منتخب اخبار  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۵ مرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
   
 

 

منتخب اخبار اقتصادی

 

برنج کاری پیشرفته و شگفت انگیز در چین/ ویدیو

https://www.khabaronline.ir/news/1658241/

تعداد مشترکان اینترنت موبایل از ۹۷ میلیون گذشت

https://www.asriran.com/fa/news/851895

رشد ۱۱۵ درصدی گردشگران استانبول

https://www.asriran.com/fa/news/851980

با حذف ارز ترجیحی 50  قلم کالا گران شده

https://www.khabaronline.ir/news/1658454/

360 میلیارد تومان خسارت در پوشش ساختمان سازی اتاق بازرگانی

https://www.irna.ir/news/84842449HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84842449/%DB%B3%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C"/

75 درصد بازار فروش سیگاه کشور در اختیار 2 شرکت خارجی

https://www.irna.ir/news/84842074HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84842074/%D9%A7%D9%A5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%A2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA"/

براده های آهن در بسته زعفران

https://www.khabaronline.ir/news/1658771/

6 میلیارد متر مکعب آب رهاورد بارش های تابستانی

https://www.irna.ir/news/84842151HYPERLINK "https://www.irna.ir/news/84842151/%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8"/

ده سال معطلی برای 32 کیلومتر ریل / ویدیو

https://www.irna.ir/news/84844131/

نصرالله:  امریکا نگذاشت نفت و گاز ایران به لبنان بیاید

https://www.jamaran.news/59/1562176HYPERLINK "https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1562176-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF"-

چین: امریکا باید تمام تحریم ها علیه ایران را لغو کند

https://www.irna.ir/news/84842777/

جهان به سوی یک سیستم پولی بین المللی جدید می رود؟

https://www.khabaronline.ir/news/1658616/

چین، روسیه نیست؛ تایوان هم اوکراین نیست

https://www.khabaronline.ir/news/1658562/

لیر ترکیه بی ارزش می شود

https://www.khabaronline.ir/news/1658384/

آلمان باید بیش از دیگر اروپایی ها در مصرف گاز صرفه جویی کند

https://www.dw.com/fa-ir/a-62709295

هشدار محققان آلمانی: احتمال اعتراضات خیابانی در پاییز امسال

https://www.dw.com/fa-ir/a-62688760

روسیه: احتمالا امریکا در تولید و انتشار ویروس کرونا دست داشت

https://www.entekhab.ir/fa/news/688892/


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۶ آگوست  ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: