ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 آذر  1389

infos@pyknet.net

 
 
 

4 هزار قربانی هوای آلوده تهران
برای زنده ماندن
در تهران نفس عمیق نکشید

 
 
 
 

سلام- میلیونها نفر در تهران بخاطر آلودگی هوا بیمار شده اند و در وضع اسفناکی بسر میبرند. چرا در این باره سخنی به میان نمی آورید؟ این هم جزو حقوق بشر است و بهتر است در باره آن گفتگوئی انجام دهید.

پیک نت: بهتر است پیش از قضاوت ابتدا موضوع مورد قضاوت را خوب بررسی کنید. برای آن بررسی و سپس قضاوت لطفا به لینک های زیر و تاریخ آنها توجه کنید.

1- 2 - 3 

 

اما، تازه ترین خبرها در باره آلودگی هوای تهران و مرگ ناشی از آن و ایضا اصفهان را در لینک های زیر بخوانید. این لینک ها در صفحه پیوندهای پیک نت، بخش خبرنگاران نیز قابل دسترسی مستقیم اند. بموجب این خبرها، فعلا سالی 4 هزار نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا سکته می کنند، خفه می شوند و یابراثر عوارض دیگر ناشی از آلودگی هوا می میرند.

مصرف بنزین تولید داخلی این آمار را افزایش داده است.

 

1-2-

 
 

اشتراک گذاری: