شورای‌تهران دفترتحكيم‌وحدت ‌در تدارك‌است

دادخواست دانشجويان

ازدبيركل سازمان‌ملل‌متحد

بااين‌دادخواست‌جنبش‌اعتراضی‌واردمرحله‌جديدمی‌شود

 


 

 


برای دفاع از مجلس مردم را آماده كنيد!
حكيم و شاهرودی
در تدارك‌رهبری برعراق‌و ايران

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

هاتفی
گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
درآستانه سالروز 18 تيرخوابگاه
 دانشگاه تهران برای يك هفته تعطيل شد
آغاز يك هفته بی سرپناهی
دانشجويان در تهران

فدائيان رهبر در خيابان‌های تهران!

در بخش هايی از مركز تهران، دسته جاتی را در روزهای اخير براه انداخته اند كه شعارشان حمايت از رهبر است. اين تظاهرات نيز شباهت بسيار به ماجراهای فاصله 25 تا 28 مرداد 1332 دارد!
در تظاهرات منجر به 28 مرداد دارو دسته هائی شبيه همين ها كه در عكس می بينيد به اشاره آيت الله كاشانی راه افتاده و خواهان بازگشت شاه از خارج كشور بودند. ( پس از شكست خيز كودتائی 25 مرداد شاه از ايران خارج شده بود). در تظاهرات روزهای گذشته كه نمونه ای از آن را درعكس می بينيد، دارو دسته ای كه بعنوان فدائی رهبر در خيابان ها براه افتاده اند، شكرگزار سلامت رهبر و قرار نداشتن وی در زمره قربانيان هفتم تير و انفجار دفتر نخست وزيری شدند كه در جريان آن محمدعلی رجائی و حجت الاسلام باهنر كشته شدند. پس از كشته شدن رجائی، رهبر كنونی جمهوری اسلامی به رياست جمهوری رسيد و اين مسير تا رسيدن وی به مقام رهبری طی شد!


برای نخستين بار، يك نماينده مجلس فاش ساخت
"لباس شخصی" ها اعضای
حراست سپاه پاسداران اند

اعتراض‌و تحصن‌درعلوم‌تربيتی‌دانشگاه‌تهران

وزير كشور:
برای انتقاد مجوز لازم است
به هيچ كس هم مجوز داده نشده!

ا4 محور گفتگو در ديدار
هيات پارلمانی ايران در آلمان
ا1- دخالت در عراق2- توان هسته ای
ا3- وضع حقوق بشر4- ناآرامی های داخلی

توصيه محسن رضايی به اصلاح طلبان
دنبال لابی اروپا رفتن فايده ندارد
دنبال خود آمريكا برويد

يك سايت روسی نوشت:
ديدار يك هيات مذهبی امريكا
 با رهبر و رئيس مجلس ايران

 با دخالت "كونداليزارايس"
قرارداد 2 ميليارد دلاری نفت
بين ايران و ژاپن متوقف شد


حضور مرد شماره 2 القاعده در ايران

 نامه كميته دفاع از زندانيان سياسی  
به دبيركل سازمان ملل

همراهی آيت الله طاهری با
اعتصاب غذای دانشجويان اصفهان

حمايت فراكسيون‌دانشگاهيان‌از تحصن‌در مجلس

اطلاعيه شورای سردبيری و سياستگذاری راه توده
بيت رهبری و قوه قضائيه به ستاد كودتا و خيانت به استقلال كشور تبديل شده و سرنوشت اصلاحات 76 و انقلاب 57 به لحظات تعيين كننده رسيده است. هر نوع تعلل و وقت كشی، عملا به معنای فراهم ساختن فرصت برای كودتاچيان است!

 

مردم را به تحصن و

اعتصاب فرا بخوانيد!

 

كارگران، روستائيان، معلمان، دانشگاهيان، روشنفكران، جوانان و ديگر اقشار اجتماعی را بايد به مقاومت، تحصن و اعتصاب در هر محل و موقعيتی كه هستند فراخواند. هر نوع درنگ و ترديد، عملا به معنای همان اشتباه تاريخی فرصت دادن به سپهبد زاهدی و دربار شاهنشاهی برای انجام كودتای 28 مرداد است.


تا دير نشده، با صراحت به مردم بگوئيد:

مملكت و نان سفره‌مردم‌را

نهادهای‌انتصابی‌به‌يغمابرده‌اند


جنبش‌اعتراضی‌اشكال‌نوين‌به‌خودمی‌گيرد

تحصن در مجلس

اعتصاب غذا در دانشگاه


تاج زاده:هوشياری زيادی برای درك
حاصل مقاومت در برابر اصلاحات لازم نيست
به خواست مردم گردن بگذاريد
زمان زيادی دراختيار نيست


دلائل و انگيزه های تحصن


نامه شورای شهر تهران دفتر تحكيم وحدت:
دانشگاه ها را تبديل به زندان
 كنيد تا از تراكم اوين كم شود!

دو هفته تظاهرات اعتراضی
جرقه ای كه می توانست به انبار باروت برسد
!ا

    اكبر منتجبی  


ضمن حمايت از تحصن نمايندگان در مجلس
فراخوان جبهه مشاركت برای
حمايت از دانشجويان و فعالان سياسی

هشتمين روزاعتصاب غذای‌اعتراضی‌دانشجويان دراصفهان

به بهانه مقابله با تظاهرات مردم
آماده باش جنگ شهری در مشهد!ا

عيسی سحرخيز:ا
چاره ای جز تشكيل جبهه ای جديد
 برای پيشبرد اصلاحات نيست!ا

بياينه انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تبريز
حساب بسيجی را از اين اوباشی
كه به خيابان فرستاده اند جدا كنيد

ايران فدراتيو
يعنی‌بقای‌آذربايجان‌در دامن‌ايران
9 تير 1382سخن روز


نمايندگان‌رفسنجانی
 
بر سر آينده رهبر
 با آمريكائی‌ها
 مذاكره ‌كرده‌اند؟

آقای بازتاب!
برادران ‌ دارابی
خودشان  ‌زبان  دارند
بفرمائيد‌‌درآتن‌چه
خبر بود؟


ماتادورها در جمهوری ‌اسلامی

شريعتمداریمینويسد
سعيدعسگر
شليك‌میکند

دستگيری و تحويل
رهبران القاعده
،
نه پایان، که آغاز است

انتظاری بيهوده از آنها كه "رهبر" را راهبرند
مجمع روحانيون پا به پای
انتظار، فرصت می سوزاند

نه‌برسردوراهی‌رفتن وماندن
بلكه درتنگنای چگونه رفتن!

نامه پرانی
عسگراولادی و هنر هفتم

مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!اميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

پناهجويان در جستجوی مأمن

برگرفته‌ازاطلس‌لوموندديپلماتيك

ترجمه فريبا - س


بابك اميرخسروی
به سمت يك جنبش
عميق اجتماعی می رويم

 

 

ی