قم- مسجد بالاسر حضرت معصومه
اعلیحضرت مقام معظم
در میان حواریون همیشگی!

 

گزارش دریافتی از قم
استقبال رسوائی، که بدرقه
خامنه ای از سوی مردم بود

 تماس با ما

infos@

pyknet.

net

28 مهــــــــر

1389

20 اکتبـــــــر

2010

 

 

 

پیک هفته 107  - آرشیو پیك هفته

خواندن پیک نت

با "گوگل ریدر" اینجا


منتخب اخبار

 قانون اساسی را

بخوانید و تکثیر کنید


روزشمار

کودتای 22 خرداد

1- لحظات کودتای 22 خرداد


2-  آغاز روز، در 23 خرداد زوتراز طلوع خورشید


3- نشانه های یک خیزش ملی علیه کودتا در ایران


4- بهت و حیرت مردم، از دوشنبه تبدیل به اعتراض شد


5-انقلاب خیابانی برایرسیدن به  آزادی


بشنوید!
میرحسین موسوی

پیروز قطعی انتخابات هستم


مصاحبه تاریخی

ابوالفضل فاتح

رئیس اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی موسوی


3 فیلم سخنرانی اخیر موسوی

1- 2- 3


نماز جمعه

خامنه ای

پس از کودتا 22خرداد


اسناد تاریخی
بیانیه کودتا را
چه کسی نوشت؟

 چه کسی خواند؟


میرحسین موسوی :

مشکلات نظام

 برای مردم آشکار شده

همه مردم برای اطلاع رسانی به یکدیگر کمک کنند. این دولت از نظر مردم مشروعیت ندارد و مردم به آن اعتماد ندارند. مردم باید بتوانند در چارچوب قانون اعتراضات خود را نشان دهند، در غیر اینصورت ما به سمت تقابل های قومی، ملی، مذهبی و قبیله ای خواهیم رفت.


فیلم را ببینید!
پاینده باد ایران ما


شب کودتای 22 خرداد
در ستاد  موسوی چه گذشت؟
شهرزاد همتی


 

 
علی خامنه رفت قم، که این کشف را اعلام کند
میلیون ها ایرانی
میکروب سیاسی و اجتماعی اند

علی خامنه ای سرانجام و پس از چندین هفته تدارکات نظامی – امنیتی و ماه ها زمینه سنجی کاربردی، به قم سفر کرد تا در آنجا برای مردمی که با تهدید و ارعاب و تطمیع جمع شده بودند سخنرانی کند. او در این سخنرانی با وقاحت کامل مشتی دروغ را درباره پیشرفت های کشور و رضایت مردم و حمایت مردمی از نظام (که منظور خودش است) سر هم کرد و حداقل 14 میلیون رای دهنده (آمار مهندسی شده در جریان کودتای انتخاباتی 22 خرداد) و در واقع نزدیک به 30 میلیون رای دهنده را که عمدتا به موسوی وسپس کروبی و اندکی هم به رضائی رای داده بودند "میکروب های سیاسی و اجتماعی" خطاب کند!

او مدعی شد که انتخابات 22 خرداد کشور و مردم را واکسینه کرد!

علی خامنه ای اگر نداند احمدی نژاد در سفر اخیر به نیویورک چه زدوبندهائی با امریکائی ها کرده باید سر بر زمین بگذارد و اگر بداند و به دروغگوئی و لاف زنی ادامه بدهد باید بجای عمامه کلاه بوقی سرش گذاشت. او گفت: اگر عنصر دین نبود، ممكن بود مسئولان انقلاب(حکومت کنونی) با گرفتن برخی امتیازات، در مقابل دشمن كوتاه بیایند اما دین اسلام اجازه تسلیم در برابر ظالم را نمی دهد و عدالت و آزادی و معنویت و پیشرفت را به همراه می آورد، به همین علت، مسئولان نظام تاكنون در مقابل استكبار كوتاه نیامده اند و از این به بعد نیز، به بركت دین، به مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب ادامه خواهند داد .عكس العمل سرشار از بصیرت و سریع مردم (بخوانید اوباش و آدم کشان) در مقابل فتنه (بخوانید جنبش سبز و اعتراضی مردم نسبت به کودتای 22 خرداد) عاشورای سال گذشته نمونه ای از ناكامی های مستمر توطئه گران بود. پایداری و هوشیاری مردم در برابر فتنه 88 موجب واكسینه شدن كشور و مردم در مقابل میكروب های سیاسی و اجتماعی شد.


کشف ناگهانی شجره نام مقام معظم
علی خامنه ای اگر امام نباشد
لااقل امام زاده که هست!

ممنوع شد!
انتشار اخبار اعتصابات کارگری
و اعتراض مردم به گرانی و بیکاری

شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، انتشار هرگونه خبر اعتصاب و اعتراض های کارگری، صنفی و دانشجوئی را ممنوع اعلام کرد. در همین ارتباط به خبرگزاری "ایلنا" بدلیل پوشش بسیار محدود و کمرنگی که به اخبار کارگری می داد اخطار شده است.

این تصمیم، در راستای آماده باش برای مقابله با اعتراض و شورش های احتمالی ناشی از گرانی و بیکاری و بویژه اعتصابات و تحصن های کارگری اتخاذ شده که خود ناشی از پیش بینی نتایج قطع یارانه ها تحت عنوان "هدفمند کردن یارانه" هاست.


گزارش دریافتی از پاریس
دولت فرانسه
زیر فشار سنگین اعتراضات مردم

دولت فرانسه می كوشد از بحران اقتصادی برای تشدید فشار بر زحمتكشان و انداختن بار بیشتر آن به گردن مردم این كشور بهره گیرد. همان سیاستی كه مشابه آن را در ایران با باصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در جریان است. سیاستی که بموجب آن منافع و ثروت نفت و قراردادهای نان و آب دار كشور به جیب گروه های سپاهی و نزدیكان دولت و بیت رهبری می رود ولی بار بحران را مردم باید با گرانی نان و برق و آب خود تحمل كنند. بموجب این نوع ادبیات دولت دست راستی فرانسه هم مانند دولت كودتایی ایران نه خود بلكه مردم را مسئول "بحران" یا "فتنه" اقتصادی می داند. هرچند در فرانسه نمی توانند كسی را بدین خاطر به زندان بیاندازند و تظاهرات خیابانی را "آشوب" معرفی كنند و رهبر و احمدی نژاد در شرایط  فشار اقتصادی، چندین میلیارد خرج مسافرت های تبلیغاتی به قم و لبنان كنند.


مشت به دیوار کاخ الیزه!
اومانیته -  نوشته "ابراهیم سراواكی "
ترجمه جعفر پویا


پرسش و پاسخ خبرنگاران با مهدی کروبی
وحشت حکومت
از دور تازه اعتراضات مردم

لیدر فراکسیون روحانیون مجلس
آ شیخ مم تقی در اصفهان
خانم ها را دید، اما "شهر" را ندید!

هاشمی رفسنجانی اعتقاد دارد:
وقتی نباید حقایق را گفت
نمی خواهم امام جمعه باشم؟

در پی بحث هائی که پیرامون عدم حضور هاشمی رفسنجانی در جمع امام جمعه ها در دیدار با علی خامنه ای درگرفته است، خبر آنلاین به نقل از مشاور وی اعلام کرد:

تعبیر ایشان اینست اگر من به نماز جمعه بروم و واقعیت‌ها را بیان نکنم کتمان شهادت کرده و از عدالت می‌افتم. در شرایط کنونی ایشان ترجیح می دهد خطبه ای که پرداختن به مسایل سیاسی و واقعیت های روز جامعه است را نخوانند. ایشان می گوید هر گاه از من سوال- درباره دلیل عدم حضور در نماز جمعه- شده این گونه پاسخ دادم که یکی ازشرایط مهم امام و خطیب جمعه این است که واقعیت ها را مطرح کند. مشکلات و مسایل مبتلا به جامعه را بازگو کرده و راه حل ارائه دهد. عدالت امام جمعه اقتضا می کند که از روی انصاف، علم و دقت مشکلات و مسایل مبتلابه را بیان کرده و تحلیل ارائه دهد. اگر مسایل را بیان کنم باعث ناراحتی برخی خواهد شد، اگر هم نگویم باعث سلب عدالت من می شود. بنابراین هر که از من در خصوص حوادث اخیر سوال می کند می گویم گفتنی ها را در همان نماز جمعه آخر گفتم.


نهادهای امنیتی و نظامی
سرگرم بورس بازی اند


گزارشی از وضع اسفناک موزه ملی
سارقین دولتی
دست گذاشته اند روی موزه ملی

سخنرانی سردار نقدی در قیاس به خویش
اغلب رهبران کشورها
بی سواد، کلاش و قاچاقچی اند!

وظیفه دشوار انتخاب میان دروغ ها
شاخدارترین دروغ ها
از میان انبوه دروغ های شاخدار

سرمقاله راه توده
هنوز توان جلوگیری از
فاجعه در ایران وجود دارد!

حساب بانکی

A.Khodai

DEUTSCHE BANK

Konto 4593745

BLZ 10070024

برای پرداخت از خارج آلمان اطلاعات زیر را بنویسید

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

برای کسب در آمد

 سری به ما بزنید


پیام ها و نظرات


دروغ های
شاخدار هفته

از من خواسته بودید که دروغ های دولتی ها در طول هفته را جمع کنم. این دروغ ها آنقدر زیاد اند که اگر بخواهیم چنین مسئولیتی را مطابق توصیه شما برعهده بگیرم، باید تمام وقت و کار و زندگی ام را صرف آن کنم. بنابراین سعی می کنم در ابتدای هر هفته مهم ترین و درعین حال شاخدارترین دروغ ها را برایتان بنویسم:

1- احمد اقبال رضوی، امام جمعه شهر لاهور پاکستان:
آیت‌الله خامنه‌ای از نظر مدیریت و تقوا در تمام دنیا کاملاً بی‌نظیر است./ فارس
2- اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس:
دشمن با جمع‌آوری ارز از بازار داخلی می‌خواست به سیستم اقتصادی ضربه وارد کند.آفتاب
3- مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه:
مقام معظم رهبری امید آزادی خواهان جهان هستند. ایرنا


برای سفرخامنه ای به قم
بلوار عمار
زیادی پهن است!

من یکی از خوانندگان هر روزی و پر پا قرص پیک نت هستم- چند روزی است که درباره آمدن و نیامدن علی خامنه ای به قم حرف و حدیث های زیادی مطرح است. لطفا در این خصوص اگر مطلبی دارید منتشر کنید. یکی از شایعاتی که در شهر قم منتشر شده اینست که ظاهراً  هدف علی خامنه ای از سفر به قم جلب حمایت مراجع از دولت و توجیه جنایات یکسال و نیم پس از انتخابات 22 خرداد است.

البته ناگفته نماند برخی از مراجع به راحتی دم به تله نداده اند و برخی دین به دنیا فروشانی نظیر نوری همدانی 4 میلیارد تومان از خامنه ای گرفته است که نه تنها مجتبی پسر خامنه ای را مجتهد اعلام کند، بلکه پای برهنه به استقبال خامنه ای برود.

همچنین در شهر قم شایعه شده که 75 و 55 متری بلوار عمار یاسر بخاطر پهنای خیابان برای ورود خامنه ای مناسب نیست چرا که خیابان عریض، جمعیت را کم جلوه می دهد ایشان باید از خیابان باریک 19 دی و میدان جهاد وارد شهر شود که جمعیت فراونی جلوه می دهد.

البته ناگفته نماند چند هفته ای است که شایعه می کنند که مثلا خامنه ای این هفته می آید بعد دوباره شایعه می کنند که این هفته نه! هفته اینده می آید. به قول عوام علت این شل کن سفت کن چیست بازار گرمی؟ برای استقبال؟ یا اختلاف خامنه ای با مراجع! آیا نامه ی خامنه ای به هاشمی در خصوص ابطال وقف دانشگاه آزاد ارتباطی با این اختلافات دارد یا نه؟


پیشنهاد
ستون دروغ ها

محمود احمدی‌نژاد:

همه اتفاقات خارق‌العاده‌ای که در عرصه بین‌الملل برای کشور می‌افتد به خاطر عنایت امام زمان است. خبرگزاری فارس

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها:

مجرم سیاسی نداریم، تعداد کمی زندانی امنیتی داریم. خبرگزاری ایسنا

محمد حسینی، وزیر ارشاد:

ایران دارای قوی‌ترین دیپلماسی عمومی جهان است. خبرگزاری فارس

پيشنهاد مي کنم ستونی بنام دروغ های دولت دهم اختصاص بدهید و بصورت روزانه آنها را منتشر کنید. قدیم ها می گفتند "دروغ روز 13 فروردین"، حالا همه روزها و ساعات ایران، 13 بدر است!

پیک نت: خود شما زحمت این کار را تقبل بفرمائید!


برگرفته از کتاب "بازی شیطانی"
"حماس"
 در فلسطین
چرا و چگونه متولد شد؟

(این کتاب را از این طریق تهیه کنید)