برای اطلاع وزير صنايع
مرسدس بنزهای قاچاق
ازبندرهنديجان‌واردايران‌شد

 علمابجای‌فتوا،درباره‌عملكردارتجاعی‌روحانيونی‌كه‌فضای تفريح،سياست‌و وزرش رابستندو سفره ترياك را گستردند 

علمای قم و ترياك
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

ف. م. جوانشير
آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

بغض پنهون


شب يلدا

ايرون (ايران)ا


 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

مفسر خبرگزاری نوستی در روسيه:

با استقرار آمريكا در بغداد

جهان‌بايددرانتظارنتايج‌زيرباشد

آمريكا 200ميليارد دلارصرف سلطه برنفت منطقه كرده وبغدادتخته پرش به ايران است.  ا

مايكل لدين در وال استريت جورنال می نويسد: اگرامريكا  به عنوان ناجی به ايران برود با حمايت باشكوه مردم اين كشور روبرو می شود و در صورت موفقيت امريكا برای استقرار در بغداد، نقشه جغرافيائی منطقه برای سلطه بر نفت منطقه توسط امريكا وبرتری نظامی  اسرائيل بر منطقه تغيير خواهد كرد.  


پايان حبس خانگی آيت الله منتظریحصر خانگی آيت الله منتظری شكسته شد و بنابر گزارش های دريافتی قرار است عده ای از مقامات جمهوری اسلامی و علمای قم با ايشان ديدار كنند. به موجب يك گزارش دريافتی به پيك، با پخش خبر شكسته شدن حصر آيت الله منتظری در شهر قم، هزاران نفر از مردم راهی  خانه و محله ای كه خانه آيت الله منتظری در آن واقع است شدند. اطلاع رسيد كه نمايندگان مجلس بطور دسته جمعی قرار است با آيت الله متنظری ديدار كنند و برخی علمای قم نيز از آماده ملاقات با آيت الله منتظری در خانه وی شده اند.


به سوی نقشه ای جديد از دنيا

آسيای جنوب غربی در مركز تهاجم آمريكا
از : لوموند ديپلوماتيك  Paul-Marie de la Gorce    :نوشته

روحانيون عراقی مقيم قم تدارك می بينند
كوچ پايگاه روحانيت شيعه
از قم در ايران به نجف در عراق

داستان دنباله دار روزنامه همشهری كه از توقيف خارج شد
ذبح مطبوعاتی روزنامه همشهری
با اميد انتشار ارگان مركزی كارگزاران

ا1400 ميليارد ريال كالای قاچاق
ظرف 9 ماه گذشته وارد ايران شده

چراموسوئ‌خوئينی‌هاوميرحسين موسوی‌كناره‌گرفته‌اند؟

عيسی سحرخير: به سمت انفجار اجتماعی و دخالت خارجی پيش می رويم
ضرورت‌تشكيل‌ائتلاف‌جديدبرای‌دفاع‌ازاصلاحات

با يك سلسله تدابير شديد اقتصادی
مقاومت دولت ونزوئلا
در برابر مخالفان اصلاحات

ا10 فيلم ساز بزرگ قرن در جشنواره فجر

 بهزاد فراهانی: 
شرايط دموكراتيك لازم است تا مجموعه 
توان تئاتری در خدمت مردم قرار گيرد

كشن‌فلاح: 
  تئاتر خيابانی، نيازبه‌آمادگی بيشتر از سوی‌تماشاگران‌دارد

"ارنست لوبيچ"
يك تولد بی مرگ

موتلفه اسلامی كمك هزينه دولتی را رد كرد تا
مشخصات رهبران و منابع مالی خود را اعلام نكند
موتلفه اسلامی بايد مشخص كند
هزينه خود را از كجا تامين می كند؟

بيانيه‌جبهه‌مشاركت: گناه ‌نابخشودنی عتاب استاد به شاگرد

تا كشور دچارچالش نشده به
حصرآيت‌الله‌منتظری‌خاتمه‌دهيد

گفتگو با محسن كديور: ا
ابرقراری‌حكومتی‌پليسی‌وپادگانی
در ايران خواست امريكاست! ا

حضور رهبران اتحاد نيروهای ملی – مذهبی
در قم برای ملاقات با آيت الله منتظری

تجديدديدارو پيمان‌جبهه‌مشاركت‌باگرانپايه

پرسشهای نمايندگان مجلس درباره
« مركز بزرگ اسلامی غرب كشور»

يك وكيل دادگستری:
مجلس ششم وظيفه دارد كه قانون مطبوعات را اصلاح نمايد

معرفي‌فيلم‌های بخش"نمايش‌های‌ويژه" درجشنواره فيلم فجر

دكترابراهيم يزدی، درسالگرد درگذشت مهندس بازرگان در شهر قم:ا
برنامه ديدار رهبری نهضت آزادی با
علمای‌قم برای‌پايان‌حصرآقای‌منتظری

راه توده 122
يگانه امكان شركت وسيع
مردم در انتخابات شوراها

8  بهمن 1381سخن روز


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

.در محافل مذهبی اين قول قوی وجود دارد كه ترياك مكروه است نه حرام. علمائی وجود دارند كه آن را حرام می دانند. چه مكروه و چه حرام، واقعيت اينست كه نه تنها مردم عادی، بلكه جمع زيادی از روحانيون ترياك مصرف می كنند. اما اعتياد در ايران فراتر از فتوا و اعتياد و يا تفريح و بهانه پزشكی روحانيون برای مصرف ترياك، به يك فاجعه اجتماعی ختم شده است. اين فاجعه مستقيما ارتباط دارد با بسته شدن فضای سياسی، فرهنگی، ورزشی و تفريحی جوانان و توده   مردم ايران.   ادامه...


نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

.تلويزيون جمهوری اسلامی سلسله گزارش هائی در باره كاخ های سلطنتی پيش از انقلاب با تصاويری از قسمت های مختلف اين قصر ها را شروع كرده است كه هدف از آن افشاگری اشرافيت و فساد مالی دوران شاه است. اين گزارش ها، نشان دهنده بيم و نگرانی از گرايش جوانان به دوران پيش از انقلاب است و سيمای جمهوری اسلامی می كوشد نسل جوان كشور را با گذشته پيش از انقلاب آشنا سازد، اما دركی كه اكنون مردم از زندگی روحانيون حكومتی و سران تجاری- بازاری ايران دارند عملا خنثی كننده اثر اين نوع فيلم ها و گزارش ها و كم توجهی مردم نسبت به فساد و غارت دوران شاه است. همينگونه است        ادامه....


هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

.هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت، در ديدار با مسوولان و جمعی از اعضای ستاد برگزاری مراسم دهه‌ فجر با اشاره به شرايط  بحرانی منطقه و لشكركشی آمريكا به خاورميانه، مدعی شد كه آمريكايي‌ها خواهان تقويت سكولارها و ليبرال‌ها در ايران اند. او گفت اين از اشتباهات  مقامات امريكاست! رفسنجانی گفت: مقامات آمريكايی به وسيله‌ گروهی اندك در خارج از كشور كه دارای وسايل تبليغاتی و ارتباطات رسانه‌ای هستند، فريب خورده‌اند.     ادامه.....


حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت

متهمان پرونده‌ نوارسازان كه مدتی رادر زندان سپری كرده و پيش از رای قطعی، از وكالت محروم شده بودند، سرانجام در دادگاه تجديد نظر؛ از اتهامات وارده تبرئه شدند. اين پرونده مربوط به اعترافات فرشاد اميرابراهيمی،  يكی از اعضای فعال و سابق انصار حزب الله بود كه با مراجعه به دو وكيل مطرح در اين پرونده (شيرين عبادی و حجت الاسلام رهامی) اسرار زيادی از مناسبات و عمليات درونی گروه های فشار و تداركات ترور را فاش ساخت. از جمله نقش         ادامه......


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

. چاپ يك طرح در روزنامه حيات نو، به جنجال سازمان يافته جديدی انجاميده است كه مستقيما مجلس و دولت خاتمی را نشانه گرفته است. شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری دست در دست و همآهنگ با هم رهبری توطئه جديد را برعهده گرفته اند. اين طرح كه آن را در همين صفحه پيك نت می بينيد، در اصل بيانگر فشاری است كه به خط امامی ها و روحانيون طرفدار اسلام آيت الله خمينی در 13 سال گذشته وارد آمده است و اگر با بيان اين هدف هم منتشر نشده باشد و يا حتی بصورت توطئه آميز در ادامه....


اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟

مردم راازاخباركشف
طرح كودتائي وشبكه
جاسوسی مطلع كنيد
ادامه غارت
به قيمت خيانت!ا

ديدار سران قواي سه گانه
درانتظارچه تحولاتي
می توان بود؟


 

 

ی