ایران و جهان   

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه- پاریس. آذرنگ

رئیس جمهور فرانسه

درمحاصره چپ ها و ناسیونالیست ها
 
 

 

 

روز یکشنبه انتخابات پارلمانی فرانسه برگزار شد که در نتیجه آن امانوئل مکرون رییس جمهور راستگرای آن کشور با بدست اوردن کمتر از 289 کرسی اکثریت خود را در پارلمان از دست داد. اکنون او برای تشکیل دولت ناگزیر از ائتلاف با احزاب دیگر خواهد بود و خانه تکانی در دولت او اجتناب ناپذیر شده است. بویژه که برخی از وزرای کابینه که در انتخابات شرکت کرده بودند نیز برای پارلمان هم رای نیاوردند. در این انتخابات که در شرایط ناامیدی نسبت به تغییر و عدم شرکت بیش از 60 درصد مردم آن کشور برگزار شد، نیروهای چپ تحت نام "نوپس" به رهبری ژان لوک ملانشون رهبر حزب چپ فرانسه بیش از 157 کرسی از 577 کرسی نمایندگی را بدست اوردند و به بزرگترین گروه اپوزیسیون تبدیل شدند. در کنار آنها جریان ناسیونالیست "مارین لوپن" نیز توانست با کسب 89 کرسی به نیرویی مهم در پارلمان تبدیل شود.

اکنون ماکرون نه تنها در ادامه سیاست داخلی راستگرایانه متکی بر فشار بر توده های مزدبر و بازنشستگان و تهیدستان با مشکل مواجه خواهد شد بلکه در ادامه سیاست خارجی اروپایی و همچنین همکاری بی قید و شرط با ناتو نیز وضعیتی آسان نخواهد داشت زیرا هم جریان چپ و هم طرفداران مارین لوپن با این سیاست ها مشکل دارند.

مارین لوپن اعلام کرده که حاضر است با چپ ها همکاری کند و قطعا در بسیاری از مسائل و موارد میان چپ ها و ناسیونالیست ها در مجلس آینده خواه و ناخواه همسویی و همکاری بوجود خواهد آمد و این یک گرایش جهانی است. در همه دنیا جریان های چپ و ناسیونالیست در برابر نفی استقلال ملی کشورشان به هم نزدیک شده اند زیرا هر دو خواهان دفاع از حاکمیت ملی دربرابر جریان گلوبالیستی هستند که می خواهد با کمک باندهای الیگارش همه کشورها را زیر سلطه خود در آورد. این نزدیکی در فرانسه در جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز خود را نشان داد به شکلی که برنامه چپ ها و ناسیونالیست ها دارای هفتاد درصد نکات مشترک بود.

بخشی از تقابلی که چپ های فرانسه با لوپن دارند کمتر مربوط به نظرات تبلیغاتی به ظاهر خارجی ستیزانه و بیشتر ناشی از آن است که حزب لوپن در حال جذب پایه انتخاباتی انها از میان مردم تهیدست جامعه است.  یکی از دلایل این وضع ان است که برنامه چپ ها بیشتر متوجه قشرهای متوسط  شده و برای تهیدست ترین ها و بی آینده ترین ها چشم انداز روشنی ندارند. اکنون لوپن با اعلام آمادگی برای همکاری با چپ ها شرایط را برای آنها سخت تر از گذشته خواهد کرد؛ اگر چپ نتواند نشان دهد که بعنوان یک جریان سیاسی ملی خواهان ایجاد تغییر عمل می کند نه بعنوان پاسداران یک عقیده.  مهمترین اجزای برنامه چپ در این انتخابات که در بسیاری موارد با برنامه ناسیونالیست ها وجه مشترک دارد عبارت بودند از :

افزایش حداقل دستمزد به 1400 یورو خالص،

بازگشت به بازنشستگی در سن 60 سالگی،

توقف افزایش قیمت کالاهای اساسی

برنامه ریزی زیست محیطی،

کمک هزینه برای مستقل شدن جوانان

نکات عمومی این برنامه عبارتند از :

پیشرفت اجتماعی، مشاغل و حقوق بازنشستگی

اکولوژی، تنوع زیستی، آب و هوا، مشترکات و انرژی

تقسیم ثروت و عدالت مالیاتی

خدمات عمومی: بهداشت، آموزش، فرهنگ، ورزش

جمهوری ششم و دموکراسی

ایمنی و عدالت

برابری و مبارزه با تبعیض

اتحادیه اروپا و بین المللی


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: