آيت الله منتظری:ا
مردم را آزاد بگذاريد
خودشان انتخاب كنند

 افشاگری های اقتصادی را ادامه دهيد
نامه‌دفترعلی‌فلاحيان‌به‌پيك‌نت
پرسش پيك‌نت‌ازعلی‌فلاحيان
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه

به قلم احسان طبري

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

بغض پنهون


شب يلدا

ايرون (ايران)ا


 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
دبيركل نهضت آزادی ايران در تبريز:ا
نسل سوم بی تفاوت شده
و در آستانه فروپاشی هستيم

- ما در انقلاب 57 در مورد آنچه می خواستيم تعريفی مشخص نداشتيم و فقط می گفتيم شاه بايد برود، اشتباه كرديم و آنرا به گردن می گيرم و به همين جهت هم اكنون از اصلاحات و آگاه شدن مردم به آنچه می خواهند جايگزين كنند دفاع می كنيم . اگر از من بپرسيد می گويم انقلاب زود رس و نارس بود، كدام انقلاب را سراغ داريد كه شورای انقلاب آن روی روابط تشكيل شود؟

- در مورد بحران عراق و حمله نظامی به آن كه مستقيما با آينده ايران ارتباط پيدا می كند،  نهضت آزادی راه حل "همه پرسي" در عراق را زير نظر سازمان ملل پيشنهاد می كند!

-  بخت از آن حكومتی بر می تابد كه ملتش  نخواهند زمامداران سر به تنشان باشد و دوست داشته باشند افراد ديگری برای آنها تصميم بگيرند.


سخنرانی بوش در مراسم افتتاح مجلسين امريكا
پيرامون حمله نظامی به عراق و شرايط سياسی در ايران
كاخ سفيد ازانتخاب حكومت و تعيين
سرنوشت در ايران حمايت می كند!ا

رئيس كميسيون اصل 90 درباره قتل های زنجيره ای
نه در داخل ونه در خارج كسی
اين محاكمه و احكام را قبول ندارد!ا

محكوميت 11 متهم  قتل‌های زنجيره‌ای قطعی شد
چند مجری رده دوم قتل های زنجيره ای
بجای آمران ومجريان اصلی محكوم شدند

كشف يك مركز دلالی جديد بنام
"مركز اسلامی غرب كشور"


مطبوعات را از چه كسانی گرفتند
مردم را به كدام راديوها پاس دادند

دليل خواندنی صحت حقوقی توقيف مطبوعات
از زبان رئيس دادگستری تهران
هر روزنامه ای را ما توقيف كرده ايم
دادگاه مطبوعات هم تائيد كرده است

بخشنامه ای را كه دادگاه ها بايد مراعات كنند
به وزير كشور نشان می دهند!ا

هرالد تريبون
امريكا عملا اروپا را تقسيم كرده است! ا

مفسر خبرگزاری نوستی در روسيه:

با استقرار آمريكا در بغداد

جهان‌بايددرانتظارنتايج‌زيرباشد

آمريكا 200ميليارد دلارصرف سلطه برنفت منطقه كرده وبغدادتخته پرش به ايران است.  ا

مايكل لدين در وال استريت جورنال می نويسد: اگرامريكا  به عنوان ناجی به ايران برود با حمايت باشكوه مردم اين كشور روبرو می شود و در صورت موفقيت امريكا برای استقرار در بغداد، نقشه جغرافيائی منطقه برای سلطه بر نفت منطقه توسط امريكا وبرتری نظامی  اسرائيل بر منطقه تغيير خواهد كرد.  


علمابجای‌فتوا،درباره‌عملكردارتجاعی‌روحانيونی‌كه‌فضای تفريح،سياست‌و وزرش رابستندو سفره ترياك را گستردند 

علمای قم و ترياك

برای اطلاع وزير صنايع
مرسدس بنزهای قاچاق
ازبندرهنديجان‌واردايران‌شد

به سوی نقشه ای جديد از دنيا

آسيای جنوب غربی در مركز تهاجم آمريكا
از : لوموند ديپلوماتيك  Paul-Marie de la Gorce    :نوشته

روحانيون عراقی مقيم قم تدارك می بينند
كوچ پايگاه روحانيت شيعه
از قم در ايران به نجف در عراق

داستان دنباله دار روزنامه همشهری كه از توقيف خارج شد
ذبح مطبوعاتی روزنامه همشهری
با اميد انتشار ارگان مركزی كارگزاران

ا1400 ميليارد ريال كالای قاچاق
ظرف 9 ماه گذشته وارد ايران شده

عيسی سحرخير: به سمت انفجار اجتماعی و دخالت خارجی پيش می رويم
ضرورت‌تشكيل‌ائتلاف‌جديدبرای‌دفاع‌ازاصلاحات

9  بهمن 1381سخن روز


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

.در محافل مذهبی اين قول قوی وجود دارد كه ترياك مكروه است نه حرام. علمائی وجود دارند كه آن را حرام می دانند. چه مكروه و چه حرام، واقعيت اينست كه نه تنها مردم عادی، بلكه جمع زيادی از روحانيون ترياك مصرف می كنند. اما اعتياد در ايران فراتر از فتوا و اعتياد و يا تفريح و بهانه پزشكی روحانيون برای مصرف ترياك، به يك فاجعه اجتماعی ختم شده است. اين فاجعه مستقيما ارتباط دارد با بسته شدن فضای سياسی، فرهنگی، ورزشی و تفريحی جوانان و توده   مردم ايران.   ادامه...


نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

.تلويزيون جمهوری اسلامی سلسله گزارش هائی در باره كاخ های سلطنتی پيش از انقلاب با تصاويری از قسمت های مختلف اين قصر ها را شروع كرده است كه هدف از آن افشاگری اشرافيت و فساد مالی دوران شاه است. اين گزارش ها، نشان دهنده بيم و نگرانی از گرايش جوانان به دوران پيش از انقلاب است و سيمای جمهوری اسلامی می كوشد نسل جوان كشور را با گذشته پيش از انقلاب آشنا سازد، اما دركی كه اكنون مردم از زندگی روحانيون حكومتی و سران تجاری- بازاری ايران دارند عملا خنثی كننده اثر اين نوع فيلم ها و گزارش ها و كم توجهی مردم نسبت به فساد و غارت دوران شاه است. همينگونه است        ادامه....


هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

.هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت، در ديدار با مسوولان و جمعی از اعضای ستاد برگزاری مراسم دهه‌ فجر با اشاره به شرايط  بحرانی منطقه و لشكركشی آمريكا به خاورميانه، مدعی شد كه آمريكايي‌ها خواهان تقويت سكولارها و ليبرال‌ها در ايران اند. او گفت اين از اشتباهات  مقامات امريكاست! رفسنجانی گفت: مقامات آمريكايی به وسيله‌ گروهی اندك در خارج از كشور كه دارای وسايل تبليغاتی و ارتباطات رسانه‌ای هستند، فريب خورده‌اند.     ادامه.....


حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت

متهمان پرونده‌ نوارسازان كه مدتی رادر زندان سپری كرده و پيش از رای قطعی، از وكالت محروم شده بودند، سرانجام در دادگاه تجديد نظر؛ از اتهامات وارده تبرئه شدند. اين پرونده مربوط به اعترافات فرشاد اميرابراهيمی،  يكی از اعضای فعال و سابق انصار حزب الله بود كه با مراجعه به دو وكيل مطرح در اين پرونده (شيرين عبادی و حجت الاسلام رهامی) اسرار زيادی از مناسبات و عمليات درونی گروه های فشار و تداركات ترور را فاش ساخت. از جمله نقش         ادامه......


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

. چاپ يك طرح در روزنامه حيات نو، به جنجال سازمان يافته جديدی انجاميده است كه مستقيما مجلس و دولت خاتمی را نشانه گرفته است. شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری دست در دست و همآهنگ با هم رهبری توطئه جديد را برعهده گرفته اند. اين طرح كه آن را در همين صفحه پيك نت می بينيد، در اصل بيانگر فشاری است كه به خط امامی ها و روحانيون طرفدار اسلام آيت الله خمينی در 13 سال گذشته وارد آمده است و اگر با بيان اين هدف هم منتشر نشده باشد و يا حتی بصورت توطئه آميز در ادامه....


اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟

مردم راازاخباركشف
طرح كودتائي وشبكه
جاسوسی مطلع كنيد
ادامه غارت
به قيمت خيانت!ا

ديدار سران قواي سه گانه
درانتظارچه تحولاتي
می توان بود؟


 

 

ی