ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۸ تیر ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 18 تیر

درد مردم و نیاز حکومت

با حجابی و بی حجابی است؟

 
 
 

 

 

در ایران، دستهای نفوذی و پنهان، به بهانه حجاب سرگرم نفت ریختن به حریق نارضائی مردم از گرانی و بیکاری است. رئیس جمهور، عملا با صدور بخشنامه ای در ارتباط با حجاب، خود نیز به برپا کنندگان پشت صحنه این حریق پیوست و در برخی شهرها، امام جمعه ها نیز آتش بیار معرکه شدند. این درحالی است که هیچیک از جنبش های اعتراضی اعم از کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار اجتماعی به اهداف و خواسته های خود نرسیده اند و علیرغم همه تدابیر امنیتی و دستگیری ها و تهدیدها، باز هم به خیابانها خواهند آمد. ماجرای حجاب این جنبش های اقتصادی را گسترده تر خواهد کرد و آن دست های پنهان و نفوذی بدنبال همین هستند. همین رویدادها نشان میدهد که سیاست داخلی بکلی نا همخوان با سیاست خارجی است و بجای آن که وحدتی را در داخل کشور برای حمایت از سیاست خارجی فراهم کند، عملا مردم را حداقل بی تفاوت و حداکثر مخالف سیاست خارجی می کند و آنها را به سمت شعار علیه سیاست خارجی هدایت می کند. نمی توان در داخل کشور نیروهای یگان ویژه و گشت ارشاد را با باتوم و تفنگ مسئول پاسخ به زنان و کارگران و دیگر معترضان کرد و درخارج کشور در تلاش پیوستن به جبهه شرق بود و در کنار چین و روسیه و هند و کشورهای مستقل امریکا لاتین قرار گرفت. این تضاد دیر یا زود به غلبه یکی بر دیگری خواهد انجامید. آنها که این روزها حجاب را علم کرده اند، اگر مامور و نفوذی هم نباشند، در عمل آب به آسیاب حل این تضاد علیه سیاست نگاه به شرق می ریزند. در هیچیک از کشورهائی که ایران می خواهد در کنار آنها در شانگهای و بریکس بایستد و درهیچیک از کشورهای امریکا لاتین که ایران می خواهد در جبهه آنها جای داشته باشد، نظام اقتصادی آنگونه نیست که درایران هست و مردم اینگونه که در ایران با چوب و تفنگ و زندان از پیرامون حکومت رانده می شوند، نه تنها از حکومت رانده نمی شوند بلکه به سنگر حمایت از وحدت ملی و حکومت های ملی در برابر امریکا و ناتو جلب می شوند. حیرت آور است اگر با نگاه به رویدادهای 43 سال گذشته، یقین پیدا نکنیم که پشت فشارهای فرهنگی و اجتماعی دست های پنهان اسرائیل و امریکا نیست. چگونه ممکن است آنها که آش اسناد اتمی را از ایران با "جاش" می برند و مثل مرغ که دانه از روی زمین بر میدارد، دانشمند اتمی و فرمانده قدس انتخاب می کنند و ترور، در بدنه حکومت مشوق و حتی طراح فشارهائی از نوع  "برخورد با بی حجابی" برای دمیدن در کوره نارضائی مردم نباشند؟

این فیلم مربوط به سرکوب کارگران معدن مس "سونگون ورزقان" در سومین روز اعتصاب در روز 16 تیر توسط یگان ویژه است! اینگونه می توان بسیج ملی، پشت سیاست گردش به شرق و ایستادن در برابر توطئه های تحریمی و حتی نظامی اسرائیل و امریکا ایستاد؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۹ ژوئیه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: