نامه اعتراضی‌سليمی نمين به پيك‌نت
من امنيتی نبوده ام
نسبتی‌هم ‌با رهبرندارم

 


 

 


رشوه15ميليون‌دلاری
آقازاده‌رفسنجانی‌چون‌كوه استوارنشسته!
مديران نفتی نروژ مثل برگ می ريزند!

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

عاشيق ها
ساز قيام بدست گرفتند
              اميد نيايش


فرياد
از شكنجه
 واعدام


صادق‌چوبك

" شب اول قبر"
پيش ازآنكه
مرگ فرا رسد!

مهدی اورند


گفت وگوی بهار برهانی با بهزاد فراهانی

جنون عشق

"مريم ‌و مرداويج"


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


منوچهر آتشی 
سرگذشت شعر ايران

خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

"بهروز افخمی”

سينمای ايران
به سراشيبی
برده‌ می‌شود!ا

چارلی
پدرم

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
 

تفسير امروز واشنگتن پست از مصاحبه كمال خرازی درامريكا
كمال خرازی درامريكا، برای نخستين بار از مذاكرات
غيرعلنی و طولانی با امريكائی ها پرده برداشت و گفت:
امضای پروتكل الحاقی
پايان فشارها خواهد بود؟
اگرماجرا با امضای‌پروتكل‌الحاقی‌خاتمه‌يابد، ايران‌آن‌ را امضاء می كند.
ديدار و مذاكرات خرازی و احمد چلبی  
امشب در امريكا برگزار می شود
ما مذاكرات خوبی با امريكائی ها، پيش از حمله
به عراق، بر سر نوع حكومت بعد از صدام داشتيم


انستيتومطالعات امريكا- كانادا در مسكو اعلام داشت
سال 2004
سال‌حمله نظامی‌امريكا به ايران


علوی تبار
"جبهه اصلاحات" نيازمند جسارت و جذب نيروی جديد
بحث نه از جمهوری كنونی
بلكه از جمهوری آينده آغاز می شود


بيمارستان سپاه پاسداران
نه پرونده پزشكی زهراكاظمی را
می دهد و نه جواب نمايندگان مجلس را

نعمت احمدی وكيل دادگستری:
به دادخواهی مظلومان
به ميدان درآمديم
اما خود به مظلومان پيوستيم!


لوموند ديپلماتيك فارسی منتشر شد
"مصر"
اسلام آلوده به ثروت
مسلمان دارنده ثروت
 

شماره سپتامبر لوموند ديپلماتيك فارسی، كه با همت جمعی از ايرانيان مقيم خارج از كشور( بويژه در فرانسه و بلژيك) تهيه و ترجمه می شود منتشر شد. از اين شماره مقاله "اسلام و طبقه مرفه در مصر" را بصورت ويژه انتخاب كرده ايم كه در اين شماره پيك می خوانيد. ضمن برای مراجعه مستقيم به لوموند ديپلماتيك فارسی می توانيد به قسمت پيوندهای پيك، ستون سايت ها مراجعه كنيد.

در اين شماره مقالات زير را می خوانيد:

  Alain GRESH از افغانستان تا عراق 
 Graham USHER جنبش مقاومت فلسطين در بن بست استراتژيك 
 
Stéphane PILET بازيهای رايانه ای، سلاح تبليغاتي 
 Andre LINARD پنبه آفريقا، قربانی سلطه شمال – جنوب 
 Javier MARTIN & Nader Takmil HOMAYON تناقضات سينمای ايران 
 Husam TAMMAN ، Patrick HANNENI اسلام امروزی طبقه مرفه مصر 
 Régis DEBRAY شرف بند بازان 
 Alain GRESH نيهيليسم 
 Tomas MOULIAN  رويای شكسته شده سالوادور آلنده 
 Marina DA SILVA زنان در زندان، مرگ تدريجي 
 Pierre KALFON شب پيروزي 
 Pierre KALFON  هجوم به سمت سفارت خانه ها 
 Franck GAUDICHAUD در زمان اتحاد خلق 
گاه شمار شيلي
 Pierre JOURDE آنچه دانشگاه را ميكشد 
 Dominique Vidal درسهای يك تراژدي 
 Bernard CASSEN تعريف موازين فرهنگی ، رقيبی برای حق تجارت ؟ 
 Serge HALIMI جنايت عليه ملت 
 Bernard CASSEN جنگ تجاری: تنها دورنمای تجارت آزاد! 
 Carmen A.ABUBAKAR يك جنگ پايان ناپذير در فيليپين 
 Carmen A.ABUBAKAR چهار قرن بيدادگري 
 


آغاز به كار "سايت"
مؤسسه پژو
هشی تاريخ ادبيات كودكان
يك جهان عشق
نهان است اينجا!
http://www.chlhistory.org/index.htm 

از شماره سه شنبه

 

معاون وزارت خارجه اعلام كرد
ايران در معرض
 تهديد نظامی  
كشورهای اروپائی پيام فرستاده اند:
بكوشيد مانع اتحاد عمل اروپا و امريكا شويد


پرونده قتل زهرا كاظمی سرانجام به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل رفت
نهضت‌ آزادی، قتل ‌زهرا كاظمی را
اقدامی‌عليه‌امنيت‌ملی‌كشوراعلام كرد


هشدارواشنگتن‌پست به رهبران‌اروپا و روسيه
فرصت زيادی برای مقابله
 سياسی‌با‌ ايران‌باقی‌نمانده!


محمد خاتمی:
اگر فرصت ها را نمی سوزاندند
اصلاحاتی كه ناگزير است، كم هزينه تر می شد

انفجار و ترور درعراق ادامه دارد
توليد تجهيزات نيروگاه بوشهر در روسيه
برچيدن پايگاههای نظامی در كوبا و ويتنام
وام هشت و نيم ميلياردی آمريكا به تركيه
ديدار و مذاكرات احمد چلبی در كويت


رجب صفراف
امريكا با اميد به ماجراجوئی ايران و فراهم آمدن زمينه
بمباران اين كشور، قطعنامه آژانس اتمی را تحميل كرد

رسول منتجب نيا:
جبهه جديد "اصلاحات" صريح تر از
"جبهه دوم خرداد" با مردم سخن خواهد گفت

تهمينه ميلانی: کدام فيمينست؟
زن ايرانی هنوز به خم کوچه هم نرسيده

دو زن
يعنی درجستجوی هويت زن ايرانی


امينی زاده
جرمش آن بود كه می گفت:
مواظب باشيد!

                                                                             فريد مدرسی  


ايران معاصر، ريشه ها وپی آمدها 

از شماره دوشنبه

 

 

اهواز- كاشان- اصفهان- بوشهر
مردم چهارشهرايران
نگران حمله به تاسيسات اتمی


رييس آژانس بين المللی اتمی در مصاحبه با الاهرام:
ايران بايد ثابت كند
اتم را برای صلح می خواهد


در گلزار خاوران
شورای شهرتهران
دفن‌بهائيان‌روی‌اعدامیهای‌سال67


آيت الله منتظری :
وقتیدرعراقآزادیهابرقرارشود
روی ايران هم تاثير می گذارد


طرح دشت آزادگان، همچنان متوقف مانده
خود داری شركت های بزرگ نفتی جهان
از انعقاد قرارداد نفتی با ايران


ديدگاه های عيسی سحرخيز
سيمای جمهوری اسلامی، برنامه نفاق
در داخل و حمله از خارج را پيش می برد


اطلاعيه گزارشگران بدون مرز
پنج سال از قتل پيروز دوانی
 صاحب امتياز انتشارات پيروز گذشت


بسيج وانصار مشهد
عليه جوانان به خيابان ها اعزام شده اند


نامه سازمان حقوق بشراهوا ز به رئيس كميسيون حقوق بشراتحاديه اروپا      


صندوق بين المللی: ايران‌ناامن ترين كشور برای سرمايه گذاری است


يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس

شمار واقعی  بيكاران 5 تا 6 ميليون تن است


خبرگزاری اينترفاكس:
مقدمات استرداد هادی سليمان پور
به آرژانتين برای محاكمه!


3 مهر 1382


گزيده ها


درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان


پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری