تهديدآشكاروتقاضای‌حيرت‌انگيزمشاورامنيت‌ملی‌كاخ‌سفيد

به امريكا كمك كنيد

تابه‌ايران‌حمله‌نكند!ا

 


 

 


احتمال گسترش اعتصاب غذا

در دانشگاه ها وزندانهای سراسر كشور

پنج روز از اعتصاب غذای

دانشجويان‌دانشگاه‌اصفهان‌گذشت

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

هاتفی
گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
دانشگاهی كه لاجوردی در اوين پايه گذاری كرد و اكنون زعامت آن به قاضی مرتضوی رسيده، طی دو هفته چند هزار دانشجوی جديد را ثبت نام كرد!ا
برپائی 18 تير ممنوع شد!ا

دادستان كل كشور گفت: 18 تير يك حادثه مربوط به گذشته است و لازم نيست سالگرد آن برگزار شود. كسی نپرسيد كه اگر اين استدلال درست است، چرا سالگرد 16 آذر و يا 15 خرداد بايد برگزار شود؟!


موج همبستگی استادان دانشگاه ها

با دانشجويان و تائيد مضمون نامه زير
بيانيه 77 استاد دانشگاه علامه 
در محكوميت حمله به دانشگاه ها

به مناسبت حوادث اخير و در آستانه 18 تير ماه

نامه سرگشاده 106  
فعال جنبش دانشجويی
به محمد خاتمی

گزارش اعتراضات دانشجوئی در مازندران

خطاب به محمد خاتمی، رئيس جمهور
زجرنامه تكاندهنده عليرضا جباری
از درون ستاد مشترك نظامی- قضائی
روزنامه "كيهان" و سايت "بازتاب" هر دو با ستاد مشترك
نظامی- قضائی و بازجوها و شكنجه گران درارتباط اند!


بادرخواست از متحدان اروپائی برایهمسوئی با طرحهای امریکا
وزارت خارجه امریکا پرونده
نقضحقوقبشرایران را منتشرکرد


آخرين اظهارات دبيربازداشت شده دفتر تحكيم وحدت:
اعتراض های مدنی بايد
ازطريق نهادهای مدنی پيگيری شود!

تيم های شبه فاشيستی وابسته به قوه قضائيه، عبدالله مومنی را به سبك ششلول بندهای تگزاس با خود به زندان قاضی مرتضوی بردند!


روزنامه چپ گرای Junge Welt چاپ آلمان:
جبهه جديد عليه ايران
در آذربايجان گشوده می شود


مجلس ششم
در تاريخ ايران
فراموش‌ نخواهدشد!
 

 جلسه غير علنی مجلس در باره لباس شخصی ها و دستگيری دانشجويان

قوه‌قضائيه كشور رابه مخمصه‌ای ميبرد

كه آسان ازآن بيرون نخواهيم آمد!


نماينده اروميه در مجلس:

بجای آلترناتيو كشی و دندان نشان دادن

به مردم، فكری به حال آشتی ملی بكنيد!


سعيدحجاريان: يكصد‌ سال پس ازصدورفرمان مشروطيت
رهبری فوق قانون
عملا ايران را يكصد سال به عقب می برد!


قائم مقام سياسی جمعيت موتلفه و نماينده واعظ طبسی در اين جمعيت:
تا شورش نشده
جنوب و حاشيه تهران را كنترل كنيد!


محسن كديور در مراسم دعای كميل دانشگاه تهران:
سلطنت خواه خارج و اقليت داخل
در تلاش بازگشت به دوران شاه


امريكا ديواری به طول
دو ديوار
چين و برلين
بين خود و جهان می كشد

 ترجمه ازاطلس لوموند ديپلماتيك- داوود آذری                                          


5 هزار دستگير شده تظاهرات روزهای اخير در زندان اوين بسر می برند

جلسه غير علنی مجلس برای

آگاهی از سرنوشت دانشجويان دستگيرشده

مرتضی الويری:

اگر فكری برای شورای نگهبان نشود

باتحريم‌وسيع‌انتخابات‌آينده‌روبرو خواهيم‌بود

از حضور حزب توده در انتخابات مجلس اول،ا

رسيده ايم به حذف نيروهای مذهبی درانتخابات!ا


احمدآقانوری، مشت‌زن فراكسيون‌اقليت درمجلس وآقاداداش‌علی‌اكبرناطق‌نوری:

نماينده بد را من هم كتك می زنم!ا
7 تير 1382سخن روز


نمايندگان‌رفسنجانی
 
بر سر آينده رهبر
 با آمريكائی‌ها
 مذاكره ‌كرده‌اند؟

آقای بازتاب!
برادران ‌ دارابی
خودشان  ‌زبان  دارند
بفرمائيد‌‌درآتن‌چه
خبر بود؟


ماتادورها در جمهوری ‌اسلامی

شريعتمداریمینويسد
سعيدعسگر
شليك‌میکند

دستگيری و تحويل
رهبران القاعده
،
نه پایان، که آغاز است

انتظاری بيهوده از آنها كه "رهبر" را راهبرند
مجمع روحانيون پا به پای
انتظار، فرصت می سوزاند

نه‌برسردوراهی‌رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

نامه پرانی
عسگراولادی و هنر هفتم

مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!اميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

پناهجويان در جستجوی مأمن

برگرفته‌ازاطلس‌لوموندديپلماتيك

ترجمه فريبا - س


بابك اميرخسروی
به سمت يك جنبش
عميق اجتماعی می رويم

 

 

ی