اسحاق جهانگیری

در مناظره انتخاباتی

آنچه را نگفتند من می گویم!

 

پس از اعلام نظر نخست وزیر

موافقت مقتدا صدر

با جمع کردن شبه نظامیان عراق

(پیک هفته ۱۰۹) 18 خرداد ماه 1400 - 8 ژوئن 2021

 pyknet100@gmail.com


17-18 خرداد

خبرهای
 سیاسی – اجتماعی


17-18 خرداد

منتخب رویدادهای منطقه و جهان


17-18 خرداد

منتخب اخبار
هنری و فرهنگی


17-18 خرداد

منتخب اخبار
شهرستان ها


17-18 خرداد

منتخب اخبار ورزشی


17-18 خرداد

منتخب اخبار اقتصادی

عنوان اول پیک نت 18 خرداد

چشمبند را که در"اتاق مرگ"

برداشتم "رئیسی" را دیدم!

هوشنگ اسدی  از جمله زندانیان از تونل شکنجه عبور کرده دهه 60 است. کتابی نیز درباره شکنجه هایش با نام "نامه به شکنجه‌گرم" نوشته که به چند زبان ترجمه و منتشر شده است. او روزنامه نگاری است که پیش از انقلاب بسیار دیده بود و در زندان جمهوری اسلامی بسیار دید. وی پس از پخش اول مناظره انتخاباتی و ظاهر شدن ابراهیم رئیسی بعنوان نامزد نظام برای ریاست جمهوری در این مناظره طی یادداشت کوتاهی از دیدارش با رئیسی در زندان اوین نوشت:

یکی از زندانی ها گفت:‏

‏- رئیسی اینه...‏

اسمش را شنیده بودیم و حالا خودش را می‌دیدیم. “برادر زمانی” رئیس اطلاعات اوین در را برایش ‏بازکرده و با احترام ایستاده که رد شود. پشت سرش برادر “حسین‌زاده” بود. رئیس زندان و ‏شهره به‌ خاطر خیک و لبخندش. “برادر اسماعیلی” پاسداری که دنبال بهانه می‌گشت تا زندانی ها را ‏پوتین کوب کند، صلوات فرستاد. گروه سه نفره وارد اولین اتاق سمت چپ بند ۲ “آموزشگاه اوین” ‏شدند. گمانم اوایل تابستان ۶۷ بود. گروه سه نفره که از اتاق اول بیرون آمد و کاغذ و خودکار را ‏دست حسین‌زاده دیدیم، خبر مثل برق بند را گرفت.‏

‏- هیئت عفو. حسین‌زاده اسم هر کس را قرار است عفو شود، می‌نویسد.‏

‏اتاق به اتاق می‌رفتند. گاهی زود و گاه خیلی دیر بیرون می‌آمدند و در فاصله‌ی دو اتاق با ‏هم حرف می‌زدند. حتی به‌هم بُراق هم می‌شدند. ما آخرین اتاق سمت راست بودیم و خیلی ‏طول کشید تا اتاق‌ها را رفتند و دور زدند و به‌ ما رسیدند. اول “برادر اسماعیلی” وارد شد و با ‏نوک پوتین همه را وادار کرد بلند شوند. همه ایستادیم. “هدایت‌اله معلم” کارگرِ مبارزِ قدیمی که ‏سر و وضعش حالا مرا یاد “ستار” دولت‌آبادی در کلیدر می‌اندازد و همیشه در حال دوختن ‏لحافی چهل تکه بود، و در تمام بیداری اش سوزن می‌زد و با کسی حرف نمی‌زد؛ مثل همیشه از ‏جایش تکان نخورد.

گروه سه نفره با صلوات “برادر اسماعیلی” وارد شد. اول از همه رئیسی وارد شد. با همین نیم لبخند ناتمام و مرموز امروزی اش در مناظره ها. در اتاق صف کشیده بودیم و من آخرین نفر و ‏کنار در بودم. اولین نفر خودش را معرفی کرد و اسم گروهش را گفت. “برادر زمانی” که ‏وسط ایستاده بود، چیزی به زمزمه ‌گفت که فقط آقایان می‌شنیدند. “برادر حسین‌زاده” ‏نگاهی با رئیسی رد و بدل می‌کرد و اسم کسانی را می‌نوشت و فهرست طولانی‌تر می‌شد. ‏رسیدند به من. اسمم و نام تشکیلاتم را گفتم. باز “برادر زمانی” چیزی گفت. نشنیدم چه گفت، اما ‏صدایش مرا به یاد یکی از بازجوهای خشن “کمیته مشترک” انداخت. “برادر حسین‌زاده” ‏لبخند گشاده‌ای زد. مرا از پیش از”انقلاب” می‌شناخت. در محله ما خشکشوئی داشت و من ‏هم مشتری دائمش بودم. یک بار خواسته بود جزوه “خمینی” ر ا به من بدهد که قبول ‏نکردم. کمی بعد دستگیر و معلوم شد به شبکه مذهبی وصل است. حالا او رئیس زندان بود و ‏من زندانی.

رئیسی قدمی جلو آمد. با همین صدای بی‌روح که در مناظره ها می شنوید گفت:‏

‏- باید با شما حرف بزنم آقای... همین روزها خدمت می‌رسیم...‏

و رفتند. دم در اتاق ایستادند و کمی با هم حرف زدند. بعد صحبت ‌کنان به‌ طرف درِ بند رفتند. “برادر ‏اسماعیلی” در را باز کرد و به احترام ایستاد که بگذرند. زمانی و حسین‌زاده در دو طرف صبر کردند ‏تا رئیسی بگذرد. رئیسی در آستانه در ایستاد. صحبتشان ادامه پیدا کرد. به نظر می‌رسید اختلاف‌ نظر ‏دارند. سرانجام “برادر حسین‌زاده” دست دراز کرد و “لیست عفو” را به زمانی داد. او خودکارش را در آورد. گمانم اسم کسانی را خط زد و به رئیسی داد. رئیسی بدون مکث لیست را پاره پاره کرد و به حسین‌‏زاده برگرداند. رفتند و در بسته شد.‏

‏***‏

در باز شد و “مجتبی حلوایی” رئیس امنیت اوین مرا هُل داد تو.‏

‏- چشم ‌بندت را بردار.‏

برداشتم. در دادگاه مرگ بودم و رئیسی با همان لبخند در مقام ریاست “قضات” اولین نفر بود. لحظه‌ای چشم در چشم شدیم. حالا معنی حرفش را می‌فهمیدم.‏

‏- همین روزها خدمت می‌رسیم...‏

(نقل از ایران امروز و گویا)


خود را فریب نباید داد

نتیجه تحریم انتخابات مجلس چه بود

که نتیجه تحریم 1400 باشد؟


رئیسی:
به ما تکلیف شده وارد میدان شویم


گزارشگر اعزامی ترکیه به ایران

مردم در خیابان ها کم کم

درباره همتی صحبت می کنند


در گذشت محتشمی پور، روحانی

ثابت قدمی که از خطر حجتیه آگاه بود


فائزه هاشمی:

جبهه اصلاحات می تواند

نظر انتخاباتی اش را بشکند!


اشاره حسن خمینی به جانشینی

دوران استبداد وراثتی

با انقلاب 57 تمام شد!


از میان خبرهائی که این روزها به آنها توجه نشد

دولت عراق مصمم به چیدن

پروبال حشد الشعبی است!


عنوان اول پیک نت 17 خرداد

فردا، برای افسوس

انفعال و تحریم امروز دیر است


مجتبی خامنه ای

آقازاده ای که آقائی اش

به کروبی و ناطق نوری ابلاغ شد


حکومت‌چرا فردی‌مثل‌ رئیسی را پیش‌انداخته؟

ابراهیم رئیسی در گفتن حرف های پوچ و بی سر و ته تخصص دارد. بارها در گذشته برخی گفته ها و سخنرانی های او را در همین زمینه منتشر کردیم و همین نکته را نوشتیم. حالا در جریان انتخابات 1400 و مناظره ها این نکته کاملا بر همگان آشکار شد که وی درون تهی است و باحتمال بسیار به دلیل همین تهی بودن از دانش سیاسی و اقتصادی و حتی ندانستن فن بیان که از ویژگی های روحانیون باید باشد، برای ریاست جمهوری پیش انداخته شده است. این پیش انداختن یا برای بیرون انداختن همیشگی او از عرصه سیاسی و حتی خیال به رهبری رسیدن است و یا او را با همین ضعف ها پیش انداخته اند تا مهره ای کاملا دستآمور و تابع دستورات باشد. در مناظره های تلویزیونی او درباره تولید و مسکن حرف های پوچی زد که در آستانه این مناظره ها نیز در مصاحبه هائی که سیمای جمهوری اسلامی با هدف تبلیغ او تهیه و پخش کرد زده بود. از جمله در همین اظهار نظر خنده داری که می شنوید. او با همین میزان از اطلاع و دانش سالها معاون اول قوه قضائیه بود، سالهای رئیس بازرسی کل کشور، دادستان کل و پیش از آن حاکم شرعی که با حکم او قتل عام زندانیان سیاسی انجام شد که این آخرین در صورتی که او رئیس جمهور شود در هر سفر خارجی که برود – از جمله سازمان ملل- با اعتراض و دادخواهی بازماندگان آن قربانیان و سازمان ها و احزاب سیاسی روبرو خواهد بود.


عباس عبدی و انتخابات 1400

وقتی یک مهره شطرنج گمُ می شود

یک دکمه می تواند جای آن را بگیرد


 سرمقاله راه توده 789

پیامدهای انفعال

در انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری 1400


عنوان اول پیک نت 12 خرداد

اگر دیروز غفلت شد

امروز نباید غافل ماند


حساب بانکی

DEUTSCHE BANK

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

 

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@pyknet.net

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

Site Meter Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

 کدام مطلب پیک نت روزگذشته

بیشتر خوانده شد؟

مطلب "آقا زاده ای که آقائی اش به کروبی و ناطق نوری ابلاغ شد" در پیک نت روز گذشته (دوشنبه) بالای 8 هزار خواننده داشت و پر مخاطب ترین مطلب در میان مطالب دیگر این شماره از پیک نت بود. در فیسبوک پیک نت نیز همینگونه بود و این مطلب روی 18 فیسبوک خوانندگان آن نیز به اشتراک گذاشته شد.

آدرس فیسبوک پیک نت


تلگرام پیک نت


 فیسبوک پیک نت


سایت بین المللی

آمار سایت های خبری فارسی

پیک نت:

Monthly Visitors: 504,930


صفحات اول

روزنامه های امروز ایران