بادرخواست از متحدان اروپائی برایهمسوئی با طرحهای امریکا
وزارت خارجه امریکا پرونده
نقضحقوقبشرایران را منتشرکرد

 


 

 


روزنامه چپ گرای Junge Welt چاپ آلمان:
جبهه جديد عليه ايران
در آذربايجان گشوده می شود

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

هاتفی
گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

اخطاربوش: اگرايران تمرد كند، دست بكار می شویم!- خبرنامه همين صفحه

وزير خارجه آلمان: "ايران" هسته مركزی سياست اروپا شده

خطاب به محمد خاتمی، رئيس جمهور
زجرنامه تكاندهنده عليرضا جباری
از درون ستاد مشترك نظامی- قضائی
روزنامه "كيهان" و سايت "بازتاب" هر دو با ستاد مشترك
نظامی- قضائی و بازجوها و شكنجه گران درارتباط اند!


 

اين قطره قطره اشك ما
يك روز دريا می شود!

 

"علی شاه عوض" شهريار از حاشيه های تهران بزرگ است. در سال 57 جوانان و نوجوانان آن موتور انقلاب بودند. وقتی انقلاب پيروز شد؛ جز چند جوان و سالمند انگشت شمار توده ای، بقيه اهالی حزب الهی بودند. جنگ كه شد برای رفتن به حسينيه جماران، خداحافظی با خمينی و رفتن به جبهه سراز پا نمی شناختند. خاتمی ديروز به ديدار آنها رفت. حميد رضا ترقي(درمصاحبه ای كه در همين شماره می خوانيد) می گويد آنها خطرناك اند و بايد جلوی شورششان را گرفت. ترس او بی جا نيست، همانقدر كه تاثر خاتمی در اين ديدار اشك آلود بی جا نيست. امثال عمادالدين باقی، اكبر گنجی، شمس الواعظين، سعيد حجاريان و دهها و دهها نوجوان مذهبی سال 57، در كنار هزاران در خاك خفته جنگ و يا اعدام شدگان انقلابی اما دگر انديش ايران از همين مناطق برخاستند. آن كودكی كه از عمق جان ديروز هنگام دادن دادخواست خانواده اش به محمد خاتمی در شاه عوض گريست، ادامه همان نسل است و حميد رضا ترقی حق دارد. اين گريه برای آنها كه می دانند چگونه به انقلاب خيانت و مملكت غارت شد و مردم را چگونه فريفتند همانقدر خشم آوراست كه برای حميد رضا ترقی وحشت آور!
" اين قطره قطره اشك ماست؛ كه سرانجام می رسد یک روز بهم و دريا می شود"


آخرين اظهارات دبيربازداشت شده دفتر تحكيم وحدت:
اعتراض های مدنی بايد
ازطريق نهادهای مدنی پيگيری شود!

تيم های شبه فاشيستی وابسته به قوه قضائيه، عبدالله مومنی را به سبك ششلول بندهای تگزاس با خود به زندان قاضی مرتضوی بردند!


مجلس ششم
در تاريخ ايران
فراموش‌ نخواهدشد!
 

 جلسه غير علنی مجلس در باره لباس شخصی ها و دستگيری دانشجويان

قوه‌قضائيه كشور رابه مخمصه‌ای ميبرد

كه آسان ازآن بيرون نخواهيم آمد!


نماينده اروميه در مجلس:

بجای آلترناتيو كشی و دندان نشان دادن

به مردم، فكری به حال آشتی ملی بكنيد!


سعيدحجاريان: يكصد‌ سال پس ازصدورفرمان مشروطيت
رهبری فوق قانون
عملا ايران را يكصد سال به عقب می برد!


قائم مقام سياسی جمعيت موتلفه و نماينده واعظ طبسی در اين جمعيت:
تا شورش نشده
جنوب و حاشيه تهران را كنترل كنيد!


محسن كديور در مراسم دعای كميل دانشگاه تهران:
سلطنت خواه خارج و اقليت داخل
در تلاش بازگشت به دوران شاه


امريكا ديواری به طول
دو ديوار
چين و برلين
بين خود و جهان می كشد

 ترجمه ازاطلس لوموند ديپلماتيك- داوود آذری                                          


5 هزار دستگير شده تظاهرات روزهای اخير در زندان اوين بسر می برند

جلسه غير علنی مجلس برای

آگاهی از سرنوشت دانشجويان دستگيرشده

مرتضی الويری:

اگر فكری برای شورای نگهبان نشود

باتحريم‌وسيع‌انتخابات‌آينده‌روبرو خواهيم‌بود

از حضور حزب توده در انتخابات مجلس اول،ا

رسيده ايم به حذف نيروهای مذهبی درانتخابات!ا


احمدآقانوری، مشت‌زن فراكسيون‌اقليت درمجلس وآقاداداش‌علی‌اكبرناطق‌نوری:

نماينده بد را من هم كتك می زنم!ا


دبيركل جبهه مشاركت:ا ا
 اگر بخواهند، می‌توانند با يك «دستور» جلوی گروه‌های فشار را بگيرند

اجلاس مهم اروپا و امريكا- طومار اعتراضی دانشجويان  
خطاب به خاتمي- مصاحبه امروز خاتمي- خبرنامه پيك درهمين صفحه

لباس شخصی ها با آغاز اين دو فاجعه،
لباس های نظامی خود را خواهند پوشيد!

طراحان و مجريان


جنگ داخلی و كودتا درايران

"جريان سوم" قرار است از دل حوادثی كه در كشور پيش برده می شود بيرون بيآيد و با امريكا مستقيما وارد معامله شود. سهم سلطنت طلب ها در حاكميت جريان سوم، در اين معامله و مذاكرات تعيين خواهد شد!


همسوئی انگلستان وامريكا
در برابر ايران


ميدان افتاده بدست دو گروه:
سلطنت طلب دينی و
سلطنت طلب سكولار

رضاعامری نسب- عضوشورای مركزی دفتر تحكيم وحدت


طومار دانشجوئی دراعتراض به خاتمي:

شما كنار برويد تا ما خود بدانيم با حكومت چه بايد كرد!

مصاحبه امروز محمد خاتمی درباره حوادث اعتراضي- درستون خبرنامه


حزب الله با انصارش به سود امريكا وارد عمل شده

ارعاب، ربودن وترور نمايندگان‌مجلس،پس‌از يورش به‌خوابگاه ها


 ناصر كلدانی

پيام آوران خشونت
همچنان در اقليت اند!


افكار عمومی امريكا را آماده
 حمله نظامی به ايران می كنند


 
 
 
 

5 تير 1382سخن روز


نمايندگان‌رفسنجانی
 
بر سر آينده رهبر
 با آمريكائی‌ها
 مذاكره ‌كرده‌اند؟

آقای بازتاب!
برادران ‌ دارابی
خودشان  ‌زبان  دارند
بفرمائيد‌‌درآتن‌چه
خبر بود؟


ماتادورها در جمهوری ‌اسلامی

شريعتمداریمینويسد
سعيدعسگر
شليك‌میکند

دستگيری و تحويل
رهبران القاعده
،
نه پایان، که آغاز است

انتظاری بيهوده از آنها كه "رهبر" را راهبرند
مجمع روحانيون پا به پای
انتظار، فرصت می سوزاند

نه‌برسردوراهی‌رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

نامه پرانی
عسگراولادی و هنر هفتم

مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!اميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

پناهجويان در جستجوی مأمن

برگرفته‌ازاطلس‌لوموندديپلماتيك

ترجمه فريبا - س


بابك اميرخسروی
به سمت يك جنبش
عميق اجتماعی می رويم

 

 

ی