سرمقاله شماره 125 راه توده
6 ماه پرحادثه و تنش
در
برابر جنبش جمهوريخواهی

 


 

 


مهم ترين‌ بحث در اردوی سالانه
دفتر تحكيم وحدت
مخالفت‌باتقسيم‌فاشيستی‌جامعه
به
"خودی" و "غيرخودی"

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

نسل چهارم

گفت‌وگو با نويسنده‌ رمان
" نفرين خاكستری"


عاشيق ها
ساز قيام بدست گرفتند
              اميد نيايش


فرياد
از شكنجه
 واعدام


صادق‌چوبك

" شب اول قبر"
پيش ازآنكه
مرگ فرا رسد!

مهدی اورند


گفت وگوی بهار برهانی با بهزاد فراهانی

جنون عشق

"مريم ‌و مرداويج"


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


منوچهر آتشی 
سرگذشت شعر ايران

خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
 

دركنار آمار كشته شدگان جنگ كه از سوي
 بنياد شهيد اعلام شده، اين رقم به چشم می خورد:
4 هزار و 470 قربانی
ترور،انفجارواعدام سياسی درج.ا


خاتمی در دانشگاه تهران:
عده ای دم از مردمسالاری می زنند
اما از ابزارآن"احزاب" وحشت دارند!


گفتگوی روزنامه شرق با
دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادی ايران
اسلام دمكراتيك توانسته
 از استقلال تركيه دفاع كند


ميردامادی: در ارتباط با مسائل اتمی
مردم حق دارند بدانند
چه كسانی سرگرم چه تصميماتی هستند!


روزه سياسی را به يك جنبش ملی تبديل كنيم
نهضت آزادی، مردم ايران را
به اعتصاب غذای سياسی فراخواند


حمايت ازاعتصاب غذای 7 مهر
درشهرها رو به گسترش است


عزت الله سحابی در اردوی دفتر تحكيم وحدت:
حمله نظامی و تشديد محاصره اقتصادی
از احتمالات آينده كشور است

نرگس محمدی:
خودی و غيرخودی را كنار بگذاريد تا همبستگی ملی ممكن شود
بايد مردم را بارديگر به پشتوانه
ملی اصلاح طلبان تبديل كرد


گزارش شركت سبزهای ايران
در كنگره جهانی جوانان در كشور مغرب
سبزهای ايران
پيام آوران نيمی از جمعيت ايران
                                            ليلا رستگار


اطلاعيه گزارشگران بدون مرز

بايد مشخص شود كدام نهاد حكومتی

مسئول قتل زهرا كاظمی است!


افق ( ويژه عكسهای شما ) به اينترنت بازگشت
آغاز سال تحصيلی
بچه ها بازگشتند
http://www.ofoq.com


 

از شماره شنبه

 

مصاحبه دبيركل جبهه مشاركت: پذيرش ضرورت
تغييرات اساسی به يك شهامت سياسی نياز دارد
مردم، ديگرحتی نگران دشمن
 پشت دروازه كشورهم نيستند!
مشاركت فعال يا عدم مشاركت درانتخابات آينده، هردو مطرح است


بيانيه حقوقی عبدالكريم لاهيجي
يك سناريوی تازه
محصول مشترك
شاهرودی-مرتضوی-عليزاده


با استقرار زلمای خليل زاد در كابل
كابل ‌ستاد رهبری
 سياست‌ های امريكا
در امور ايران‌می‌شود


نگاهی به مصاحبه هاشمی رفسنجانی با "همشهری"
نكات مهم مصاحبه هاشمی رفسنجانی
نه گذشته وجنگ، بلكه آينده وامريكاست!
يگانه واقع بينی مطرح دراين مصاحبه، آن نظری است
كه هاشمی رفسنجانی بانگرانی درباره انتخابات آينده بيان می كند


احمد خمينی و آيت الله منتظری چه گفتند:
ادامه جنگ با عراق
نه افتخار، كه خيانت بود!


نخست وزير اسرائيل درباره كدام زندانی ها سخن می گويد؟
آزادی سليمان پور
پل پيونداسرائيل وج.اخواهدشد؟


رئيس آژانس بين المللی اتمی
زمان امضای پرتكل الحاقی ازدست رفت
در صورت اجرای پيشنهاد مخالفان امضای پروتكل الحاقی ،
پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل می رود!


دوشنبه 7 مهر
دومين اعتصاب غذای سياسی


با "هادی حيدری" در نمايشگاه كاريكاتورها و طرح هايش
دربيان دردی كهنه
طرحی نو در اندازيم

 


جنگ در عراق- صف بندی در نيويورك
فرانسه- آلمان-روسيه
متحدين متفرق می شوند
 

 بئاتريس گری و پاتريك ژارو ( فرستادگان ويژه به نيويورك )
 لوموند 25 سپتامبر 2003
 
برگردان : سيامند


پرونده های پزشكی اسناد امنيتی می شود
درون بيمارستان بقيه الله سپاه چه می گذرد؟

باغ گمشده
جواد مجابی


بيانيه انجمن اسلامی دانشگاه تهران
رخوت وسرخوردگی دردانشگاه ها
چندان دوام نخواهد آورد!


اردوی چهار روزه دفتر تحكيم وحدت پايان يافت


شيرين عبادی در اردوی اكثريت دفتر تحكيم وحدت:
نمی توان گفت: مصوبات سازمان ملل را
قبول داريم اما حقوق بشرش را قبول نداريم!


سال تحصيلی دانشگاه مشهد
با تجمع اعتراضی دانشجويان آغاز می شود


قهر دانشجويان با كل نظام جدی است!


6 مهر 1382


گزيده ها


درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان


پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری