ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

۳۰ فروردین ۱۴۰۱

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 30 فروردین

درد و درمان مشکلات

مردم، در داخل ایران است!

 
 
 

 

 تعجب آور است که چرا همه آنها که در این روزها در باره همه امور سیاست خارجی جمهوری اسلامی اظهار نظر می کنند، طرفدار اوکراین شده، روسیه را محکوم می کنند، از توافق سریع در مذاکرات اتمی وین حمایت می کنند و... چرا درباره ضرورت دو مسئله مهم داخلی چیزی نمی گویند؟ نخست درباره تغییرات بنیادی در سیستم اقتصادی حاکم بر کشور که اگر تمام پولهای بلوکه شده ایران از خارج هم به داخل کشور باز گردد و صدور نفت و گاز ایران هم جهش وار بالا برود، آن پولها و حاصل این فروش نفت و گاز به چاه ویل این سیستم مافیائی اقتصادی خواهد رفت و گرهی از صدها گره بسته مردمی که کمرشان زیر بار بحران اقتصادی خم شده باز نمی شود. حتی اقتصاددانهای منتقد وضع اقتصادی کشور هم درحالیکه از مافیای اقتصادی سخن می گویند، از ضرورت تغییر سیستم اقتصادی کشور و کوتاه کردن دست سرمایه داری تجاری سخن نمی گویند. این قدرت مافیائی چنان است که نه در مجلس قبلی و نه در مجلس کنونی اجازه نداد وزارت بازرگانی تشکیل شود تا بر واردات و صادرات کشور نظارت داشته باشد. و دوم چرا درباره ضرورت باز شدن فضائی مطبوعاتی و رسانه ای در جهت مخالف نوشته های جاری در این رسانه ها سخن نمی گویند. از نگاه ما این دو با هم ارتباط مستقیم دارند و به همین دلیل است که مسئله مهم و ضروری انتشار یک روزنامه چپ و طرفدار عدالت اجتماعی و مخالف سیستم اقتصادی تجاری- مافیائی حاکم که از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تحت عنوان "تعدیل اقتصادی" پایه ریزی شد، یک خواست ملی است. بسیاری از مطبوعات و رسانه های داخلی یا دستشان زیر ساطور اتاق بازرگانی است و یا ریششان در گرو بودجه دولتی و به همین دلیل به ریشه های اقتصادی بحران کنونی درجامعه نمی پردازند و نمی توانند بپردازند زیرا در آمدشان نه از جیب مردم خریدار مطبوعات که از جیب دولت و کیسه همانهائی تامین می شود که سیستم اقتصادی کشور در چنگ هدایت آنهاست.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت  ۱۹ آوریل ۲۰۲۲

 
 

اشتراک گذاری: