نويس دويچلند در شماره 24 دسامبر می پرسد:ا
جنگ باعراق اقتصاد 
جهان را نجات می دهد؟

 عامل ترور عبدالله نوری ودستگيری شهرداران تهران
سردار نقدی دربازداشت به

ا12 قتل جنسی اعتراف كرد

برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

مختاری
انفعال چپ

پوينده

آگاهی طبقاتی

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو


صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا


احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

محمد خليلی
نگاه ادبيات هميشه
سياسی بوده 

خيابان خوابها
عكس و موسيقی
با صدای
عليرضا عصار

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

             

   

pyknet@perso.be

 

 بهزاد نبوی : بايد قرص ومحكم سرجای خود ايستاد وبه حركت ادامه داد
طراحان پالايش حاكميت
به ميدان همه پرسی بيايند

ما با مذاكرات مخالف نيستيم، اما مذاكراتی كه آقاي لاريجانی در انگلستان با "نيك بروان" كرد، مانند مذاكراتی بود كه ميرزا آقاخان نوری در زمان ناصرالدين شاه يا تيمسار نخجوان - وزير جنگ رضا شاه - با انگليس‌ها بعد از حمله متفقين انجام مي‌دادند0

كسانی كه آنهمه برای عادي‌سازی رابطه با آمريكا تلاش مي‌كردند، پس از دوم خرداد،‌ با وجود اين كه آمريكا خواهان مذاكرات بدون قيد و شرط بود و تلويحا بابت عملكرد گذشته خود عذرخواهي مي‌كرد، حتی مذاكره و دست دادن رييس جمهور ما با آمريكايي‌ها را خلاف اصول و ارزش‌ها مي‌دانند؟!  به نظر من بسياری از موضع‌گيري‌هاي ضد آمريكايی پس از دوم خرداد، تنها يك دكان سياسی برای مقابله با اصلاحات است و فردای خاتمه‌ كار خاتمي، همين ضدآمريكايي ها، حتي از موضع ضعف رابطه با آمريكا را برقرار خواهند كرد در يكی از سال‌هاي سازندگي، آمريكا، شريك سوم تجاري ايران شد.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، كماكان مخالف سياست تعديل است و امروز هم مخالف برخی سياست هاي اقتصادی دولت است. سياست هاي غلطی كه مي‌تواند همه دنيا را عليه ما بسيج كند، منطقی نيست .

در زمان حضرت امام(ره) كه سفر مك فارلين به ايران پيش آمد، خلاف اصول و ارزش‌های انقلاب تلقی نشد. ، در سال 65 يا 66 سفر مك فارلين به ايران را نظاره‌گر بوديم كه كيك، انجيل و موشك تاور آورد و مذاكره هم كرد.


نماينده مردم اهواز درمجلس وتاييد
درگيری نيروی انتظامی
با مردم درشهر اهواز

«توسعه قضایی» يا «کاپيتولاسيون قضايی»؟

               مصطفی تاج زادهرويداد -

انقلاب، مردم

و آينده موسيقی
مصاحبه همشهری با حسين عليزاده

گفتگویلاريجانیبامطبوعات

دربارهمذاكراتحقوقبشرژنو
دستگاه قضائی بايد تلقی معقول ازحقوق بشر داشته باشد
جمهوری اسلامی بدون شهروندان آزاد قابل دوام نيست
ما تا كنون‌نسبت به‌ماهيت‌اصلی اعلاميه جهانی‌حقوق بشربی‌توجه بوده‌ايم

 هياتی كه‌برای‌مذاكره‌ درباره‌ حقوق‌بشربه ايران آمد ازاتحاديه اروپا بود.

 من در ژنو با كميساريای حقوق بشر سازمان ملل متحد مذاكره داشتم.تهاجم به روشنفكران به بهانه مقابله با سلطنت طلبی

محصول مشترك تلويزيونی
حاج طالبی وسيامك پورزند

عباس عبدی : ا

اميدوارم ماجرابه‌خوبی‌ وخوشی‌تمام‌شود


گفتگوی محسن آرمين در باره تكرار يك سناريو

از دادگاه كرباسچی تا دادگاه عبدی

از محسنی اژه ای تا قاضی مرتضوی


صفر قهرمانيان
ا33 سال زندان
يك عمر انسان!ا

مناظره دكتر لواسانی - موسی غنی نژاد و ناصرزرافشان 
 درباره جهانی شدن و پيامدهای آن
       نقل از سايت اينترنتی كارگاه هنر نوشين7  دی 1381

سخن روز


عبورعبدی
ياعبورازعبدی؟

محاكمه عباس عبدی و دفاعی كه وی از خود در دادگاه كرد، آشكارا گريز از مخمصه ای بود كه برای او  و ديگران فراهم ساخته اند. او بخشی از اتهامات را بعنوان اشتباه پذيرفت و در عين حال وعده داد كه حرف های اساسی اش در باره اين ماجرا را در آينده خواهد زد.  ادامه.....


فاكر را رها كنيد
هيات انگليسی را بچسبيد

حسين شريعتمداری اين روزها بدليل پيشنهاد آشكار كودتا عليه دولت و مجلس( تحت عنوان پالايش حاكميت از مشاركتی ها و اصلاح طلبان) زير فشار سنگين قرار گرفته است0 مطبوعات اشاره مستقيم به نقش امنيتي او در تشكيلات سعيدامامی و ادامه آن در سازمان امنيت غير قانونی جمهوري اسلامی می كنند و می نويسند و مي گويند كه وی در بسياری از جنايات 10 سال اخير جمهوری اسلامی نقش  مستقيم             ادامه...


نظري به تظاهرات ايرانيان
مقيم لس آنجلس

دو جنبش مدنی را

به هم پيوند بزنيم!


هزاران ايرانی مقيم کاليفرنيا، در يک اجتماعی بزرگ نسبت به رفتار پليس، اداره مهاجرت و وزارت امنيت تازه تاسيس امريکا نسبت به ايرانيانی که هنوز اقامت آنها در امريکا رسميت نيافته اعتراض کردند.در اين اجتماع که رقم آن را تا 20 هزار تن گزارش کرده اند هيچ نوع پلاکارد و يا شعار سياسی  نه عليه جمهوری اسلامی و نه عليه امريکا از سوی ايرانيان اجتماع کننده حمل نشد و چند تنی از وابستگان حزب کمونيست کارگری نيز که  ادامه.....


نظام مقدس در

 پرونده نظرسنجی

نام اين توطئه

قهرمانی‌است!


دادگاه پرونده معروف به نظر سنجی، همان سرنوشتی را خواهد داشت که دادگاه غلامحسين کرباسچی شهردار تهران، عبدالله نوری رئيس شورای شهر تهران ، هاشم آغاجری، اکبر گنجی، عمادالدين باقی، موسوی خوئيني ها و ديگران و ديگران در شش سال گذشته داشته است. يك دوره جنجال تبليغاتی و سپس راهی ساختن بخش ديگری از نسل مذهبی انقلاب  57 به گوشه زندان و يا حاشيه سياسی حاکميت! ... ادامه


سرنوشتی‌كه‌برای

رهبر رقم زده‌ اند!ا

با نزديک شدن خطر حمله نظامی امريکا به عراق، اخبار هشدار دهنده و در عين حال نگران کننده ای پيرامون مذاکرات محرمانه و زدوبندهای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با امريکا می رسد. همزمان با اين مذاکرات و زد و بندها، حجتيه و قوه قضائيه، در نقش دولت کودتا و فرمانداری نظامي آن، از طريق اين مذاکرات پل پيوند با امريکا برقرار کرده و خود را برای يورش بزرگ به جنبش و قبضه قدرت آماده می کند.  ادامه....
 

 

ی