دردنامه افشاگرانه هاشم آغاجری از زندان

من عليه خودکامگی قيام کرده ام

و می خواهم ناگفته ها رابگويم!ا

 اين گزارش به مجلس می رود؟

گزارش تجاوز به زندانيان

دردست تکميل وبررسی است!ا

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


بهشت من

خاکستری است


مشيری
برای سرگشتگی‌ها
 گريست


تهمينه ميلاني

دو زن
يعنی درجستجوی هويت زن ايرانی


نسل چهارم

گفت‌وگو با نويسنده‌ رمان
" نفرين خاكستری"


عاشيق ها
ساز قيام بدست گرفتند
              اميد نيايش


فرياد
از شكنجه
 واعدام


صادق‌چوبك

" شب اول قبر"
پيش ازآنكه
مرگ فرا رسد!

مهدی اورند


گفت وگوی بهار برهانی با بهزاد فراهانی

جنون عشق

"مريم ‌و مرداويج"


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


منوچهر آتشی 
سرگذشت شعر ايران

خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
 
 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

21 مهر 1382


گزيده ها


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


 
 
ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


 
اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری
 

 

 

شيرين عبادی فردا راهی ايران می شود

پرواز حقوق بشر

ازپاريس به تهران
 

برای حضور در دادگاه

شيرين عبادی وکيل خانواده زهرا کاظمی شد

شيرين عبادی:

دوره سرکوب سپری شده

اصلاحات بايد پيش برود

قصه خونين و پردرد يكصد سال مبارزه برای آزادی و عدالت درايران. گلسرخی دردادگاه شاه و طرح محصص از ديكتاتوری.(دهه 1350)

مصاحبه دبيرکل جبهه مشارکت در آستانه کنگره اين جبهه

فضای امنيتی در ايران

تحمل ناپذيرشده است!


هرالدتريبيون:
تغيير سيستم و روش حكومتي

در ايران اجتناب ناپذيرشده


نامه نوشابه اميری به شيرين ايران

من، نامه ام را به تو می نويسم!

(نخستين روزنامه نگارايرانی كه درپاريس با آيت الله خمينی مصاحبه كرد)


مقدمات قطعنامه سازمان ملل فراهم می شود

اجلاس مهم وزرای خارجه اتحاديه اروپا
برای رسيدگی به نقض حقوق بشردرايران


محاکمه دوباره اکبرگنجی به جرم بيان انديشه

 حکومت انضباطی در دانشگاه ها

داستان دنباله دار "بازجوئی" از دکتر يزدی!

اسرائيل آماده حمله نظامی به ايران


نقدی بر آثار اردشير محصص: نه!

بيانيه محصص و گلسرخی: بله!دوكلام هم از بادامچيان
صلح نوبل را به بی وطن ها می دهند

 

ازشماره یکشنبه

 

برنامه عمل برنده صلح نوبل: ( شرين عبادي)

آزادی زندانيان سياسی
و آزادی بيان در ايران

دفاع شیرین عبادی از حقوق کودکان،

در دوران جنگ از اینجا آغاز شد

دانش آموزان را بسیج کنید،

اما نه برای جنگ،

 بلکه برای  صلح و دانش!


مصاحبه جدید رئیس
آژانس جهانی انرژی اتمی

اختلاف آژانس اتمی و ایران

به شورای امنیت می رود


شيرين عبادی  در دهها مصاحبه مطبوعاتی و تلويزيونی اعلام داشت

معتقد به رفراندوم در ايران و مخالف دخالت خارجی هستم

گوش كنيد!

رهامی و عبادي- دو وكيل دانشجويان مظلومی كه در سال 1378 دركوی دانشگاه به خاك و خون كشيده شدند. آنها به جرم دفاع از اين مظلوميت زندانی شدند. تكثير نوار اعترافات فرشاد ابراهيمی درباره خانه های تيمی فتوا و قتل زنجيره ای براين جرم افزوده شد و كينه قبول وکالت برخی متهمان شرکت در كنفرانس برلين نيز مزيد برعلت. گرچه کینه او را از زمان قبول وکالت  در پرونده فروهر ها به دل داشتند. آنها كه سخنرانی ناتمام برخی شرکت کنندگان دركنفرانس برلين(از جمله عبادی) را بخاطر دارند، بايد اين هشدار چندباره برجسته ترین چهره های شرکت کننده در آن کنفرانس را خطاب به توطئه گران و چپ روهای بی خبر از اوضاع ايران و جهان به ياد داشته باشند، كه " گوش كنيد، آرام باشيد و گوش كنيد. گوش كنيد، ما برای گفتگو با شما به اينجا آمده ايم، گوش كنيد..." گوش شنوائی يافت نشد و معركه گيرانی كه ماموريت اجرا می كردند زمينه و بهانه را برای به زندان رفتن يوسفی اشكوری، عزت الله سحابی، اكبر گنجی، علی افشاری و سرانجام شیرین عبای فراهم ساختند. سناريوئی كه در تهران تنظيم شده و در برلين به اجرا گذاشته شده بود، قربانيان خود را از پيش انتخاب كرده بود! اين حريق، سرانجام دامن شیرین عبادی وکیل دانشجویان مظلوم و مضروب را هم  به نوعی گرفت. او سخنگوی آن مظلوميت ها و فرياد همه آن قربانيانی است كه زبانشان را بريدند، قلمشان را شكستند و يا پيش از آنكه فرصت فرياد و داد پيدا كنند، در خاوران به خاك سپرده شدند. و آنها كه درتهران از اين جايزه خشمگين اند و بدنبال توطئه می گردند، خود عاملين و مجريان عظيم ترين توطئه ها عليه يك ملت و يك انقلاب و آرمان های آزاديخواهانه، عدالت جويانه و ميهن دوستانه آن  بوده و هستند!


شيرين عبادی نماد اين جنبش است

نوبل صلح را جنبش ضدخشونت

 و اصلاح طلب مردم ايران برد


ترجمه متن کامل

اعلاميه کميته نوبل نروژ

انتخابی شدن تمام مقامات و مسئوليت ها در

کشورش(ايران) از اهداف شيرين عبادی است!


دكتريزدي: مجلس هفتم را مخالفان اصلاحات قبضه می كنند

به سمت فروپاشی می رويم!


تبريک اصلاح طلبان درون و بيرون زندان به شيرين عبادی

واکنش ها درايران وجهان

شعر ايران- شعر ملی

آيتان تبريزلی                                                                 

 

از شماره جمعه

 

يك افسر امنيتی سپاه قدس از ايران گريخت و مدعی شد:
سپاه قدس طرح ترور
آيت الله حكيم را اجرا كرد!

 

اين افسر امنيتی، كه خود را دراختيار مجامع بين المللی در يكی از كشورها قرار داد مدعی شد: فرمانده سپاه قدس" قاسم سليمانی” و قائم مقام سيمای جمهوری اسلامی "آقامحمدی” طرح را به تيم چهار نفره ما ابلاغ كردند. سه تن از اعضای اين تيم پس از بازگشت به ايران، در حوادث مختلف كشته شدند!


ستمديدگان سياسی  
مردم را به همبستگی با
روزه سياسی فراخواندند!
ا


آيت الله منتظری:
اختناق و ظلم
نه تنها محكوم،بلكه حرام شرعی است


 

ازشماره پنجشنبه

 

ديدارخاتمی با خبرنگاران

بی پرده ترين پرسش ها

و صريح ترين پاسخ ها

 

دراين اتاق(بازرگانی) يا می خرند
و يا می كشند
!

يك سر مافيای اقتصادی در

صندوق خانه همين اتاق پنهان است


سيمای لاريجانی وقتی صدا و عکس مرا پخش کند

که از اهل فرهنگ اين کشور عذرخواهی کرده باشد

محسن سازگارا

دربيمارستان مهر بستری شد


يک فيلم خبری سيمای جمهوری اسلامی

سند اسرائيل برای حمله به سوريه شده

حمله به سوريه

مقدمه حمله نظامی اسرائيل به ايران


دادگاه تقلبي- گزارش واقعی

گزارش قتل زهرا کاظمی

 درمجلس خوانده می شود


مرتضوی، حتی بنابراعترافات

خودش بايد به دادگاه احضار شود


خطاب مجاهدين انقلاب اسلامی به مخالفان اصلاحات

فرصت تجديد نظر درروش های

 گذشته را از دست ندهيد


NYT_HEADER

ی