نامه اعتراضی ناظران حقوق‌ بشر جهانی
 به رهبر
جمهوری اسلامی
تهاجم به دانشجويان را متوقف كنيد

 


 

 


درآرزوی زمان از دست رفته!
نه‌حاكميت‌توان‌دهه 60 را دارد
نه‌مردم‌تحمل‌حاكميت‌خون‌ريز را
اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

هاتفی
گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

خبرنگاران پيك از تهران و اصفهان گزارش داده اند:
تظاهرات شب گذشته مردم در تهرانپارس
 و اصفهان عليه استبداد و غارت كشور!


كدام فرماندهان نظامی و با كدام انگيزه موشك و
مواد انفجاری در تهران و اصفهان ذخيره كرده اند؟
كشف انبار بزرگ موشك
و مواد انفجاری در تهران
مردم‌ می‌خواهند‌بدانند: آيا بسيج و لباس‌شخصی‌ها قراراست‌ازاين موشك‌ها و موادانفجاری‌برای جنگ‌خانگی و تبديل‌ايران به يوگسلاوی‌استفاده‌ كنند؟


تظاهرات موضعی مردم در فلكه صادقيه تهران


در ديدار بهزاد نبوی با نمايندگان دانشجويان
تحصن نمايندگان مجلس مطرح شد


تحصن دانشجويان دربرابر مجلس


ديدار دانشجويان متحصن دفتر تحکيم با رئيس مجلس
دانشجويانی دستگير شده اند که
 طرفدار جلوگيری از خشونت بوده اند!


حمله لباس شخصی‌ها به
خوابگاه دانشجويان در سنندج


تجمع ديروز دانشجويان در دانشگاه تهران


با محكوم كردن تعرض وحشيانه و ناجوانمردانه به خوابگاه‌های دانشجويی
حمايت 166 نماينده مجلس
از جنبش دانشجوئی كشور


پس از يورش به خوابگاه، ميان لباس شخصی ها
و نيروهای انتظامی درگيری پيش آمده بود
كشف اجساد سه افسر نيروی انتظامی در خوابگاه امام علیبيانيه انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان:ا
فرياد اعتراض مردم
امروز از گلوی دانشجو بيرون آمده


معاون دانشجويی وزير علوم:
دستگيری‌های خلاف قانون
زمينه تشديد التهاب و
تشنج را فراهم می ‌آورد
مراجع غيررسمی اقدام به بازداشت افراد می كنند


آخرين وضعيت دانشگاه‌ها در تهران و شهرستانها


بيانيه انجمن توسعه اسلامي دانشجويان دانشگاه يزد پيرامون وقايع اخير كشور و استان  خشونت را متوقف كنيد!


آيت الله بيات:ا
مردم ناراضی كه دست به تظاهرات می زنند محارب نيستند


 

همسوئی راديو فردا(امريكا) با قوه قضائيه(تهران) برای تبديل ايران به يوگسلاوی سابق

ميليشيای لباس شخصی
"جنگ خانگی"را پيش‌ می‌برد!


هر اعتصاب و تظاهراتی بايد
درجهت
اصلاحات بنيادين باشد
اخباری پيرامون تدارك
اعتصاب‌كاركنان شركت‌نفت


تحصن خانواده دانشجويان ربوده شده در دانشگاه تهران
تجمع دانشجويان در دانشگاه كرمان
تحصن در دانشگاه صنعتی، در خيابان وليعصر

تظاهرات دانشجوئی با
تحصن‌های‌اعتراضی همراه شد


بيانيه جبهه ملّی ايران در حمايت از جنبش دانشجويی
 و بيان نگرانی از جنگ خانگی و تجزيه خاك كشور
جبهه ملی خواهان تغييرات بنيانی
 در ساختار سياسی كشور شد
سكان كشور را به جريانی بسپاريد
كه آگاهانه با واقعيت های جهانی برخورد می كند


مراسم سالگرد درگذشت علی شريعتی در تهران


صدها كارگر اين كارخانه به بهانه توقف توليد اخراج شده اند
خانواده هاشمی روی كارخانه
توليد "روی" دست گذاشته است!


اعلاميه مدرسين دانشگاه ها
سلطه سرمايه سالاری بر كشور
ريشه بحران عمومی جامعه
است!


گزارش دريافتی از مشهد:
در مشهد مردم هر لحظه در
انتظار فرصت برای تظاهرات اند
پليس راهنمائی بيش از هرچيز به بوق اتومبيل‌ها
حساس شده و هر تك بوقی آنها را متوحش می كند!


يك گزارش دريافتی
همدان 3 شب پرحادثه را پشت سر گذاشت


دو گزارش دريافتی از کرمان و يزد:
در يزد مردم با موتورسيکلت
 دست به تظاهرات زدند!
شعارهای دانشجويان كرمان


در اروميه، به سبك ملاحسنی
اتوبوس ها را با دانشجويان، يكجا بردند!


امريكا به هاشمی رفسنجانی جواب رد داد


عليرغم آزادی بسياری ازمجاهدين خلق  دستگير شده
مريم‌رجوی دربازداشت‌پليس فرانسه ماند!پذيرش حقوق ملی كردها در راس اين اصلاحات قرار دارد
اصلاحات گسترده سياسی در تركيه
به تصويب پارلمان اين كشور رسيد!
2 تير 1382سخن روز


نمايندگان‌رفسنجانی
 
بر سر آينده رهبر
 با آمريكائی‌ها
 مذاكره ‌كرده‌اند؟

آقای بازتاب!
برادران ‌ دارابی
خودشان  ‌زبان  دارند
بفرمائيد‌‌درآتن‌چه
خبر بود؟


ماتادورها در جمهوری ‌اسلامی

شريعتمداریمینويسد
سعيدعسگر
شليك‌میکند

دستگيری و تحويل
رهبران القاعده
،
نه پایان، که آغاز است

انتظاری بيهوده از آنها كه "رهبر" را راهبرند
مجمع روحانيون پا به پای
انتظار، فرصت می سوزاند

نه‌برسردوراهی‌رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

نامه پرانی
عسگراولادی و هنر هفتم

مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!اميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

پناهجويان در جستجوی مأمن

برگرفته‌ازاطلس‌لوموندديپلماتيك

ترجمه فريبا - س


بابك اميرخسروی
به سمت يك جنبش
عميق اجتماعی می رويم

 

 

ی