pyknet پيك نت

مصاحبه دبيرتشكيلات تحكيم وحدت (طيف علامه)
ملاقات در ايستگاه انتخابات
عليرغم حركت از دو سوی خط
دفترتحكيم با دلائل خود و سركوبگران با انگيزه‌های خودشاندكتر يزدی، دبيركل نهضت آزادی ايران
انتخابات
گام اول جلب اعتماد مردم
رفتن شورای نگهبان است

هنر و انديشه


روسری‌ها
در باد

آخرين وداع
با
نواب صفا

كمانچه نواز
مرده يافت شد
!

لاهوتی
شاعری كه همسايه‌ها
قدرش را دانستند
و بر صدرش نشاندند


برج قدرت
در اصفهان
جهان نما شده

فستيوال
چارلی چاپلين
در زنجان

نواب صفا
بار سفر
بست و رفت!
آنجا که عشق هست
 
نواب صفا هم هست

افغانستان
فارسی شكر است
اما انگليسی پول!

بخت بازآيد
 ازآن
پله‌های باريك

مجلس ششم
در
13 گفتگو

 
 

ديدار در يك مزرعه شخصی
بوش- شارون
بمباران تاسيسات
 اتمی ايران


سپاه اختيار فرودگاه بين المللی تهران را هم،
از جمله برای همين بگيروببندها می‌خواهد
نهاد صدور فرمان
توقيف گذرنامه‌ها

مسئول كميته دانشجوئی ستاد انتخاباتی معين
جنبش دانشجوئی ميدان را برای
پيشروی فاشيسم خالی نخوهد كرد

شهردار و شورای شهر آبادگر و نشاط آور
بجای شيره كشخانه‌ها
"دنيا شادی" بسته شد!


هاشمی رفسنجانی
خواسته‌هايم را عملی نمی بينم
بزودی تكليف را روشن می‌كنم

خاطرات جديد "ری شهری" اولين وزيراطلاعات وامنيت
نماز ضد ترور

ای كاش "بوش" هم به كمرش بزند!

"غمزه گيت"
زبانتان لال آقای "كوهكن"
من بميرم؛ شما چرا بميريد؟
                                   مسيح علی نژاد

تحريم مطبوعاتی- خبری
مجلس فرمايشی هفتم!

مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائيه
اين سخنگو و سخنگوئی
پس از انتخابات هم ادامه خواهد يافت؟

مناسبات دولت با مذهب، نگرانی‌ها را تشديد كرده
نگرانی كمونيست‌های عراق
از تصفيه افراد مترقی از دولت


جلال طالبانی :
پيشمرگه‌های كرد
بخشی از نيروی نظامی عراق اند

برای جلوگيری از هرنوع بحث و شور انتخاباتی
مراسم يادمان دكتر سحابی لغو شد

توقيف حكومتی اما به ظاهر دولتی مطبوعات!
تسلط جناح راست بر هيات نظارت بر مطبوعات

دكتر معين:
من هم منتقد قانون اساسی هستم

فصول سياه كارنامه امنيتی نيروی انتظامی
سردار قاليباف در تله پرسش‌های انتخاباتی

هشدار مصطفی تاج زاده
كابوسی كه پس ازخواب غفلت مردم ظهورخواهد كرد
چهره خونين و انفجاری
ج.ا پس از انتخابات آينده

تصفيه بزرگ و خونين دوران "مك كارتيسم" را وعده می‌دهند
علی لاريجانی: پيروان راستين ولايت مطلقه روی كار می‌آيند!
ناطق نوری: بسيج اگر به صحنه نيآيد، عرصه را باخته ايم!
عباسی تئوريسين سپاه: حكومت اسلامی را جايگزين خواهيم كرد!
احمدی نژاد: صدا وسيمای امام زمانی و همه تحت امر ولايت فقيه


حضورمردم از50 درصد بالا تر نيست
كانديدائی ميرحسين موسوی يكبار ديگر در دستور قرار گرفته!
ميرحسين موسوی شرايط خود را برای آمدن به صحنه اعلام داشت و رايزنی‌هائی برای تامين اين شرايط درجريان است!


شنبه آينده در انجمن صنفی مطبوعات
آزادی مطبوعات
هركانديدائی كه "ريگ"
درپوتين ندارد، شركت كند!


قاليباف وزيركشور‌هاشمی خواهد شد؟
ديدار انتخاباتی  سردارقاليباف و‌هاشمی رفسنجانی

كوچ‌ هاشمی رفسنجانی به شورای همآهنگی جبهه اصلاحات !

قاليباف از كانديداهای جناح راست جدا شد!
يگانه رقيب واقعی من هاشمی رفسنجانی است!

نماينده اروميه:
منم، منم نكنيد
صندلی وكالت را ببريد ميان
مردم تا بهتان بگويند كيستيد!

(ظاهرا نويسنده درجريان برخی فعاليت‌های احزاب چپ جهان نيست)
تشكل‌های نوين در جنبش‌های اجتماعی جهان
                                     نوشين احمدی خراسانی


اولين مصاحبه سخنگوی دولت در سال 84
آنها كه از افكار عمومی می‌ترسند
از مطبوعات آزاد هم وحشت دارند

تفسير اومانيته
ديدار بوش و شارون در مزرعه شخصی رئيس جمهور امريكا

درتهران نيز مقابل مجلس جمع شدند
آغازاعتصاب اعتراضی  معلمين درشهرهای خوزستان

گفتگو با "يرواند آبراهاميان"
استراتژی جديدامريكا برای تغيير  حاكميت درايران


اختصاصی پيك نت
سقوط اعتباراسنادی بانك‌های ايران
حلقه محاصره اقتصادی ايران بسرعت درحال تنگ شدن است


جلال طالبانی:
شورشيان خارجی  بايد ازعراق خارج شوند
مصاحبه اومانيته با "سعد ناجی جواد" تحليل گر سياسی عراق


سهم خود را در بهره گیري از این روزنت بپردازید

این یگانه منبع درآمد پیک نت براي ادامه انتشار است.


 حساب بانكي پيك
S.G
.
Bardeh
 
Kontonr.: 277978300
 BLZ:100 700 24
 
DeutsheBank (Germany)

نشاني پستي پيك نت
 
KHMI
 
Postfach 210453
 10504 Berlin-Germany


    

 

24 فروردين 1384 -13 آوريل 2005


آمار ماه مارس پیک نت

مردم درجستجوی چه مطالبی

 روی سايت پيك نت اند؟اطلاعيه انستيتو
فرهنگی كردستان ايران
انتخاب طالبانی

مركز انستيتو فرهنگی كردستان ايران درتهران با صدور اطلاعيه‌ای انتخاب جلال طالبانی به رياست جمهوری عراق را فرصتی جديد برای حاكميت جمهوری اسلامی جهت به خود آمدن و توجه به خواسته‌های كردهای ايران ارزيابی كرد. طالبانی رهبر اتحاديه ميهنی كردستان عراق است. در اطلاعيه انستيتوی مذكور آمده است:

«انتخاب جلال طالبانی به عنوان اولين رئيس جمهور كرد در عراق سرآغاز دموكراتيزه كردن عراق و به نوعی خاورميانه است. حضور دموكراتيك اقوام عراقی در انتخابات 11 بهمن و انتخاب عادلانه رؤسای سه قوه و حذف رويكرد اكثريت و اقليت، تفاهم و انتخاب آرزومندانه، عراق مستبد سال‌های دور و نزديك را به يك كشور دمكراتيك تبديل كرده است.
انستيتو فرهنگی كردستان اميدوار است مسئولان ايران تحولات عراق و كردستان را فرصتی تاريخی برای روابط دو ملت تلقی كنند و به دوران فرافكنی و توهمات پيرامون كردها
پايان دند.
اگر مسئولان كشور حكيمانه تحولات منطقه را دنبال و ادبيات سياسی خود را اصلاح نكنند‌بی‌شك از غافله عقب خواهند ماند چرا كه آنچه تاكنون همگرايی و وفاق ملی را در ايران پايدار داشته بارفرهنگی و تمدن ديرينه ملت شريف ايران بوده است. تحولات آن سوی مرز و حضور كردها در رأس كشور عربی عراق و تشكيل حكومت فدرال كردستان فرصتی طلائی برای دولت و ملت ايران به شمار رفته و اميدواريم چون ديگر فرصتهای تاريخی به تهديد تبديل نشود و شاهد تغييرات در رويكرد مسئولان كشورمان نسبت به ملت مظلوم كرد باشيم.
انستيتو فرهنگی كردستان ضمن تبريك به ملت شرافتمند كرد اميدوار است رهبران توانمند كرد همچنان در بازی سياسی برای تحقق آرزوهای يك سده اخير موفق و پيروز باشند.»


رامسفلد
در باكو
اهداف سفرهای پياپی
رامسفلد به آذربايجان

منابع خبری نزديك به محافل ديپلماتيك درآذربايجان خبر داده اند كه باكوامروز (12 آوريل) در انتظار سفر دونالد رامسفلد، وزير دفاع ايالات متحده آمريكا است. بر اساس اين اطلاعات، رامسفلد طی اين سفر كوتاه، با رهبران جمهوری آذربايجان ديدار و گفتگو خواهد كرد.
آذربايجان كشور آنچنان مهمی نبايد باشد كه وزير دفاع كشور قدرتمندی مانند آمريكا همه ساله از آن ديدن كند، بنابراين واقعيت اين سفرها در اهداف ديگری نهفته است. رامسفلد در اواخر سال 2003 به باكو سفر داشت. سپس در اواسط سال 2004 و اكنون نيز بار ديگر قصد سفر به جمهوری آذربايجان را دارد.
كارشناسان معتقدند، هدف از سفر رامسفلد به باكو تصميم گيری نهايی در خصوص توافقاتی است كه اخيرا در زمان سفر "چارلز اولد" سرفرماندهی نيروهای آمريكا دراروپا به باكو صورت گرفته است. صحبت بر سر تشكيل گروههای متحرك واكنش سريع ايالات متحده در خاك آذربايجان ميباشد. اين تصميم كه بايد در بالاترين سطح انجام گيرد، در مذاكرات وزير دفاع آمريكا با الهام علی اف، رئيس جمهور آذربايجان اتخاذ ميگردد. البته مقامات باكو موافقت ضمنی خويش را اعلام داشته اند، و تنها بررسی برخی جزييات اين اقدام باقی مانده است.پربيننده ترين‌های ماه گذشته


لباس شخصی‌ها، نقاب سوپرانقلابی زده اند!
ايران را سراسر
" كنفرانس برلين" می‌كنيم!

(با 8917  شمار بازديد كننده)


بموجب يك گزارش امنيتی
با يك غفلت امنيتي
5ر1 ميليون تهرانی  
در60 ميدان تظاهرات خواهند كرد
(با 6922 شمار بازديد كننده)


سوريه؟
امريكا پيش از حمله به ايران
يك تمرين ديگر خواهد كرد

(با 6724 شمار بازديد كننده)


"دوبی» هم رويا- هم واقعيت
شيوخ خليج
درانتظار رقص مرگ
برفراز جنوب ويران شده ايران
(با 6395 شمار بازديد كننده)


دو جلسه ديدار و پرسش و پاسخ
محمد علی عموئی در اجلاس دفتر "ادوار تحكيم وحدت"
آگاهی نسل جوان كشور
از حزب توده ايران
(با 5830 شمار بازديد كننده)


قطعنامه همايش روز زن درتهران
اگر جرات داريد
از اين فاجعه و نكبت هم
درنماز جمعه‌ها ياد كنيد!
(با 5312 شمار بازديد كننده)


نگرانی نماينده مجلس فرمايشي
امريكائی‌ها، تا خاكريز
جوراب زنانه جلو آمده اند
!
  (با 5255 شمار بازديد كننده)

دنبال كماندوهای امريكائی نگرديد، گريبان دبيركل نوظهور حزب الله ايران را بگيرد!
خط امريكا براي
جنگ خانگی و تجزيه ايران
(با 8839 شمار بازديد كننده)

 ميدان محسني
ديدار آشنايان، در پناه
تاريكی شام غريبان
(با 8274 شمار بازديد كننده)


         "محمد علی عمويي"
مشكلی كه در قتل‌های زنجيره ای
سعيد امامی می‌خواست حل كند!
(با 7540 شمار بازديد كننده)


تحليل "يرواند آبراهاميان" از شرايط ايران و آينده‌ای كه امريكا برای آن در نظر دارد
نبايد به امريكا اجازه داد
 ايران را ميدان جنگ چهارم كند
(با 6458 شمار بازديد كننده)