عيسی سحرخيز:

تاثير دو انتخابات ايران وامريكا

برسرنوشت مناسبات دو كشورفايننشال‌ تايمز مدعی‌‏شد:

 اسامه بن لادن در اطراف تهران است

بازی خطرناك فرماندهان سپاه

با برگ سوخته اسامه بن لادن

توجه! برای عبور از فيلتر در ايران، از طريق اين سايتها مي توانيد وارد پيک نت شويد! www.jaamjam.com و www.zendegan.com
هنر و انديشه

دلكش

دوران دلتنگی


گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

بازداشت

وآزادی

فرزانه كابلی


روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


"صبحی"

قصه گوی

پير شما


بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


داریوش رفیعی

رختخوابی که مستانه

در ظهیرالدوله پهن است!ا

علی تجويدی
در بستر...

حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه


شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 
 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

سخنان بی پرده جميله كديور در مجلس

چهره واقعی كشور

از زيرآوار زلزله بيرون آمد

1- مافيای غارت چرا و چگونه سر از بم درآورد؟ و قاچاق و فروش دختران بی سرپرست چرا سريع تر از امداد رسانی حكومتی آغاز شد؟ 2- درجريان گزارش های خبری از زلزله بم، جهان هولناك ترين تصاوير آلوده به فقر را در ايران ديد.3-  بايد به فكر فاجعه پس از زلزله در اكبرآباد، قرچك ورامين و اسلام شهر(تهران بزرگ) بود. برويد و ببينيد مردم زير چه سرپناه و آلونك هائی می خوابند.


خاتمی در پايان سفر به كرمان و بم:

از ادامه زندگی سخن بگوئيد

بم را دوباره خواهيم ساخت!


تفسير سخنان وزيرخارجه امريكا- واشنگتن پست- ترجمه پيك

وزيرخارجه امريكا:

ايران زير نگاه جهانی قرار گرفته

امريكا بارديگر به راه حل های ديپلماتيك می انديشد و احتمال

 مذاكرات امريكا و ايران زير نظر سازمان ملل قوت گرفته است.


بيانيه انتخاباتی "ائتلاف نيروهای ملی – مذهبی”ا
در صورت بی اعتنائی حاكميت به خواست های ما
كناره گيری از انتخابات
حق محفوظ ملی- مذهبی هاست
ما اعلام می كنيم كه در ماه های آينده، ماه های تحولات
و تصميمات مهم برای جمهوری اسلامی است

مقابله با چهره های فعال مجلس ششم و چهره های سرشناس احزاب

مردم را عليه اين فرمان هوشيار كنيد

بسوی انتخابات مجلس هفتم

با سلب حق انتخاب از مردم


خاتمی:

دين را ابزار تحكيم استبداد نبايد كرد


خبر خوشحال كننده ای درباره "هما ناطق"

محقق و استاد سابق دانشگاه های ايران


 

از شماره چهار شنبه

 

پيك نت را به دلائلی كه دريچه می نويسد هك كرده بودند

سايت های امنيتی نگران سياسی شدن زلزله اند!


حتی در زلزله بم نيزخود را نشان داد

حكومت چند پارچه

ملت يكپارچه ايران

هر حادثه و رويدادی درجمهوری اسلامی، كه به نوعی با حكومت و حاكميت درارتباط باشد، اختلاف و رقابت، آلودگی به محاسبات بازاری و دو دستگی انتصابی و انتخابی را در متن چند پارچگی هائی امنيتی و رقابتی به نمايش می گذارد. به همان اندازه كه در هر حادثه ای كه پای مردم و منابع عمومی، شادی عمومی، عزای عمومی، راي‌گيری عمومی و... درميان باشد وحدت ملی به نمايش در می آيد. اين رمز پايداری ايران و عبور ملی از حاكميتی است كه بخواهد در برابر ملت يكپارچه ايران بايستد. در هر لباس و مقام و مرامي!

آشفتگی حكومتی برای ياری رسانی به زلزله زدگان بم و يكپارچگی مردم در برپائی كميته های امداد محلی آخرين نمونه اين وحدت ملی و آن چند پارچگی حكومتی است. در متن اين وحدت و آن چند پارچگی، بی اعتمادی به حاكميت نيز در هر كميته مردمی و هر محله ای بحث روز است. مردم نسبت به رسيدن كمك هايشان به زلزله زدگان ترديدهای جدی دارند. همان اندازه كه نسبت به بلائی كه بر سر كمك های نقدی عظيم كشورهای اروپائی خواهد آمد كنجكاوند. بی اعتمادی چنان است كه حتی تشكر وزير خارجه جمهوری اسلامی از هيات های امدادی و درخواست از آنها برای بازگشت به كشورشان و يا تقاضای وی از كشورهای جهان برای كمك نقدی و نه پوشاك و خوراك را مردم دفع مزاحم برای بالا كشيدن پول ها ارزيابی كرده و انواع شايعات بر سر زبان هاست. از جمله فرستادن اين پول ها به لبنان و نجف!

اين بی اعتمادی و شايعاتی كه از درون آن بيرون می آيد ممكن نشده است، مگر بدليل فاصله حاكميت با مردم، چند پارچگی حاكميت انتصابی وانتخابی و يكپارچگی ملی مردم ايران. دو دهه سفسطه و دروغگوئی به مردم در نماز جمعه ها، از پشت تريبون های رسمی و غير رسمی، از سيمای جمهوری اسلامی و از زبان صدر تا ذيل حكومتی چه حاصلی جز اين می توانست داشته باشد. حتی تكرار زلزله بم نيز آنقدر برای برباد رفتن استقلال و تماميت ارضی كشور خطر ناك نيست كه اين بی اعتمادی و فاصله مردم و حكومت خطرناك است.


كمك 2000 دلاری گوگوش به زلزله زدگان بم

تشكيل ستادهمآهنگی

بازكنندگان حساب های بانكی زلزله بم


در پاسخ به نامه عباس سليمی نمين به "پيك نت"

لازم نيست گريبان نويسندگان و

ناشران نامه به رهبررا بگيريد!


نوزادان ناقص الخلقه دهه 60 بزرگ شده اند!

زاد و ولد بی پايان

 ارتش 30 ميليونی امام زمان


مشاهدات وزير دفاع بلژيك در بم


بزرگداشت منوچهر آتشی در بوشهر


 

از شماره سه شنبه

 

دليل غيبت 34 ساعته پيك نت

72 ساعت جلوی سفرخاتمی به منطقه را گرفتند
سفر"سرپائی" رهبربه بم
برای پخش فيلم های نمايشی از تلويزيون


مصاحبه وزيربازرگانی

اكبر گنجی دوعيب دارد

1- درجبهه آلرژی گرفته

2- دماغش از اول كج بوده


همايش بررسی آسيب های اجتماعی

ا600 هزار زن

در ايران خودفروشی می كنند


سرچشمه شايعه ويرانی بم براثر آزمايش اتمی


سخنی با مسولين صدا و سيمای جمهوری اسلامی
آواز پيش از زلزله بسطامی را شنيديد؟
اين فغان و اعتراض پس از زلزله را هم بشنويد!
                                    سيف اله بسطامی


شب هفت مادر بديع زادگان
40 و 50
دو دهه ای كه همه نگران بازگشت به آن هستند


آنچه از انقلاب مشروطه مانده


 

11  دی 1382


گزيده ها


آشنائی با نظرات وديدگاهها
ايران
انتخابات

مجلس هفتم


انتخابات مجلس هفتم در پيش روست. احزاب ، سازمانها ، گروهها و برخی شخصيتهای منفرد سياسی در داخل و خارج از كشور بتدريج و به اشكال مختلف موضع خود را در اين زمينه اعلام ميكنند. عليرغم تنوع ديدگاه ها، همه در يك امر توافق دارند: انتخابات مجلس هفتم در آينده ايران تاثيری كم نظير خواهد داشت.
با نگاهی به مواضع گروه های مختلف سه ديدگاه عمده به چشم ميخورد.

ديدگاه اول
از پيشاپيش از ضرورت تحريم انتخابات سخن گفته است. اين ديدگاه معقتد است:
1- انتخابات مجلس در ايران بدلايل حقوقی كه مربوط به قانون اساسی است، انتخاباتی دمكراتيك نيست و در هر شرايطی كه برگزار شود و هر عقب نشينی كه حتی بتوان به جناح راست و مخالفان اصلاحات تحميل كرد، جنبه غيردمكراتيك اين انتخابات تغيير نخواهد كرد. بعبارت ديگر خود قانون اساسی و اصول مندرج در آن، از جمله اصل ولايت فقيه مانع هر گونه تحول سياسی دمكراتيك در ايران است.
2- شركت در انتخابات به حكومت ايران "مشروعيت بين المللی” خواهد داد، آن هم در شرايطی كه عامل بين المللی و از جمله سياستهای دولت امريكا به يك عامل جدی - حتی بنظر برخی تعيين كننده در سرنوشت ايران و بسياری كشورها- تبديل شده است. در صورت عدم مشروعيت حكومت، اين عامل بين المللی در سمت تغيير و سرنگونی حكومت ايران حركت خواهد كرد.
از اين ديدگاه، آشكارا دو نتيجه بدست می آيد. اول اينكه مبارزه ای كه در ايران برای اصلاحات و تحميل عقب نشينی به جناح راست در شرايط قانون اساسی موجود جريان دارد مبارزه ای بيفايده يا كم فايده است، زيرا كه بنظر اين گروه چارچوب های حقوقی و قانونی تعيين كننده چارچوب های حقيقی قدرت هستند و نه برعكس؛ و دوم اينكه شركت در انتخابات هر سودی كه در موازنه قوا بسود جنبش مردم و اصلاحات داشته باشد، با دادن مشروعيت بين المللی به حكومت ضرر بيشتری را متوجه فشار بين المللی برای تغيير حكومت در ايران ميكند.
خلاصه آنكه نگاه به خارج و تمسك به اهرم ها و فشارهای بين المللی نتيجه مستقيم اين ديدگاه است. طيفی وسيع از بخشی از جريانات ملی داخل ايران گرفته تا گروههای چپ در خارج از كشور، از جمله اتحاد فداييان خلق ايران، راه كارگر، فداييان خلق ايران اكثريت و طيف های مختلف جنبش فدايی و بالاخره حزب كمونيست كارگری و سلطنت طلبان پيگيرتر و ناپيگيرتر از اين ديدگاه دفاع می كنند.

ديدگاه دوم
كه عمدتا از سازمانها و احزاب و شخصيت های سياسی داخل كشور تشكيل شده است، برعكس از ضرورت شركت در كارزارهای انتخاباتی مجلس هفتم دفاع می كند با اين هدف كه بتوان راه را برای برگزاری يك انتخابات نسبتا دمكراتيك گشود ولی تصميم درباره شركت يا عدم شركت در اصل انتخابات را موكول به آن می داند كه اين مبارزه چه نتيجه و دستاوردی داشته باشد و انتخابات چگونه، به چه شكل و در چه شرايطی برگزار شود.
بطور خلاصه می توان گفت كه استدلال اين گروه درست برعكس استدلال گروه نخست است. بنظر اينان :
1- چارچوب های حقوقی قانون اساسی ساختارهای حقيقی قدرت را تعيين نمی كند، برعكس تناسب قوای سياسی است كه می تواند تفسيری مترقی يا واپسگرا را به چارچوب های حقوقی و از جمله قانون اساسی تحميل كند. وقتی مثلا قوه قضاييه با استناد به قانون اقدامات تامينی چند دهه قبل كه برای جنايتكاران تصويب شده مطبوعات را توقيف می كند، اشكال نه از موارد قانونی در قانون اساسی كنونی كشور برای رسيدگی به تخلفات مطبوعاتی، بلكه نداشتن مستمسك لازم در اين قانون و تطبيق دادن عمل غير قانون خود به يك بهانه قانونی است. به اين ترتيب، مسئله واقعی، آن تناسب قوا و قدرتی است كه به قوه قضاييه اجازه می دهد از قانونی كه مربوط به موضوعی ديگر در زمان شاه است چنين تفسيری نامعقول و واپسگرا ارائه دهد و آن را تحميل كند.
2- آنچه در مناسبات بين المللی تعيين كننده است "مشروعيت" نيست بلكه "منافع" است. اينكه عدم شركت در انتخابات به مشروعيت بين المللی حكومت آينده ايران لطمه می زند مورد ترديد نيست، اما نتيجه الزاما سرنگونی حكومت نخواهد بود، بلكه هزينه كسب مشروعيت حكومتی به قيمت منافع ملی كشور نزد خارجی ها بالاتر می رود. يعنی حكومت آينده ايران(در صورت قبضه مجلس و سپس رياست جمهوری و دولت) كه درصورت انفعال و كناره گيری مردم در انتخابات از جناح راست خواهد بود، بايد با سخاوت بيشتری منابع و مصالح مردم ايران را برای كسب مشروعيت در عرصه بين المللی قربانی كند و جبهه ضداصلاحات برای بقای خود بی ترديد چنين عمل خواهد كرد. بنظر اينان هيچ ميهن دوستی با چنين چشم اندازی برای كشور خود نمی تواند موافق باشد و اتفاقا از جمله به همين دليل بايد حداكثر كوشش را كرد تا جبهه بدون مشروعيت ضداصلاحات به قدرت سياسی همه جانبه تبديل نشود.
اين ديدگاه بالطبع نگاه به داخل را توصيه می كند و عمدتا نيز از نيروهای سياسی داخل كشور و طرفدار اصلاحات نظير جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، اكثريت طيف موسوم به ملی مذهبی تشكيل شده است. در خارج از كشور می توان از "راه توده" بعنوان عمده ترين طرفدار ديدگاه اخير نام برد.
بالاخره
گروه سوم را آنهائی تشكيل ميدهند كه هنوز در اين زمينه موضعی نگرفته اند. اين گروه نه شركت در كارزارهای انتخاباتی را توصيه يا رد می كند نه معلوم می كند كه آيا در انتخابات شركت يا آن را تحريم خواهد كرد. آنها عمدتا منتظرند تا ببينند حوادث به كجا راهنمائی شان می كند. با نمونه ای از اين ديدگاه و نظر در جملات زير می توانيد آشنا شويد:
 " ارتجاع حاكم بر اين باور است كه در وضعيت كنونی انتخابات بدون شركت وسيع مردم برايش بهترين سناريوی ممكن است، زيرا تنها در چنين چارچوبی است كه اقليت محض جامعه می تواند اقليتی مرتجع و تاريك انديش را با فراغ بال «انتخاب» كند و تركيب مجلس آتی  را آن طور كه مطابق ميلش است تعيين كند. مبارزه با اين خواست ارتجاع از طريق موعظه و نصحيت امكان پذير نيست. اصلاح طلبان حكومتی با اعلام غير قانونی بودن چنين انتخاباتی و بسيج مردم می توانند گام های عملی را در مقابله با توطئه های ارتجاع بردارند."(از نشريه نامه مردم)
بعبارت ديگر چون ارتجاع حاكم می خواهد مردم در انتخابات شركت نكنند، اصلاح طلبان حكومتی بايد اعلام كنند كه در انتخابات شركت نخواهند كرد! و آنچه در عمل توصيه می شود، خدمت به همان هدف ارتجاع از آب در می آيد!!

مواضع برخی شخصيت های سياسی نظير بابك اميرخسروی و حزب دمكراتيك مردم نيز، البته نه با اين مضمون، بلكه به اين شيوه نزديك است.
از مجموعه ديدگاه هايی كه گفته شد پيك نت برخی اسناد و ديدگاه ها را برگزيده است كه بتدريج انتشار می يابد و در آينده نيز تا انتخابات آينده مجلس كوشش خواهد شد اين كار ادامه يابد.


آدرس های پستي

 و بانكی پيك نت

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

آدرس بانکی

S.G Bardeh

Kontonr.: 277978301

BLZ:100 700 24

DeutscheBank

(Germany)

-------------------

آدرس پستی

K H M I

Postfach 210453

10504 Berlin

Germany


فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

 

ی