همايش بررسی آسيب های اجتماعی

ا600 هزار زن

در ايران خودفروشی می كنندمصاحبه وزيربازرگانی

اكبر گنجی دوعيب دارد

1- درجبهه آلرژی گرفته

2- دماغش از اول كج بوده

توجه! برای عبور از فيلتر در ايران، از طريق اين سايتها مي توانيد وارد پيک نت شويد! www.jaamjam.com و www.zendegan.com
هنر و انديشه

گلی جان

زيرآوار زلزله

مرگ شاگرد

برجسته شجريان

بازداشت

وآزادی

فرزانه كابلی


روشنك

شمع تمام سوخته

گلهای جاودان


"صبحی"

قصه گوی

پير شما


 

بهار می آيد

گل هم می آيد

اما او ديگر نه!


تاج

آواز خوان دربار

شيخ خزعل!


سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


داریوش رفیعی

رختخوابی که مستانه

در ظهیرالدوله پهن است!ا

علی تجويدی
در بستر...

حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه


شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 
 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

72 ساعت جلوی سفرخاتمی به منطقه را گرفتند
سفر"سرپائی" رهبربه بم
برای پخش فيلم های نمايشی از تلويزيون


 


سخنی با مسولين صدا و سيمای جمهوری اسلامی
آواز پيش از زلزله بسطامی را شنيديد؟
اين فغان و اعتراض پس از زلزله را هم بشنويد
!
                                                           سيف اله بسطامی


شب هفت مادر بديع زادگان
40 و 50
دو دهه ای كه همه نگران بازگشت به آن هستند


آنچه از انقلاب مشروطه ماندهزلزله سياسی

دربرج و باروی مافيای قدرت و ثروت

زلزله بم وابعاد فاجعه بار آن كه گسترش ويرانی و مرگ آن ايران را منقلب كرده است، زلزله ای سياسی را هم در برج و باروی جناح راست جمهوری اسلامی ايجاد كرد. آنها كه روی از هم گسيختگی همبستگی ملی مردم و بی تفاوتی ملی نسبت به سياست و انتخابات مجلس هفتم سرمايه گذاری كرده بودند، ناگهان با بزرگترين همبستگی ملی و حضورناباورانه مردم ايران برای كمك به يكديگر روبرو شدند. اين همبستگی تنها مردم داخل كشور را شامل نشد، بلكه در خارج از كشور نيز وسيع ترين ابراز همدردی با مردم زلزله زده بم را موجب شد. حضور مردم در صحنه های ياری رسانی به زلزله زدگان بم و حتی صف بندی مردم برای اهدای خون، روزهای تجمع و صف مردم در مقابل كيوسك روزنامه فروشی ها در ابتدای سال انتشار نشريات جديد و بحث های سياسی در اين صف ها را تداعی كرد. روزها و هفته های پيش از انتخابات رياست جمهوری 1376 را. مردم يكبار ديگر به صف شدند و در دل اين صف ها نه تنها حال و روز يكديگر را پرسيدند، بلكه اساسی ترين محور سياسی كشور، يعنی انتخابات مجلس هفتم به بحث روز دراين صف ها تبديل شد و اين خود يعنی بزرگترين زلزله سياسی درايران. زلزله ای كه خواب آسوده جناح راست و مخالف اصلاحات برای مجلس آينده را برهم زد. تصاويری كه تلويزيون های داخلی و خارجی از بم زلزله زده پخش كردند و زندگی آلوده به فقر مردم را كرمان ( قرقگاه هاشمی رفسنجاني) به نمايش گذاشتند، خشم و نفرت از بنيادها، توليت ها، قرض الحسنه ها، كميته امداد، حساب 100 و... كه بنام روحانيت حكومتی و بزرگترين تجار و بارزگانان ثبت است را دامن زد. يعنی همان ها كه می خواهند يا خود مستقيم به مجلس هفتم بروند و يا نمايندگانشان را به اين مجلس بفرستند. اين زلزله برج ها وبرج نشين های تهران و مشهد و اصفهان و بنيانگذاران مناطق آزاد تجاری در كرمان و بندرعباس و جزاير ساحلی خليج فارس را به لرزه درآورد. اين شور و هيجان ملی و همبستگی مردمی را بايد به پيوند دوباره دست های ملت ايران تبديل ساخت و با همين دستهای گره خورده به مقابله با مافيای قدرت و ثروت و مخالفان تحولات و اصلاحات در ايران رفت.


اطلاعيه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر


8080

كمك های مالی خود برای زلزله زدگان بم

را به اين حساب غير حكومتی واريز كنيد


تشكيل ستادهای همياری دراروپا

وزارت دفاع بلژيك ارسال كمك های ايرانيان مقيم اروپا به بم را پذيرفت


بحث روز در داخل و خارج

كميته كمك های مردمی

برای زلزله زدگان بم!


مهين اسكوئی
روی صحنه تاترايران

تاريخ را برای نسل جوان بازمی گويد!


بيانيه نهضت آزادی ايران

سخنان برخی روحانيون قم

هم آوازی با رسانه های لس آنجلسی است


وزيربازرگانی:

150 هزارتن چای قاچاق

چگونه وارد و فروخته شده؟

پارچه بافی، پنبه كاری، نيشكر و چايكاری

 را مافيای تجارت و حكومت نابود كرد


صريح و بی پيرانه بايد گفت مردم به اين دلائل نمی خواهند در انتخابات شركت كنند و

 صريح تر و دقيق تر از آن بايد به چه دليل بايد مقابل اين اشتباه تاريخی ايستاد

برای هوشياركردن مردم

به بحث انتخابات دامن بزنيد


حضورمحسن آرمين و مجيد انصاری در جمع

نشريات دانشجوئی متمايل به بسيج و جناح راست

پرسش های بی پرده- پاسخ های پرده در


دكتر احمد شيرزاد نماينده اصفهان:

سقوط مجلس بدست جناح راست

يعنی 8 سال بازگشت به عقب


حسين شريعتمداری خود را برای پس از

پيروزی در انتخابات مجلس هفتم آماده كرده!

مجلس هفتم را مثل

شورای شهر تهران می كنيم!


تبديل بزرگترين ورزشگاه قم

به گورستان 150 هزارنفره


تلويزيون

سيمائی كه ايران از آن محروم ماند

سيد محمد علی ابطحی                                                    


سردارحجت اسلام ذوالنور

اين فرمانده سپاه را برای اثبات ادعاهايش به دادگاه فرابخوانيد


مصاحبه وزيركشور با روزنامه الرياض

نگران تكرار حوادث گرجستان درايران نيستيم!


 

از شماره شنبه

 

 يك پزشك محلی با اشك و خشم به پيك نت گزارش داد:

اجساد 20 هزار قربانی روی دست بازماندگان زلزله مانده

" بم"
ديگرنيست!


گزارش يك پزشك محلی به پيك نت

شهر 200 هزار نفر جمعيت داشته، آنچه كه ما شاهديم ويرانی خانه ها بر سر 80 درصد اين جمعيت است. شمارش اجساد تاكنون از رقم 20 هزار گذشته و به 30 هزار نزدیک می شود. دستور اكيد داده اند اخبار پخش نشود. بجای گروه های امداد، گروه های امنيتی را روانه منطقه كرده اند. مردمی كه به محل آمده اند خودشان گروه های امداد تشكيل داده اند، اما امنيتی ها تمام تلاش خودشان را می كنند كه اين گروه های امداد متفرق شوند و با همياری خودجوش مردم بسختی مقابله می كنند. اين همان شهری است كه هاشمی رفسنجانی منطقه آزاد بم و سيرجان را در آن برپا كرده بود و مركز واردات اتومبيل بود. زلزله در همسايگی بم ويران شده، شهرماهان را كه مركز هواپيمائی خصوصی خانواده رفسنجانی است نيز لرزانده و خساراتی وارد آورده اما فاجعه در منطقه بم چنان هولناك است كه مردم ماهان نيز درد خود را فراموش كرده و مانند مردم سيرجان به ياری اهالی زنده مانده بم آمده اند.

1- دراين فاجعه ملی و درحاليكه مردم هرچه دارند برای كمك به زلزله زدگان به ميدان آورده اند، خانواده هاشمی رفسنجانی كه كرمان و بم در قبضه آنهاست و روی گنج ميلياردها دلار غارت شده از كشور نشسته اند، فقط ناظر فاجعه اند و دست در جیب نمی کنند!

2- كميته امداد كه درقبضه عسگراولادی و موتلفه اسلامی است و با جشن عاطفه ها، هرسال چند بار مردم را سركيسه می كند و با پول آن تيم های ترور حكومتی برپا كرده، مهرسكوت برلب زده و نمی گويد با ميلياردها دلار سرمايه اين كميته جزتوطئه عليه مردم چه كرده است!    آنها در اين لحظات فاجعه بار نيز همچنان به پيروزی درانتخابات مجلس هفتم می انديشند و سرگرم توطئه برای قبضه اين مجلس و رساندن عسگراولادی به رياست آن هستند.

3- درتمام فيلم های خبری كه شبكه های تلويزيونی سراسرجهان پخش می كنند، هيچ روحانی و خطبه خوان نماز جمعه ای در ميان مردم زلزله زده و درجمع ياری رسانان نيست. دستورداده شده  روحانيون كمتر در ميان مردم خشمگين ظاهر شوند تا حادثه حضور شاه در زلزله طبس و یورش مردم به او تكرار نشود. بازديدهای رسمی حكومتی رهبر و ديگران نيز گذاشته شده برای پس از آرام شدن مردم و ريختن آب ها از آسياب!


 بحث روز در داخل و خارج

كميته كمكهای مردمي

برای زلزله زدگان بم!


لطفعلی خان زند در همين قلعه دستگير شد
و آقاخان محلاتی نيزدرآن پناه گرفته بود!
قلعه2000 ساله بم
درچشم بهم‌زدنی با خاک ‌يکسان‌شد


تحريم يا شركت  
برای گفتن حرف آخردرانتخابات
امروز بايد هوشيارانه در صحنه بود !ا
مسعود بهنود

مجلس ششم با 6 اتهام

دربرابر300 امام جمعه

هرجمعه، 300 امام جمعه درايران برای مردم خطبه و موعظه می خوانند، كه حاصل آن را بايد در آمار فحشاء و اختلاس، دزدی، فساد، فقر، ايدز، دوروئی و چندروئی، اشاعه چاپلوسی و تملق و دروغگوئی در جامعه جستجو كرد.

 

8  دی 1382


گزيده ها

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی