محافل خارجی اين سخنان را تهديد آميز و محافل داخلی آن را بی خردانه ارزيابی كردند
سخنان جنگ‌طلبانه‌رهبرجمهوری‌اسلامی
ورژه واحدهای سپاه‌پاسداران از برابراو

 


 

 


در مصاحبه "پل برمر" حاكم امريكائی عراق
ايران متهم به تجاوزنظامی
به نواحی جنوب عراق شد!
ا
در سپتامبر كنفرانس قانون اساسی تشكيل می شودوتا
يكسال ديگرامورحكومتی به اين دولت سپرده می‌شود

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

رهبر در صف كودتاچيان
جبهه مشاركت و مجمع روحانيون
اگر به خود نيآيند، شكست را بايد بپذيرند

 

عيسی سحرخيز خطاب به محسن آرمين: سخنان جسورانه شما را تحسين می كنم، اما مشكل با رفتن قاضی مرتضوی حل نمی شود، فكری اساسی بايد كرد و در اولين اقدام بايد پرده ها را در برابر ملت كنار زد.

 

راهی جز بالا زدن پرده ها
در برابر ملت نمانده است

 

سخنرانی مهم محسن آرمين در نخستين جلسه مجلس پس از تعطيل دو هفته ای، كه با ستايش اكثريت نمايندگان روبرو شد را بشنويد      

 
بمناسبت سالگردقيام 1958 وتشكيل‌دولت‌ملی عبدالكريم‌قاسم
متينگ حزب كمونيست عراق در بغداد
 
پيشمرگه های كرد عراقی، زيرنظر امريكا
در سه نقطه مرزی با ايران مستقر شدند
 
سياست های كلی نظام در مجمع مصلحت تصويب شد:ا
پولشوئی، غارت مردم، نپرداختن ماليات
 
طرح بازداشت تاج زاده گام به گام پيش می رود

بازداشت روزنامه نگاران از سوی ستاد كودتا ادامه دارد

اعتراض اتحاديه جهانی مخابرات به ايران به خاطر ارسال پارازيت ماهواره‌ای از «كوير»
 
 
 
 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

30 تير 1382گزيده ها


50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری