هر اعتصاب و تظاهراتی بايد
درجهت
اصلاحات بنيادين باشد
اخباری پيرامون تدارك
اعتصاب‌كاركنان شركت‌نفت

 


 

 


تحصن خانواده دانشجويان ربوده شده در دانشگاه تهران
تجمع دانشجويان در دانشگاه كرمان
تحصن در دانشگاه صنعتی، در خيابان وليعصر

تظاهرات دانشجوئی با
تحصن‌های‌اعتراضی همراه شد

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

هاتفی
گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

همسوئی راديو فردا(امريكا) با قوه قضائيه(تهران) برای تبديل ايران به يوگسلاوی سابق

ميليشيای لباس شخصی
"جنگ خانگی"را پيش‌ می‌برد!


بيانيه جبهه ملّی ايران در حمايت از جنبش دانشجويی
 و بيان نگرانی از جنگ خانگی و تجزيه خاك كشور
جبهه ملی خواهان تغييرات بنيانی
 در ساختار سياسی كشور شد
سكان كشور را به جريانی بسپاريد
كه آگاهانه با واقعيت های جهانی برخورد می كند


مراسم سالگرد درگذشت علی شريعتی در تهران
صدها كارگر اين كارخانه به بهانه توقف توليد اخراج شده اند
خانواده هاشمی روی كارخانه
توليد "روی" دست گذاشته است!


اعلاميه مدرسين دانشگاه ها
سلطه سرمايه سالاری بر كشور
ريشه بحران عمومی جامعه
است!


گزارش دريافتی از مشهد:
در مشهد مردم هر لحظه در
انتظار فرصت برای تظاهرات اند
پليس راهنمائی بيش از هرچيز به بوق اتومبيل‌ها
حساس شده و هر تك بوقی آنها را متوحش می كند!


يك گزارش دريافتی
همدان 3 شب پرحادثه را پشت سر گذاشت


دو گزارش دريافتی از کرمان و يزد:
در يزد مردم با موتورسيکلت
 دست به تظاهرات زدند!
شعارهای دانشجويان كرمان


در اروميه، به سبك ملاحسنی
اتوبوس ها را با دانشجويان، يكجا بردند!


امريكا به هاشمی رفسنجانی جواب رد داد


عليرغم آزادی بسياری ازمجاهدين خلق  دستگير شده
مريم‌رجوی دربازداشت‌پليس فرانسه ماند!پذيرش حقوق ملی كردها در راس اين اصلاحات قرار دارد
اصلاحات گسترده سياسی در تركيه
به تصويب پارلمان اين كشور رسيد!


اطلاعيه پيك
سد فيلترينگ را با ارسال
آدرس ای ميل از
ايران بشكنيد


مشاور وزارت خارجه امريكا:
امريكا حمله به تاسيسات
اتمی ايران را حق خود می داند!
گفتگوی‌تلفنی خاتمی با پوتين درباره فعاليت‌های‌هسته‌ای‌ايران


فرماندهان انتظامی هم فهميده اند
قوه قضائيه در پی كشاندن خشونت
‌به
‌سراسر كشور است!


پس از بی رحمی لباس شخصی ها در
 حمله به خوابگاه ها- آيت الله يزدی
 خواهان ادامه بی رحمی ها  شد!
ادامه تظاهرات يزد،كرمانشاه،اروميه،تهران‌وگيلان


پنج نماينده دانشجوئی مجلس از رئيس جمهور خواهان اقدام شدند
دانشجويان را آزاد كنيد!


شايعاتی‌پيرامون‌وضع جسمی محسن‌سازگارا در بازداشتگاه قاضی‌مرتضوی
بازداشت های انحرافی، برای مغشوش ساختن
نقش لباس شخصی در 10 روز گذشته است


دبيركل جبهه مشاركت
برای نپذيرفتن ريشه اعتراضات مردم
كاسه‌ ‌و كوزه را سرقدرت‌ خارجی می‌شكنند!


اعتراضات گسترده و ملتهب دانشجويی و مردمی  و بازداشت‌های متعدد در يزد به شب سوم كشيده شد


نماينده اصفهان: اين آشكارترين پيام اعتراضات است:
مردم از حكومت راضی نيستند!


امارات‌متحده‌عربی‌ مدعی مالكيت جزايرسه‌گانه شد!ا

اعضای شورای بازرگانان ايرانی مقيم امارات از بحرين ديدن كردند.


بسيج دانشجوئی بر سر دو راهی
جدائی‌از لباس‌شخصی‌ها - پيوندبادانشجويان


اعتراض‌صنفی‌ دانشجويان، چرا فرياداعتراضی‌شد؟
خصوصی سازی دانشگاه به چه مفهوم است!


در اعتراض به تصاحب مراتع منطقه مردم
نزاع خونين تركمن های روستای "دهنه"
 با نيروهای نظامی

1 تير 1382سخن روز


نمايندگان‌رفسنجانی
 
بر سر آينده رهبر
 با آمريكائی‌ها
 مذاكره ‌كرده‌اند؟

آقای بازتاب!
برادران ‌ دارابی
خودشان  ‌زبان  دارند
بفرمائيد‌‌درآتن‌چه
خبر بود؟


ماتادورها در جمهوری ‌اسلامی

شريعتمداریمینويسد
سعيدعسگر
شليك‌میکند

دستگيری و تحويل
رهبران القاعده
،
نه پایان، که آغاز است

انتظاری بيهوده از آنها كه "رهبر" را راهبرند
مجمع روحانيون پا به پای
انتظار، فرصت می سوزاند

نه‌برسردوراهی‌رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

نامه پرانی
عسگراولادی و هنر هفتم

مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!اميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

پناهجويان در جستجوی مأمن

برگرفته‌ازاطلس‌لوموندديپلماتيك

ترجمه فريبا - س


بابك اميرخسروی
به سمت يك جنبش
عميق اجتماعی می رويم

 

 

ی