ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۹ تیر ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

جنگ اوکراین زمینه ساز

جنبش اعتراض در اروپا شده

 
 
 

 

 

ناتوانی ناتو برای مقابله با ارتش روسیه در اوکراین، کم کم کشورهای بزرگ اروپائی را به این نتیجه رسانده که دیگر نمی توانند روی امریکا حساب کنند و در نتیجه خود باید فکری مستقل از امریکا برای خود بکنند. برخی از رهبران این کشورها دوراندیشانه به فکر کنار کشیدن از تحریم های روسیه و برقراری مناسباتی مستقل از امریکا با روسیه افتاده اند و برخی کشورهای دیگر مانند آلمان و کم کم "ژآپن" به این فکر افتاده اند که ارتش خود را تقویت کنند. از جمله، روز گذشته صدراعظم آلمان از پارلمان این کشور خواهان اختیاراتی شد تا بتواند بقول او "آلمان را بار دیگر به قدرت 80 سال پیش باز گرداند"!

در کنار این تدابیر و راه حل های حکومتی، جنبش های اعتراضی در بسیاری از کشورهای اروپائی علیه گرانی به خیابان ها آمده و بتدریج حضورآنها جنبه های خشونت آمیز به خود می گیرد. از جمله در فرانسه که فیلم آن را می بینید. این تظاهرات چند هزار نفره علیه گرانی شکل گرفت. در بلغارستان، لهستان، پرتقال، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپائی نیز وضع به همینگونه است. گاه جنبش اعتراضی کشاورزان، گاه کارگران، کامیونداران و...

--------

در باره طرح صدر اعظم آلمان در همین شماره پیک نت مطلبی را با ترجمه رضا نافعی می خوانید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: