ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۳ تیر ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

با تصرف کامل لوکانسک

حاکمیت دولت کیف

بر شرق اوکراین تمام شد!

 
 
 

 

 وزیر دفاع روسیه در گزارش به پوتین رئیس جمهور روسیه از پاکسازی کامل جمهوری " لوکانس" از ارتش و نازی ها اوکراین خبر داد و به این ترتیب "دنباس" در شرق اوکراین کاملا از دولت کیف جدا شد. این پیروزی پس از کنترل کامل شهر "لیسیچانسک" در لوکانسک بدست آمد. درعین حال که گزارش های رسیده از "خارکف" و "اودسا" نیز نشان میدهد که عملا حساب این دو بندر نیز از دولت کیف جدا شده و پیوند آنها با روسیه قطعی است. با این پیروزی و این گزارش، تقریبا بخش اصلی هدف و انگیزه ورود ارتش روسیه به اوکراین برای محافظت از روس تبارها در شرق اوکراین و نازی زدائی این منطقه خاتمه یافت. مرحله دوم، غیر نظامی شدن بخش باقی مانده از اوکراین و نپیوستن اوکراین به ناتوست که این مرحله می تواند در مذاکرات با تمام طرف های درگیری نظامی و تحریمی حل شود که این به معنای بازگشت گذشته نیست زیرا ناتو وبویژه امریکا درمرزهائی عبور کردند که بازگشت به آن دشوار است و ضمنا جنگ اوکراین مناسبات جهانی را چنان تغییر داد که می توان گفت این مناسبات به پیش و پس از جنگ اوکراین تبدیل شده و جهان تک قطبی به رهبری امریکا پایان یافته است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۴ ژوئیه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: