مصاحبه شيرين عبادی با خبرنگاران

رفتار شورای نگبهان

نقض حقوق بشراستدكتر عارف: بموجب آخرين نظرسنجی

دانشگاهيان

بزرگترين مرجع مردم اند

توجه! برای عبور از فيلتر در ايران، از طريق اين سايتها مي توانيد وارد پيک نت شويد! www.jaamjam.com و www.zendegan.com
هنر و انديشه

سایه
زنده باش!ا

مرتضی را

به یاد آورید!


داریوش رفیعی

رختخوابی که مستانه

در ظهیرالدوله پهن است!ا

علی تجويدی
در بستر...

حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!


پريسا
عارفانه نه زاهدانه


شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 
 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

انتقال رهبری جنش اصلاحات

از درون حاكميت به خارج از حاكميت

1- آنها كه لچك و روسری را سنبل مبارزه ضد استكباری كرده اند سنگ روی يخ شدند. 2- آنها كه چشم اميد به دخالت امريكا و نجات اصلاحات و يا سرنگونی جمهوری        اسلامی را دارند زمين گير شدند.متن سخنرانی شيرين عبادی

در مراسم دريافت جايزه صلح نوبل


معاون حقوقی رئیس جمهور:

جناح راست

شش سال گذشت و مدنی نشد!

آنها که به جلسات حمله می کنند،

غیرخودی نیستند!


سخنان پيش از دستور رئيس مجلس

شروع كنيم؟

آقايان ائمه جمعه مخالف مجلس

ما، هم توپخانه داريم

و هم موشك دوربرد!


عمادالدين باقی موسس كانون دفاع از زندانيان

حقوق بشر

شعار و محور انتخابات آينده

سياست، قانون، اجتهاد بايد با حقوق بشر منطبق شود


مهاجمين يزد

يك روحانی و تعدادی سپاهی بودند


آرمين : با اين دوگانگی، كسی توصيه ج.ا را قبول نمی كند

عراق برای عراقی ها

ايران برای انتصابی ها


وزيراطلاعات: برای بازرسی

درهای بازداشتگاه های

وزارت اطلاعات را می گشائيم!


سپاهی و بسيجی

لباس شخصی های يزد تحويل

سازمان قضائی نيروهای مسلح شدند


تاج زاده:

ترور انتخاباتی

برای خانه نشاندن اكثريت مردم

وپيروزی 15 درصدی درانتخابات


دو نشست سالانه، در پايان يك سال!

جدائی تاسف بار دو طيف دفتر تحكيم وحدت20  آذر 1382


گزيده ها

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائی

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی