ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳۰ فروردین ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

شهر خرسون، پس از

آزادی از چنگ فاشیست های اوکراین

 
 
 

 

 

شهر خرسون واقع در جنوب شرق اوکراین در منطقه دنباس، نه تنها آزاد شده، بلکه بازسازی آن نیز آغاز شده است. این شهر از سال 1915 تحت کنترل ارتش و دولت کیف بود، درحالی که اکثریت ساکنان آن روس هستند. در این مدت کتاب های درسی مدارس را دولت کیف تغییر داده و در آنها روسیه ستیزی و تمجید از نازیسم و فاشیسم گنجانده شده بود. این کتاب ها نیز بسرعت جمع آوری و کتاب های قدیم بار دیگر برای مدارس ارسال شده است. آثار تاریخی پیروزی بر فاشیسم آلمان نیز در این سالها ویران شده و تمام مجسمه های لنین را نیز تخریب شده بود. باز سازی این آثار نیز آغاز شده و مجسمه بزرگ لنین نیز بسرعت تعمیر شده و در مقابل شهرداری حومه خرسون برپا شد. بطور همزمان پرسش نامه هائی در سطح شهر توزیع شده تا مردم نظرشان را برای اعلام خود مختاری اعلام کنند. هنوز معلوم نیست که دولت خود مختار خرسون در آینده زیر مجموعه "روسیه نوین" مرکب از دو جمهوری خلق دونتسک و لوکانسک خواهد بود یا یک جمهوری خود مختار در چارچوب یک جمهوری فدرال در شرق اوکراین. خرسون همانگونه که در نقشه مشخص است وسط مثلث ماریاپل، کریمه و اودسا قرار دارد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۹ آوریل ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: