ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

هنوز از فتوحاتش می گوید!

دلقکی بنام "زلنسکی"

ماموریتش چه زمانی تمام میشود؟

 
 
 

 

 

زلنسکی دلقکی است که در دروغگوئی و تحریک کشورهای غربی مهارت دارد، اما این مهارت اگر برای دوران هیتلر کار ساز بود، اکنون نیست و مچ آدمی مثل او بسرعت باز می شود که شده است. او مرتب از فتوحات نظامی می گوید و شبکه های تلویزیونی غرب هم با آنکه می دانند مزخرف می گوید، حرف هایش را پخش می کنند تا از او یک قهرمان مقاومت بسازند. این قهرمان مقاومت آلت دست ارتش فاشیستی "آزوف" است و اختیارش در دست انگلستان، و امریکا و اسرائیل است. با هدایت آنهاست که ترانزیت گاز را از طریق سیستم خط لوله گاز "سوهرانیوکا" مختل کرد و آن را کار روسیه در ایستگاه کمپرسور "نووپسکوف" در منطقه لوهانسک وانمود کرد. این اتهام حتی چند ساعت هم دوام نیآورد و آلمان بسرعت متوجه شد کار از کیف خراب است و نه از لوهانسک. اوکراین میتوانست این نباشد که شده است، اگر 8 سال ارتش اوکراین استان های روس تبار در شرق اوکراین را نکوبیده بود و 14 هزار کشته روی دست مردم نگذاشته بود. اوکراین می توانست این نباشد که هست، اگر این دلقک پر حرف و مشاور 35 ساله رسانه ای اش دست گوبلز رئیس تبلیغات هیتلر را نبسته بود و اعلام نمی کرد اوکراین باید مجهز به سلاح اتمی شود و به ناتو بپیوندد. اگر بجای این حرف ها، با استان های شرقی کشور مصالحه کرده و خود مختاری آنها را در چارچوب جمهوری فدرال اوکراین پذیرفته بود، جنگ کنونی در این کشور بوجود نمی آمد. جهان با کمبود خواروبار روبرو نمی شد، گرانی ها شتاب نمی گرفت، نفت و گاز گران نمی شد و .... بقول پوتین:

«ادامه وسواس تحریم‌ها علیه روسیه از سوی غرب، ناگزیر برای اتحادیه اروپا و فقیرترین کشورهای جهان، سخت‌ترین و غیرقابل حل‌کننده‌ترین پیامدها را دارد. نویسندگان غربی با هدایت سیاسیون جاه طلب کوته فکر و روس هراس، تا حد زیادی به منافع ملی خود، اقتصاد خود و رفاه شهروندان خود ضربه زده اند و بیش از هر چیز تورم در اروپا را باعث شده اند. »


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۵ مه ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: