نگاهی به مصاحبه سخنگوی مجاهدين انقلاب
جنگ طلبان حاكم
پشت چفيه عربی سنگر گرفته اند

پيک هفته

   

نرفت ميخ آهنين
بر سر چون سنگ شاه فرو
انتخابات- احزاب گرانی
جمهوری اسلامی نزديك شد
به آنجا كه شاه ايستاده بود

تشييع جنازه اسدالله علم - 1355

به اقتضای مسائل امروز ايران، كوشيديم از خاطرات علم آن بخش هائی را استخراج كنيم كه وصف الحال امروز جمهوری اسلامی و سمت و سوئی كه گرفته و می رود باشد. ابتدا می خواستيم فقط روی انتخابات مجلس و انتخابات انجمن ها كه همان انتخابات كنونی شوراها باشد تكيه كنيم. در آن ميان به دو يادداشت بسيار جالب برخورد كرديم. يكی آن يادداشتی كه علم 7 سال پيش از انقلاب سال 57 از ضرورت اصلاحات با شاه صحبت می كند و نكات بسيار واضحی را به او توصيه می كند كه طبق معمول اين ميخ نيز بر سر سنگی شاه فرو نمی رود و واكنش تند هم نشان می دهد. ديگری توصيه ايست كه كندی رئيس جمهور اسبق و ترور شده امريكا به شاه می كند و به او می گويد كه علی امينی يگانه شانس باقی مانده شاه است. اين توصيه را نيز شاه بعدها، پس از بركناری و خانه نشين ساختن علی امنينی مسخره می كند. حيف بود اگر در جهش سرسام آور قيمت ها در هفته ها و روزهای اخير و همزمان با آغاز ماه رمضان در ايران امروز، اشاره به همين موضوع در زمان شاه نكنيم. به همين دليل يادداشتی را هم از خاطرات علم در همين ارتباط استخراج كرده ايم كه می خوانيد. شاه نيز تورم را مزخرف می دانست. شاه نيز معتقد بود اگر به مردم رو بدهد آنوقت در باره گرانی و تورم شكايت می كنند.  علم می گويد مردم از تبليغات يكسويه و تملق شاه خسته شده اند؛ بازهم شاه گوش نمی كند. به انتخابات مجلس كه می رسد علم به شاه می گويد "آخر حسن و حسين كه هر دو وفادارند و در خط ما هستند، لااقل اجازه بدهيد مردم بين اين دو آزاد انتخاب كنند". شاه بازهم زير بار نمی رود. شاه همه را در خط دربار و حزب رستاخيز می خواهد و ميگويد از هر "ايسمی” تنفر دارد و خط ميانه هم "چس فيل" است و لازم نيست و هر كس جز اين بيانديشد "مرتد" است.
از اين يادداشت ها و سرنوشت ها، كسانی كه به شيوه شاه در جمهوری اسلامی می‌انديشند عبرت خواهند گرفت؟ ... ادامه


فيلم شاه
در اولين روزهای سقوط
اردشير زاهدی هنوز لالائی می خواند


شب موسيقی درتالار رودكی (وحدت)
"قفل زندان"
با صدای شهرام ناظری
و اجرای گروه "كابوكی"


محافل سياسی در انتظار گزارش
ملاقات احمدی نژاد با شورای روابط خارجی امريكا


شب انتظامی در پاريس

در آغاز هفته ای كه گذشت، برای عزت الله انتظامی بازيگر بزرگ تئاتر و سينمای ايران نيز در كاخ سازمان جهانی يونسكو در پاريس مراسم ويژه ای برگزار شد . سالن پر از جمعيت، دو بار به احترام او به پا خاست و مدتی طولانی برای وی دست زدند. يونسكو ميزبان مراسم بزرگداشت انتظامی بود.
معاون دبير كل يونسكو به نيابت از دبير كل يونسكو دراين مراسم حضور يافت. كليپ «آقای بازيگر» ساخته شاهرخ دولكو بود نيز از قسمت های خوب و ديدنی اين بزرگداشت بود.
انتظامی خود نيز در ميان تشويق مردم روی صحنه رفت و با اجرای متنی كوتاه ، زندگی هنری خود را مرور كرد.
3 فيلم ناصرالدين شاه آكتور سينما ( محسن مخملباف) ، گاو خونی ( بهروز افخمی ) و گاو ( داريوش مهرجويی) به همين مناسبت در كاخ يونسكو نمايش داده شد و عزت الله انتظامی نيز دقايقی در آن جا حضور يافت .


نان او نيز بيخ ديوار است!

اين اباذر، اوايل خيابان « قورخانه» كتاب دست دوم می فروشد. خيلی از كتاب هائی كه درجائی پيدا نمی شود، نزد او يافت می شود. اگر هم در ديدرس نداشته باشد بعدا برايتان جور می كند.
در بساط كتاب هايش از رساله دينی كلينی گرفته تا مجموعه اشعار شاملو را پيدا می كنيد. از باد و باران می نالد اما اين همه ناله او نيست. يك سرپناه برای فروش كتاب می خواهد و كوتاه شدن دست شهرداری از سرش! چند بار شهرداری تهران خيز برداشته تا بساط او را جمع كند اما به گفته خودش "محسن آرمين" نماينده مجلس ششم پيش اين و آن واسطه شده و نگذاشته بساط او را بهم بزنند.(این عکس همراه با گزارشی که نوع نگاه آن با نوشته کوتاه ما متفاوت بود، ابتدا در روزنامه "سرمایه" و با نام خانم "فرنازسیفی" منتشر شده بود. عکس نیز ای نیمانیاست.)   12  مهر 1385

 شماره 79
   
پيک هفته

اين فيلم به سفارش
شورای نگهبان ساخته شده
تمسخرآذربايجانی ها
بيش از اين
ممكن نيست!

اين صحنه ای از فيلمی است كه وزارت كشور، در دولت احمدی نژاد با هدف توجيه رد صلاحيت ها تهيه كرده و آشكارا در جهت مسخره كرده آذربايجانی های ايران است. فيلم به سفارش احمد جنتی و شورای نگهبان تهيه شده و حزب پادگانی حاكم (تركيبی از بسيج و سپاه و حزب الله، زير نظر احمدی جنتی و يك شورای فرماندهی) آن را وسيعا در سراسر كشور پخش كرده است. روزنامه ايران را به جرم انتشار كاريكاتوری كه بهانه شورش در سراسرآذربايجان شد توقيف كردند. كسی شورای نگهبان را هم توقيف می كند؟ وزارت كشور را توبيخ می كند؟ شبكه توزيع اين فيلم را شناسائی می كند؟
هدف هر عملی را در جمهوری اسلامی قابل توجيه میكند. از جمله نتيجه ای كه از اين فيلم می خواهند بگيرند و شمار داوطلبان انتخابات را به شمار انگشتان يك دست برسانند. آن هم البته دست خودشان!


10 فراز از آخرین

مصاحبه محمد خاتمی

باید از جنگ

به هر قیمت پرهیز کنیم


اين عكس در سال 1351 از سپهری گرفته شده
 و در مجموعه عكس های مريم زندی ثبت است

سهراب سپهری
شاعری كه طبيعت
در جانش جاری بود

اگر می ماند، در پس 77 سالگی به كدام شاخه از اسلام چندين شاخه قبای شعر خويش را می آويخت؟

قلب عمران صلاحی

 نیز تاب نیآورد

درآخرین دقایقی که پیک هفته منتشر می شد، خبر دادند، قلب عمران صلاحی- شاعر و طنزنویس معاصر ایران- از حرکت بازماند. تا بیمارستان هم او را رساندند، اما شاعری که دلش پاره پاره بود و جگرش خون، دیگر رفته بود! در شماره آینده پیرامون او و ماندگاری شعر و طنزش خواهیم نوشت.


پشت ديوارهای جديد ممنوعه
صدای دولت آبادی
همراه با تار لطفی


تاريخ سينمای ايران-8- مسعودمهرابی
كلاه مخملی ها
5 سال بعد از 28 مرداد
 به ميدان سينما درآمدند

رضا بيك ايمانوردی (بالا) - ناصر ملك مطيعی (پايين)


گفتگو با مجيد مجيدی
ابتذال در سينما
 مطابق سليقه ارتجاع
بازتوليد خواهد شد


محاكمه غيابی
در اداره سانسور
وزارت ارشاد اسلامی

سهراب سپهری، نيما، نظامی گنجوی و... در كنار مارسل پروست، لئون تولستوی، هاينريش بل و... بر صندلی انگيزاسيون دولت امام زمان در تهران.و. هنوز


اصفهان
لغو كنسرت چاوشی
با يورش شيشه ای