حذف ايران از مسير انتقال نفت خزرهدف بود
كودتای نفتی امريكا
 در گرجستان
گاردين 25 نوامبر2003 ترجمه بايرام منصورینتايج يك نظرسنجی
اعتماد مردم به روحانيون
به
29 درصد سقوط كرده
يك اقليت5 درصدی مخالف اصلاحات وطرفداروضع موجوداست

توجه! برای عبور از فيلتر در ايران، از طريق اين سايتها مي توانيد وارد پيک نت شويد! www.jaamjam.com و www.zendegan.com
هنر و انديشه

نصرت الله نوح
گفته بودم
آنچه بر زحمتکشان
تحمیل شد
!

روستائی مرد صاف و ساده ای
داشت وجه حاضر و آماده ای
از همه مال جهان، آن نيك مرد
صد درم اندوخته با رنج و درد
روستائی‌داشت چون قصدسفر
گفت حمل پول دارد دردسر
پس ز روی سادگی خوشبآوری
داد پول خود بدست تاجری
گفت امانت باشداين پيش شما
چونكه برگشتم بده واپس مرا
از پس چندی چون باز آمد به ده
گفت تاجر را كه پولم را بده
تاجر طرار گفتش: اين برار
راست‌می‌گوئی وليكن‌گوشدار:
صد درم از من طلبكاری، درست
انتظار پول خود داری، درست
صد درم هم من بدهكارشمام
اين‌به آن درمی‌شود‌مطلب تمام!
روستائی گيج و حيران و پكر
تاجر طرار را گفت: ای پدر!
راست‌می‌گوئی، تو حرفت عاليه
ليك دست من ز پولم خاليه
از سخن هات دلم خوشحال شد
ليك پولم اين ميان پا مال شد
اين سخن ها يت برايم نان نشد
از برای بچه ام تنبان نشد
***
عين اين افسانه و اين ماجرا
هست گفتار وزير كار ما
گويد ای آقای خوب، ای كارگر
تو عزيزی، ما زفيضت مفتخر
تو ستون انقلابستی داداش
قرص‌و محكم پشت‌كارخويش باش
هرچه ميگوئی تو حق داری ببم
يك كمی‌هم‌گوش كن بر مطلبم
من بعنوان وزير كارتان
بس تشكردارم از رفتارتان
من بدهكارشماهستم، درست
كارگر جان؛ حق ‌هميشه ‌حرف تست
اين بدهكاری به آن حقت به در
می‌شويم اينجامن‌و تو سربسر
من‌مسلمان، تومسلمان ای‌برار
انقلابی هر دومان در كارزار
پس تو هم بی قال و قيل و ادعا
كاركن با كارفرما؛ بی صدا
حرف خود با او بگو خيلی يواش
توی‌دستش‌عين‌پيچ و مهره‌باش
كم بكن صحبت تو از قانون كار
هرچه من گفتم قبولش كن برار
ازقوانين خوب برخوردار شو
عين سابق، مفت استثمار شو
(1358)

پريسا
عارفانه نه زاهدانه


باصدای اسماعیل شاهرودی مناجات
شاعرانه


جنون آزادی

شاهرودی

در دنيا اگر صدايی بماند
اگر سرودی بماند
اگر كلمه ای بماند
صدای انسان
سرود انسان
در اين كلام است
عشق من! ای رهايي
پرواز از قفس
آزادي
ی طلوع مقدس! ا

شفيعی كدكني

سفربخير!ا


سيمين بهبهانی

ملکه غزل معاصر

مرگ

مرانمی برد!


نیما

بدنیا آمد!ا

زهری:

دلم هزار پاره است


نادر نادرپور
دیارا

 

مصاحبه با

نيکی کريمی

پرکارترين

هنرپيشه زن ايران


نصرت رحمانی

ما

بيهوده مرديم!


سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


بايد با اسلام
راه آمد

پاورچین، پاورچین
با محصص

همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


 

فرياد
از شكنجه
 واعدام


احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

سخنان رهبر درنمازعيد فطر
چراغی كه به خانه رواست به مسجد حرام است
انتخابات آزاد درديگركشورها
انتخابات
شاهنشاهی در ايران
جدال‌پشت‌پرده برسرانتشارسخنان رهبردرنماز عيد فطر

در حاليكه بزرگترين جدال برسر انتخابات آزاد و يا تحت كنترل شورای نگهبان و بيت رهبری درايران جريان دارد و يگانه راه شركت مردم درانتخابات عقب نشينی رهبر و نهادهای انتصابی او از برابر جنبش مردم است، رهبر جمهوری اسلامی در نماز عيد فطر گفت، اگر امريكا طرفدار دمكراسی است، اجازه بدهد انتخابات آزاد در كشورهای اسلامی برگزار شود.


متن قطعنامه 12 ماده ای شورای حكام
درباره فعاليت های اتمی ايران


مصطفی تاج زاده:
مجلس هفتم را به
"مجلس رفراندوم" تبديل كنيم!
اصلاح طلبان با اعلام برنامه چند "همه پرسی ملی” برای خاتمه بخشيدن به يكه تازی قدرت غير دمكراتيك و غير پاسخگو درانتخابات مجلس هفتم بايد شركت كنند. وقتی مردم برای همين برنامه و همين همه پرسی ها در انتخابات شركت كرده و مجلس هفتم را برپا داشتند، مقاومت در برابرآن مجلس و آن برنامه مقاومت در برابر يك خواست ملی است!


صيغه
توسعه ای كه رشد آن
درايران به 13 درصد رسيده


شيرين عبادی:
سه‌ ميليون ‌هكتار
زمين ‌مزروعی ‌
در چهار
استان
ايران ‌زيرپوشش‌
مين


مصاحبه آيت الله منتظری
صلاح نمی دانم هرآنچه را از فساد، ثروت
و قدرت برخی روحانيون می دانم بگويم


دادستان كل كشورفرجام وكيل ناصرزرافشان را رد كرد
قتل های زنجيره ای
زرافشان زياد می داند، در زندان بماند!


به موجب قطعنامه ای كه امروز به تصويب شورای حكام می رسد
"بند ماشه"
با كشف اولين تخلف اتمی
پرونده ايران به شورای امنيت می رود


زهراكاظمی
صندوق600 هزار دلاری
مردم كانادا برای پيگيری پرونده


آتشی، زكاروان، به جا مانده...
عمويادگار
خوابيم يا بيدار؟
                                    مسعود بهنود


"بازجوئی"
وقتی دادستان آدم می كشد
منشی دادگاه پرده گوش پاره می كند


ادعا معاون وزير امور خارجه‌ آمريكا:
ايران موشك حمل كننده كلاهك ميكروبی دارد!


 

از شماره سه‌شنبه

 

مصاحبه راديوئی فروهر، پس از
قيام اسلام شهر را بشنويد

گلوی فروهر را بريدند
 زيرا فرياد زده بود:

ضد انقلاب سران حكومت‌اند
نه مردم جان به لب رسيده


پرسش و پاسخ شيرين عبادی
تحريم انتخابات نتيجه بخش نيست
دليل آن حاصل انتخابات شوراهاست
جمهوری اسلامی بايد به آنچه در مجامع بين المللی متعهد شده،
از جمله حقوق بشرعمل كند. خطرخارجی از عمل نكردن به اين
تعهدات بر می خيزد


مطبوعات توقيف شدند و كاغذ در انبارها
ماند. بجای آن، فقط در يك منطقه تهران
نيم تن‌ترياك ‌وهروئين
مصرف روزانه خاك سفيد تهران است


زنان مطلقه
ايران مقام‌اول‌جهان‌را دارد
900 هزار زن بيكار سرپرست خانواده اند و
400 هزار دختر و زن ايرانی فراری اند
!


نطق پيش از دستور احمد شيرزاد درمجلس

مصاحبه محمد رضا خاتمی و محسن آرمين

آقايان!

دريك كلام: به مردم خيانت می كنند!

واكنش ها: حقايق را برزبان نيآوريد!


سالگرد
پوينده ومختاری در راه است


حضور مرتضوی در مجلس
اول، می كشم،
دوم، يكی را دراز می كنم
سوم، بروند تحقيق كنند
چهارم: بدوند دنبال نخود سياه!


موسوی خوئينی:
كشور را يك نفر به گروگان
گرفته و اجازه تحول نمی دهد!


دبيركل نهضت آزادی ايران

هر نتيجه ای در يك انتخابات آزاد

بدست آمد، همه تابع آن خواهيم بود!


قاچاق "شادی” درخيابان ناصرخسرو
از سلطان "صاحبقران"
تا ولايت "ولی زمان"


قرص شادی، بجای بانگ شادی
11 درصد دانش آموزان در
آرزوی شادی، قرص ميخورند!


چه می خواهند ازجان مشتی جوان در زندان ها؟-  محمد حسيبي

اين ظلم را بربام جهان فرياد كنيم! 

از شماره دو شنبه

 

اطلاعات مسعود بهنود
17 عامل قتل زنجيره ای  
بی هيچ پيگردی درايران می گردند!

1- ناصرزرافشان به آن دليل در زندان است كه برگ های ناپديد شده پرونده اول قتل های  زنجيره ای را خوانده و بسيار می داند! 2- دريغ است اگر از پيروز دوانی و جسارت او ياد  نشود، همانگونه كه نبايد اجازه داد "مجيد شريف" فراموش شود. رضابراهنی به محمد  مختاری گفته بود" محمد عجله نكن، چندی بمان. اوضاع خوب نيست". 3- كسی بهتر از پوينده در ايران قوانين حقوق بشر را نمی شناخت.


سالگرد قتل های زنجيره ای در حسينيه ارشاد
با حضورشمارزيادی از ستمديدگان سياسی و دينی ايران
برگ برگ دفتر دگرانديشی دراين ملك
به حبس و قتل و اعدام آلوده است


علی اكبرمعين فر: برای آزادی و استقلال كشور
زمان‌ تشكيل"جبهه متحد ملی"
برای نجات ايران فرا رسيده
!


پيام ناصرزرافشان اززندان اوين:
حكومت مافيای فساد وغارت
پشت نقاب مذهب ناممكن شده


درحاشيه مراسم ديروز حسينيه ارشاد
بيم از تظاهرات خيابانی مردم
درپايان مراسم حسينيه ارشاد


وكيل ناصرزرافشان
موكل من به اطلاعات دقيقی درباره
قتل های زنجيره ای دست يافته است


بيانيه كميته پيگيری قتل های زنجيره ای
حصار امن آمران اصلی  
قتل های زنجيره ای فرو ريخته


بهزاد نبوی نايب رييس مجلس: به شرط وجود آزادی انتخاب

بايد با تمام توان برای انتخابات آماده شد
مردم هستند كه می توانند جلوی استبداد را بگيرند نه اصول قانون اساسی

كنفرانس خبری شيرين عبادی در خبرگزاری "ايرنا"


نامه 150 نماينده مجلس به رهبر
برای تعيين تكليف اصلاح قانون مطبوعات


مصاحبه "به آذين" با چيستا
ازميهمانی آن آقايان باز نگشته،
8 سال به ميهمانی اين آقايان فراخوانده شدم

موضع اجتماعی من، همچنان در كل خود برجاست!


6  آذر 1382


گزيده ها

پيك نت را
ياری كنيد
تا در نيمه راه نماند!

فاطمه حقيقت جو:

 

اعلام

رفراندوم


خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

 

ی