پيام ناصرزرافشان اززندان اوين:
حكومت مافيای فساد وغارت
پشت نقاب مذهب ناممكن شدهعلی اكبرمعين فر: برای آزادی و استقلال كشور
زمان‌ تشكيل"جبهه متحد ملی"
برای نجات ايران فرا رسيده!

توجه! برای عبور از فيلتر در ايران، از طريق اين سايتها مي توانيد وارد پيک نت شويد! www.jaamjam.com و www.zendegan.com
هنر و انديشه

نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!

روستائی مرد صاف و ساده ای
داشت وجه حاضر و آماده ای
از همه مال جهان، آن نيك مرد
صد درم اندخته با رنج و درد
روستائی‌داشت چون قصدسفر
گفت حمل پول دارد دردسر
پس ز روی سادگی خوشبآوری
داد پول خود بدست تاجری
گفت امانت باشداين پيش شما
چونكه برگشتم بده واپس مرا
از پس چندی چون باز آمد به ده
گفت تاجر را كه پولم را بده
تاجر طرار گفتش: اين برار
راست‌می‌گوئی وليكن‌گوشدار:
صد درم از من طلبكاری، درست
انتظار پول خود داری، درست
صد درم هم من بدهكارشمام
اين‌به آن درمی‌شود‌مطلب تمام!
روستائی گيج و حيران و پكر
تاجر طرار را گفت: ای پدر!
راست‌می‌گوئی، تو حرفت عاليه
ليك دست من ز پولم خاليه
از سخن هات دلم خوشحال شد
ليك پولم اين ميان پا مال شد
اين سخن ها يت برايم نان نشد
از برای بچه ام تنبان نشد
***
عين اين افسانه و اين ماجرا
هست گفتار وزير كار ما
گويد ای آقای خوب، ای كارگر
تو عزيزی، ما زفيضت مفتخر
تو ستون انقلابستی داداش
قرص‌ و محكم پشت‌كارخويش باش
هرچه ميگوئی تو حق داری ببم
يك كمی‌هم‌گوش كن بر مطلبم
من بعنوان وزير كارتان
بس تشكردارم از رفتارتان
من بدهكارشماهستم، درست
كارگر جان؛ حق ‌هميشه ‌حرف تست
اين بدهكاری به آن حقت به در
می‌شويم اينجامن‌و تو سربسر
من‌مسلمان، تومسلمان ای‌برار
انقلابی هر دومان در كارزار
پس تو هم بی قال و قيل و ادعا
كاركن با كارفرما؛ بی صدا
حرف خود با او بگو خيلی يواش
توی‌دستش‌عين‌پيچ و مهره‌باش
كم بكن صحبت تو از قانون كار
هرچه من گفتم قبولش كن برار
ازقوانين خوب برخوردار شو
عين سابق، مفت استثمار شو
(1358)

پريسا
عارفانه نه زاهدانه


شعر

و شعرخوانی

باصدای اسماعیل شاهرودی مناجات
شاعرانه


جنون آزادی

شاهرودی

در دنيا اگر صدايی بماند
اگر سرودی بماند
اگر كلمه ای بماند
صدای انسان
سرود انسان
در اين كلام است
عشق من! ای رهايي
پرواز از قفس
آزادي
ی طلوع مقدس! ا

شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


نادر نادرپور
دیارا

 

مصاحبه با

نيکی کريمی

پرکارترين

هنرپيشه زن ايران


نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

اطلاعات مسعود بهنود
17 عامل قتل زنجيره ای  
بی هيچ پيگردی درايران می گردند!

1- ناصرزرافشان به آن دليل در زندان است كه برگ های ناپديد شده پرونده اول قتل های  زنجيره ای را خوانده و بسيار می داند! 2- دريغ است اگر از پيروز دوانی و جسارت او ياد  نشود، همانگونه كه نبايد اجازه داد "مجيد شريف" فراموش شود. رضابراهنی به محمد  مختاری گفته بود" محمد عجله نكن، چندی بمان. اوضاع خوب نيست". 3- كسی بهتر از پوينده در ايران قوانين حقوق بشر را نمی شناخت.


سالگرد قتل های زنجيره ای در حسينيه ارشاد
با حضورشمارزيادی از ستمديدگان سياسی و دينی ايران
برگ برگ دفتر دگرانديشی دراين ملك
به حبس و قتل و اعدام آلوده است

 


درحاشيه مراسم ديروز حسينيه ارشاد
بيم از تظاهرات خيابانی مردم
درپايان مراسم حسينيه ارشاد


وكيل ناصرزرافشان
موكل من به اطلاعات دقيقی درباره
قتل های زنجيره ای دست يافته است


بيانيه كميته پيگيری قتل های زنجيره ای
حصار امن آمران اصلی  
قتل های زنجيره ای فرو ريخته


ادعانامه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران
خطاب به هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه

به يمن دستگاه قضايی شمادانشجويان19 ـ 18ساله ای كه تنها اسمی از اوين شنيده بودند، به زيارت اين زندان و كشيدن حبس های طولانی مدت در زندانهای انفرادی نائل آمدند.
برخلاف خواست مردم و رييس جمهور در اين چند ساله قوه قضاييه هم در داخل و هم در جهان موافق را به مخالف و مخالف را به دشمن نظام تبديل كرد.
از پرونده آقازاده‌ها چه خبر؟ شهرام جزايری كجا رفت؟ پروندة المكاسب به كجا رسيد؟ به پروندة محراب كوثر چگونه رسيدگی خواهد شد؟ پروندة مالی بنيادها پاك و بری از هرگونه اتهام است؟
مسئول انتصابی شما آقای مرتضوی به راحتی دروغ مي‌گويد و دورغ خود را راحت‌تر توجيه مي‌نمايد
.
 يك روحانی به نمايندگان ملت توهين می نمايد وآنها را جيره خوار آمريكا می داند كوچكترين تذكری به وی داده نمی شود وروحانی ديگری به جرم انديشهای نو ومتفاوت به اعدام  محكوم می شود.
اگر نقطه‌ی ضعفی در نظام باشد، عملكرد شما
و دستگاه تحت مسئوليت شماست.
شعار عدالت ندهيد عدالت علوی بدون تغييرات اساسی در راس قوه قضاييه ميسر نمی باشد.


بهزاد نبوی نايب رييس مجلس: به شرط وجود آزادی انتخاب

بايد با تمام توان برای انتخابات آماده شد
مردم هستند كه می توانند جلوی استبداد را بگيرند نه اصول قانون اساسی

كنفرانس خبری شيرين عبادی در خبرگزاری "ايرنا"


نامه 150 نماينده مجلس به رهبر
برای تعيين تكليف اصلاح قانون مطبوعات


 

از شماره يك شنبه

 

ديدگاه های محسن آرمين نماينده مجلس و سردبيرنشريه توقيف شده"عصرما"

فريبكاری  باظاهرانقلابی
ادعای عدالتخواهی،اماهمگامی باموتلفه
زيربار حقوق بشرهم خواهند رفت، اما پس از هزينه بسيار
1- امريكا از اصلاح طلب‌ها حمايت نمی كند، بلكه با پشتيبانی لفظی از اصلاحات،
عملااصلاح طلب ها را در منگه جناح راست قرار ميدهد و اين آگاهانه است.
     2- چپ مذهبی ايران با 25 سال تجربه انقلاب دو تغيير عمده را برای دفاع از
         آزادی توام با عدالت و ضرورت های حفظ استقلال كشور پذيرفته است.


نامه دخترآيت الله املشی
خطاب به رهبر
به آدرس فرمانده سپاه قم


بدنبال تصويب قطعنامه نقض حقوق بشردر ج.ا
دو گزارشگر ويژه حقوق
بشر راهی ايران می شوند


متن مصاحبه پرستو فروهر درسالگرد قتل های زنجيره ای
كميته بررسی قتل های زنجيره ای
در سازمان ملل تشكيل می شود!
ما اعترافاتی را در پرونده قتل ها ديديم كه از حجت الاسلام دری نجف آبادی بعنوان ابلاغ كننده قتل ها نام برده شده بود.
سعيد امامی مطالبی را در زندان گفته بود كه به گفته قاضی،
فراتراز ماجرای قتل های زنجيره ای بود.


مصاحبه "به آذين" با چيستا
ازميهمانی آن آقايان باز نگشته،
8 سال به ميهمانی اين آقايان فراخوانده شدم

موضع اجتماعی من، همچنان در كل خود برجاست!


مصاحبه شكوری راد
سقوط مجلس هفتم بدامن مخالفان اصلاحات يك فاجعه
قانونی است كه نتيجه اش با كودتا تفاوتی ندارد

در كودتای 28 مرداد هم مردم
 غافل‌شدند و به صحنه‌نيآمدند


 محمدجعفر پوينده:
قصاص
ارتجاعی ترين وضدانسانی ترين قانون


با خواست 35 كشور شورای حكام اتمی
برای بررسی پرونده اتمی ايران
 4 شنبه تشكيل جلسه می دهند!


اخبار زندان اوين


"حكومت" بنام "دين"
و محصولی كه ببار آمد!


 

از شماره  شنبه

 

باتمام قدرت بايد مردم را به صحنه بازگرداند و ازطرح نظراتی كه

مردم رامنفعل كرده و صحنه را به مخالفان اصلاحات واگذار می كند پرهيز كرد!

پايان ترديد جبهه مشاركت
برای‌شركت درانتخابات مجلس


3  آذر 1382


گزيده ها

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

فاطمه حقيقت جو:

اعلام

رفراندوم


خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی