنند که گربه شاخشان نزند سراغ آنها می رود. بهائی کجا و سایت های اتمی کجا؟ بنابراین هدف آقایانی که دستگیری های تازه از بهائیان را به سوژه روز تبدیل کردند، مبارزه با جاسوسان و نفوذی ها در حکومت نیست، بلکه اصل ماجرا جنجال سازی است و همیشه در این جنجال سازی ها برای جلب موافقت یا حداقل "سکوت" روحانیون و مذهبیون خشک اندیش از روی کوتاه ترین دیوار می پرند: حجاب و مبارزه با بهائی ها.

دلیل و انگیزه استفاده از این دو سوژه برای جنجال سازی آنست که هیچکس -از راس تا ذیل حکومت- برای متهم نشدن به مخالفت با حجاب و مخالفت با بهائیان جرأت نمی کند مستقیما اعلام کند که هدف از این جنجال سازی ها چیست؟ در این میان عده ای از مردم زیر چرخ ماشین جنجال می روند و ای بسا جان و اموال خود و زندگی خود را هم از دست می دهند. چنان که در یورش اخیر به شماری چند از بهائیان در مازنداران اتفاق افتاد. انجمن حجتیه که نفوذ گسترده و سازمان یافته ای در حاکمیت 3 دهه اخیر ایران پیدا کرده، در این دو عرصه درس خود را خوب خوانده و از حفظ است، از زمان شاه تا اکنون. چه در ارگان های امنیتی و زندانها و چه در نهادهای مذهبی- تبلیغاتی و... در این میان نظام ملوک الطوایفی، در شهرها و استان های مختلف ایران که در برخی از آنها اقوام ایرانی با باورهای مذهبی متفاوت نیز زندگی می کنند، دست حادثه آفرینان و سوژه سازان را باز گذاشته است. به همین دلیل نمی توان چنین تصور کرد که از مرکز تصمیم گیری سیاسی کشور، دستور العمل واحدی برای حجاب و بهائی ستیزی نوین صادر شده، بلکه "شاولی"خان ها بجای "شاه" در مناطق مختلف ایران عمل می کنند و در کنار این "شاولی"ها بی شک کسانی نفوذ دارند که سرشان به جاهائی در خارج از کشور بند است و انجام وظیفه می کنند. ما جنجال تازه بنام مبارزه با کم حجابی و یا بی حجابی و همچنین مبارزه با شماری بهائی که سرشان به زندگی خودشان در چند روستای مازندران گرم بوده و به گاو و گوسفند حکومت هم کاری نداشته اند را، اقداماتی سازمان یافته با اهداف سیاسی میدانیم. چنان که دیگرانی مانند صادق زیبا کلام که نمی تواند سوژه سازی کند، مخالفت و مقابله با سیاست گردش به شرق را زیر پوشش ستایش از رئیس مجلس نمایندگان امریکا پیش می برند و به او مدال جسارت سفر به تایوان را میدهند. "درد" چیز دیگری است و پشت این نوع اظهار نظرها و آن حادثه سازی ها آن را پنهان می کنند. طالب سازش با امریکا هستند، مخالف رابطه اقتصادی و سیاسی با روسیه و چین هستند. "درد" اینست و لاغیر اما جرأت مخالفت علنی را ندارند و پشت این اظهار نوع اظهار نظرها و حادثه آفرینی ها پنهان می شوند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۶ آگوست ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: