سئوالی‌كه‌پس از انفجاردفترآيت‌الله حكيم مطرح‌است
چه كسی نمی خواهد
نجف
رقيب قم شود؟

 


 

 


تنها طی 5 ماه
30 هزار شهروندسعودی وارد
ايران شده و15هزار در راه‌اند

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


منوچهر آتشی 
سرگذشت شعر ايران

خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

"بهروز افخمی”

سينمای ايران
به سراشيبی
برده‌ می‌شود!ا

چارلی
پدرم

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
 

مصا حبه سردبير نشريه "راه توده"  با راديو فرانسه،
پيرامون سرنوشت مشترك روزنامه نگاران در ايران


همه پرسی در ايران گام به گام در سازمان ملل پيش می رود
نوع حكومت آينده ايران
درهمه پرسی سازمان ملل

برای نخستين بار، نماينده ايران در سازمان ملل متحد تاييد كرد


خاتمی:
ديكتاتوری يعنی، نگذاريم
مردم  سرنوشت خود را تعيين كنند


ثريا اسفندياری
ملكه 50 ميليون پوندی
 

شاه پرستان همان را می گفتند كه ولايت خواهان می گويند:
زن حق ندارد باندازه مرد ارث ببرد


در صورت ادامه تحریف واقعیات
وزارت اطلاعات هویت قاتلین
زهرا کاظمی را فاش خواهد کرد

از سوی مخبر كميسيون مجلس
جزئيات مراحل تحقيق پيرامون
قتل دكتر زهرا كاظمی طرح شد

دادستان تهران از حضور
در جلسات بررسی قتل می گريزد

سخنگوی كاخ سفيد اعلام كرد:ا
تغييرمناسبات اتمی روسيه- ايران

سخنگوی‌دولت: تاپايان ‌كار‌دولت‌خاتمی می‌مانم!ا


 

از شماره سه شنبه

 

 

ديدگاه های كارشناسی "صفراف" در مسكو

نطنز و بوشهر

اهداف امريكا و اسرائيل

برای حمله هوائی


زندگينامه گربه مرتضی علی

      (قاضی مرتضوی )

يا از داخل كشور و يا در خارج كشور

تا نامه سرگشاده ننوشته ايم

‌حق ‌و حقوق پيك‌‌‌ نت رابدهيد


حكومت سپاهی- انتظامی

تجاوزجنسی، ازسوی ماموران

امنيتی و انتظامی جرم نيست!ا


شكنجه گران دوران فلاحيان تحت امر قاضی مرتضوي

امنيتی های فلاحيان، امنيتی های يونسی را 
متهم به قتل زهرا كاظمی كردند!ا

مراسم خاكسپاری مهندس صادق انصاری،

از قربانيان اختناق 50 ساله ايران

 

از شماره دوشنبه

 

مصاحبه رئيس كميسيون 90 مجلس

تجاوز درطول‌ بازداشت
 
پيش از 
زهرا كاظمی 
هم روی داده !ا

نطق پيش از دستورمجلس

بحران‌ مشروعيت‌ ج.ا

را دررفتاری ببينيدكه بامنتخب مردم 

در دو دوره رياست جمهوری‌كرديد!ا


پرونده گشوده انفجار آرژانتين

اخراج- بازگشت- پناهندگی

سرنوشت‌ديپلمات‌بازداشت شده‌ايرانی


 گفتگوی عضو رهبری حزب كمونيست عراق
و نماينده اين حزب در آلمان "قوی ليب" با روزنامه "فرايتاگ"ا
نقش كمونيست ها 
در شورای حكومتی عراق

بدنبال تشكيل شورای حكومتی عراق با حضور كمونيست ها

تشكيل "حزب متحد ملی افغانستان"ا
با حضور كمونيست های اين كشور


رهبر

پشت و پناه قاضی مرتضوی است

ابراز نگرانی خاتمی از "جا افتادن"

بازداشت ماموران و ديپلمات های ايرانی

 

از شماره يكشنبه

 

مشروح گزارش دستگيری ديپلمات ايرانی باتهام انفجار آرژانتين

علی‌فلاحيان وعلی‌اكبرپرورش
فشار بين المللی برای استرداد
 و محاكمه دو متهم اصلی انفجار

 از راست به چپ : محل انفجار-  سليمان پور- علی اكبر پرورش –علی فلاحيان5 شهريور 1382


گزيده ها


صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان


پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری