آغاجری
زندانی جان بازی كه روی
دست جان بگيران مانده !عمادالدين باقی
تقاضا ازمجامع بين‌المللی
برای‌‌نظارت‌ بر انتخابات‌ايران
مگرانتقاد از نقض حقوق‌بشردر زمان‌شاه مخالفت‌امريكا با شاه و حمايت‌از روحانيت ‌منتقد شاه بودكه‌انتقاداز نقض حقوق بشردرجمهوری‌اسلامی حمايت‌ امريكا ازاصلاحات باشد؟

توجه! برای عبور از فيلتر در ايران، از طريق اين سايتها مي توانيد وارد پيک نت شويد! www.jaamjam.com و www.zendegan.com
هنر و انديشه
 
علی تجويدی
در بستر...

 
حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد

روسری آبی
زندان زنان

در جشنواره هند


نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!

 
روستائی مرد صاف و ساده ای
داشت وجه حاضر و آماده ای
از همه مال جهان، آن نيك مرد
صد درم اندوخته با رنج و درد
روستائی‌داشت چون قصدسفر
گفت حمل پول دارد دردسر
پس ز روی سادگی خوشبآوری
داد پول خود بدست تاجری
گفت امانت باشداين پيش شما
چونكه برگشتم بده واپس مرا
از پس چندی چون باز آمد به ده
گفت تاجر را كه پولم را بده
تاجر طرار گفتش: اين برار
راست‌می‌گوئی وليكن‌گوشدار:
صد درم از من طلبكاری، درست
انتظار پول خود داری، درست
صد درم هم من بدهكارشمام
اين‌به آن درمی‌شود‌مطلب تمام!
روستائی گيج و حيران و پكر
تاجر طرار را گفت: ای پدر!
راست‌می‌گوئی، تو حرفت عاليه
ليك دست من ز پولم خاليه
از سخن هات دلم خوشحال شد
ليك پولم اين ميان پا مال شد
اين سخن ها يت برايم نان نشد
از برای بچه ام تنبان نشد
***
عين اين افسانه و اين ماجرا
هست گفتار وزير كار ما
گويد ای آقای خوب، ای كارگر
تو عزيزی، ما زفيضت مفتخر
تو ستون انقلابستی داداش
قرص‌و محكم پشت‌كارخويش باش
هرچه ميگوئی تو حق داری ببم
يك كمی‌هم‌گوش كن بر مطلبم
من بعنوان وزير كارتان
بس تشكردارم از رفتارتان
من بدهكارشماهستم، درست
كارگر جان؛ حق ‌هميشه ‌حرف تست
اين بدهكاری به آن حقت به در
می‌شويم اينجامن‌و تو سربسر
من‌مسلمان، تومسلمان ای‌برار
انقلابی هر دومان در كارزار
پس تو هم بی قال و قيل و ادعا
كاركن با كارفرما؛ بی صدا
حرف خود با او بگو خيلی يواش
توی‌دستش‌عين‌پيچ و مهره‌باش
كم بكن صحبت تو از قانون كار
هرچه من گفتم قبولش كن برار
ازقوانين خوب برخوردار شو
عين سابق، مفت استثمار شو
(1358)

پريسا
عارفانه نه زاهدانه


باصدای اسماعیل شاهرودی مناجات
شاعرانه


جنون آزادی

شاهرودی

در دنيا اگر صدايی بماند
اگر سرودی بماند
اگر كلمه ای بماند
صدای انسان
سرود انسان
در اين كلام است
عشق من! ای رهايي
پرواز از قفس
آزادي
ی طلوع مقدس! ا

شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد
 

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

درتهران منتشر شد
دعوت311 امضائی  
برای‌شركت‌درسالگردقتل پوينده ومختاری

برای نخستين بار شخصيت هائی امضای خود را دركنار هم گذاشتند كه تاكنون كم سابقه و يا بی‌سابقه بود و اين از درك عميق ‌خطری ناشی می‌شود كه اگر غفلت شود سلطه خواهد يافت. محمد خاتمی نيز در آخرين اظهار نظر خود كه عنوان آن درهمين صفحه ‌قابل ‌دسترسی‌است با صراحت ‌هشدار داد: همه نخبگان ‌وارد‌ ميدان ‌انتخابات شوند، زيرا بيم ريزش وسيع كانديداها و از چنگ رفتن مجلس وجود دارد!


به اصول ششگانه انقلاب شاه و مردم، قانون اساسی ج. ا
و وصيتنامه آيت الله خمينی افزوده شد
ابلاغ فرمان 52 بندی
رهبر به دولت و مجلس
از كوزه مجمع تشخيص مصلحتی كه نمايندگان ارتجاع مذهبی و سرمايه داری بزرگ و غارتگر تجاری در آن نشسته اند، بيرون كشيدن طرح سمت گيری برای 20 سال آينده كشوری كه مردم آن منتظريك انفجار اجتماعی برای تغييرات اساسی دركشورند، همان خوش باوری های شاه برای انقلاب سفيد است.


گوش ها را بازكنيد
اين خشونت ايران را نابود خواهد كرد!

 

 

پاسخ اين توحش را آن مادری نبايد بدهد كه اميد 9 ساله را زير ضربات كابل بدين روز انداخته است، اين پاسخ را شورای نگهبان كه لايحه منع شكنجه را رد كرد، دادستانی كه با زبان شلاق و لگد با زهرا كاظمی حرف زد، رئيس دادگستری مركز و رئيس قوه قضائيه كه جوان ها را سرگذرگاه ها به شلاق بستند، آنها كه لباس شخصی های سپاه را با پنچه بكس و تيغ موكت بری و باطوم الكترونيكی كوتاه به ميان دانشجويان می فرستند، آنها كه فرمان حمله به كوی دانشگاه تهران را صادر كردند، آن شورای فتواي قتل، آن مجتهدی كه قتل فروهر را با آن دنائت و توحش فرمان داد، آنكه به كارگردانی او دكتر سامی را در مطبش با ضربات چاقو سلاخی كردند و حالا شهرداری تهران است، آنكه محكومين جوان و بزهكار را در گذرگاه های پرجمعيت شهر با جرثقيل اعدام كرد، آنكه فرمان ميدهد جوان دانشجو را به بند بدكارترين و جنايت پيشه ترين زندانيان بياندازند تا به او تجاوز شده و چنان درهم شكند كه هر اعترافی را قبول كند، آنها كه روز روشن و در صف تشييع جنازه قربانيان جنگ می خواستند با چاقو حجت الاسلام عبدالله نوری و مهاجرانی را بقتل برسانند و فرمان را با خود از مشهد آورده بودند، آنان كه فرمان ترور اسدالله لاجوردی  را صادر كرد و سپس از او بت ساختند و به پاس جناياتی كه در زندان اوين كرد خيابان و ميدان به نامش كردند و... اين كارنامه را همچنان می توان ادامه داد و ادامه داد. پاسخ را آنها بايد بدهند، نه مادری كه با كابل به جان اين بچه 9 ساله افتاد!
خشونتی كه در زير پوست جامعه ريشه دوانده اگر كنترل نشود و پايان نيابد در اولين فرصت و موقعيت به يك فاجعه در سراسر ايران ختم خواهد شد. جنگ و جدائی و قوم كشی از درون اين خشونت بيرون خواهد آمد. كسی گوشش بدهكار هست؟


مراسم "جنبش دانشجوئی، پيام آور دمكراسی" با حضور دكتر ملكی
16 آذر و 18 تير
دو روز دانشجوئی از هم تفكيك ناپذير


برنامه كار كنگره حزب "مجمع روحانيون مبارز" اعلام شد
اگر تلاش ها و رايزنی ها به نتيجه برسد
دوم خردادی ها با يك ليست
 به ميدان انتخابات خواهند آمد


محسين آرمين:
جلوگيری از نقض حقوق بشر درايران
مسير پروتكل هسته ای را طی ميكند


غلامعباس توسلی:
نقض حقوق بشر
بزرگترين ضعف داخلی وجهانی ج.ا


مصاحبه صالح نيكبخت:
شرايط زندان عبدی درجهت مثبت تغيير كرد


احمد چلبی با چه پيامی راهی تهران شد؟


مديرعامل "ايرنا":
مطبوعات را آزاد كنند
تا مردم به صحنه بيآيند


 

از شماره دو‌شنبه

 

پيك نت ادامه می يابداگر شما بخواهيد و ياری كنيد!


محمد رضا خاتمی در سالگرد تاسيس جبهه مشاركت:
مردم انقلاب كردند
زيراشاه‌ گورستان‌هارا آباد
و زندان‌ها را پر می‌خواست


احمد باطبی
بدستوردادستان‌ تهران درخيابان
ناپديد و در زندان اوين ظاهر شد!


وقتی آغاجری شد ملحد،
بقيه هم می شوند
تفاله
!
جانباز يا تفاله جنگ؟
در بيمارستانها وادارات به ما می گويند:تفاله


هشدار و توصيه خاتمی
نخبگان و شخصيت ها كانديدا شوند
امكان ريزش زياد نيرو وجود دارد


مصاحبه دكترابراهيم يزدی درباره درخواست
پذيرفته نشده ايران برای عضويت در اتحاديه عرب
دست "رد" اتحاديه عرب
برسينه وزارت خارجه ايران


شلاق با كابل
اين زبان را حكومت به مردم آموخت


سعيد حجاريان:
اصلاح طلبان به سمت
شرايط سخت تر می روند!


احضار علی اكبر معين فر
از سوی تيم قتل های زنجيره ای


محاكمه ياس نو
دادگاه 17 نافرمان قضائی
درپيشگاه دبيركل موتلفه اسلامی


فيلترينگ سايت ها
مقابله های غير قانونی
در مجلس هفتم قانونی می شود!


 

از شماره يك‌شنبه

 

كنگره‌ مجمع‌روحانيون اين‌هفته تشكيل می‌شود
فراكسيون های مجلس آينده
 نظامی‌ومذهبی خواهند بود؟


ارثيه خونين
16 آذر درنظام شاهنشاهی
18 تير درجمهوری اسلامی 

از شماره ‌شنبه

 

شيرين عبادی
و دو وكالتی كه جهان برآن نظارت خواهد كرد

زهرا كاظمی
و دكتر يزدی!شورش عليه شوراهای
دست راستی از كرج شروع شد


پروژه پيروزدوانی روی حسن اميرفخری اجرا شد
آغاز دوباره قتل های زنجيره ای!؟ 

12  آذر 1382


گزيده ها

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی