ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۱۷ خرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 17 خرداد

آستر پنهان و مهم

در سخنان رهبر ج. اسلامی

 
 
 

 

 

تهران- سیامک زند

سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در سالگرد در گذشت رهبر انقلاب 57 و بنیانگذار جمهوری اسلامی به پالتوئی می مانست که آستر پنهان آن مهم تر از خود پالتو بود. پالتوئی که حریف سرمایه حاکم بر اوضاع سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نمی شود. در باره این سخنان، رسانه های فارسی زبان خارج از کشور عمده توجه خود را روی این محور قرار دادند که او به سخنان رضاپهلوی پاسخ داد.، چرا که او دراین سخنرانی اشاره به انقلاب فرانسه و بازگشت سلطنت  کرد. اما آنچه پنهان مانده فشار اطرافیان او، خصوصا در بحث‌های اقتصادی است که کاملا مغایر با رویکرد شرق محور اوست. شاید هراسی که خامنه ای با آن دست و پنجه نرم میکند، برنامه ای از پیش طراحی شده در دل نظام باشد برای کشاندن او بسمت گرایش به غرب.

در هر حال، در این آشفته بازار حاکم بر کشور در صحنه اقتصاد و سیاست خارجی و اعتراضات مردمی سخنان وی هیچ گشایشی برای این مشکلات همراه نداشت و لحن تحکم آمیز و دستوری او هرگز نخواهد توانست حریف بحرانی شود که بر نظام حاکم است. تحکمی که دیگر حتی  نزدیک ترین افراد نزدیک به او برای آن اعتباری قائل نیستند و حرف هایش را بادی می دانند که می وزد و می رود. شاید بهترین نمونه و مثال دراین زمینه مخالفتی بود که او با برهم زنندگان سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی از خود نشان داد. مخالفتی که در گذشته نیز آن را بر زبان آورده بود اما آتش به اختیارها برای آن تره هم خرد نکرده اند!

آشفتگی در این سخنرانی، که شما (پیک نت) در شماره روز گذشته خود آن مطرح کردید،  بسیار دقیق بود، چنان که حتی در رنگ رخسار وی بیش از گذشته نمایان بود. ایشان در آغاز سخنرانی خود تلاش کرد تا خمینی را در چارچوب دین محدود کرده و نتیجه بگیرد که راهبرد تفکری او استقلال از شرق و غرب بوده و نتیجه گرفت که محور سیاست های او در ادامه سیاست های خمینی است. اما آستر این بخش از سخنان او نیز دفاع بی قید شرط از جمهوری اسلامی 3 دهه گذشته تحت رهبری خودش بود و به آسانی می توان حدس زد که روی سخن او نه با مردم، بلکه با خودی های اطراف خودش بود که بیم دارد مخالفت های پنهان آنها ناگهان جنبه علنی به خود بگیرد. بویژه در سپاه، چرا که خود خوب میداند در حوزه های مذهبی هستند روحانیون دارای مرتبه مذهبی بالاتر از وی که با سیاست های حاکم مخالفند و بر زبان هم می آورند. در دیدارهای غیر علنی بی پروا و در دیدارهای عمومی هنوز با اندکی پروا! در همین ارتباط با هراسی پنهان، از نبود بن بست در نظام تحت رهبری خویش مخالفانش را متهم کرد که "شما به بن بست رسیده اید. "

او دراین سخنرانی اعتراف به اعتراضات مردمی کرد اما بلافاصله انگشت اتهام را به سوی دشمنان برد با این تفاوت که اینبار مردم را جاسوس و وابسته به خارج معرفی نکرد بلکه گفت که دشمن از این اعتراضات بهره  برداری می کند. شما (پیک نت) بدرستی این نکته را گرفتید که او دیگر از لفظ فتنه و اغتشاشگر و ... استفاده نکرد و از "اعتراضات مردمی" سخن گفت. در حقیقت هم دیگر جای انکار مردمی بودن اعتراضات نیست. البته در ادامه، همراه نبودن مردم با نظام و همچنین تضعیف دین بین مردم را انکار کرد و حتی مدعی دین باوری بیشتر و حمایت افزودن مردم از نظام شد.

او هیچ اشاره ای به مهم ترین مسائل روز کشور در عرصه سیاست های داخلی و خارجی نکرد، چنان که گوئی مردم کر و لال و کورند و نمیدانند مسئله صدور قطعنامه شورای حکام جدی است و تبعات اقتصادی آن جدی تر و یا سخنی درباره بیانیه شدید الحن شورای همکاری اعراب نکرد، از نقش نفوذی ها در درون ارگان های نظامی و اطلاعاتی چیزی نگفت، همچنان که اشاره ای هم به سلاخی اقتصادی و افزایش ناگهانی قیمت ها که به اعتراضات شورشی مردم ختم شده نکرد و تنها به ستایش از رئیس جمهوری که با حداقل مشارکت مردم در انتخابات بر مسند نشسته پرداخت که در این زمینه نیز بیشتر دفاع از خود و نقشی که در انتخابات ریاست جمهوری داشت بود تا ستایش از رئیسی.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۷ ژوئن ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: