گسترش‌جنگ به‌ايران‌و روسيه می‌رسد
ترکيه‌درتدارک‌جنگ
ترکمن ها با کردهای عراق

 مجلس‌اعلا و حزب‌الدعوه پل‌نقشه‌های
امريكادرقوه قضائيه وبيت‌رهبری شده‌اند
نام‌و هويت فرماندهان‌سپاه
كه‌درعراق شناسائی‌شده‌اند
اطلاعيه: با توجه به شتاب حوداث ايران و جهان، پيك ستونی را با عنوان "خبرنامه پيك - آخرين اخبار ايران و جهان"  در همين صفحه باز كرد. در اين ستون در طول 24 ساعت و بصورت منظم مهمترين اخبار جديد ايران و جهان را می‌توانيد دنبال كنيد. برای اين ستون شما نيز می‌توانيد اخبار كوتاه ايران و جهان را ارسال كنيد.  
هنر و انديشه

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


چشمی كه اضطراب
را خوب می‌ديد

عبدالله كوثری
حاصل سی سال 

گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

 در اين‌گوشه‌ باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

اقدامات قوه قضاييه افكار جهانی را برای حمله نظامی به ايران اماده ميكند

هشدار سه نماينده مجلس
قوه قضاييه در مسير
يك خيانت ملی و تاريخی


پاسخ علی اكبر موسوی خوينی نماينده مجلس به دادگستری تهران

اگر واقعا نگران حيثيت بين المللی نظام در جهان هستيد

بجای سركوب و تهديد
به حقوق ملت تن دهيد

آنچه در اطلاعيه دادگستری آمده كذب محض است


هنری كسينجر:ا
امريكا و جمهوری اسلامی
در حال مذاكره اند
رويترازتهران:ايران‌سراسيمه‌درپی‌روابط سازنده‌باامريكاست

 فرودگاه "بغفور" نزدیکترین فرودگاه عراق به مرزهای ایران از سه روز پیش به تصرف کامل نیروهای نظامی امریکا در آمد و این نیروها در آن مستقر شدند. روزنامه الحیات با چاپ این عکس نوشت که امریکائی ها از مرزهای ایران عکسبرداری می کنند


امريكا: دخالت- نظارت- تشويق

سنگر بندی درعراق

 سپاه بدر و مجاهدين خلق


رئيس سابق " ك. گ. ب":

گسترش جنگ به ايران و سوريه
روسيه را نيزشامل خواهد شد

شيخ نشين قطر

بزرگترين پايگاه هوائی امريكا

آنها كه موزه بغداد را غارت كردند

كارشناسان‌آثارتاريخی را همراه خودداشتند!نهضت خدمت‌ رسانی

به مردم يا به آمريكا؟

 

آخرين خبرها

مهدي بني عامريان،- دانشجو- به يك سال زندان محكوم شد

دادگاه هفته نامه افق كوير تشكيل ميشود
احمد علي پور دانشجوي دانشگاه زابل اين هفته محاكمه ميشود
سينا مطلبي در دادگاه حضور يافت
مدير مسئول روزنامه بشير مازنداران تفهيم اتهام شد
عباس اميرانتظام به زندان منتقل شد
عضو هيئت تحريريه هفته نامه توقيف شده شمس تبريز محاكمه شد
كيوان انصاری عضو انجمن اسلامی اميركبير به حبس و شلاق محكوم شد
احمد باطبی و منوچهر محمدی از زندان به مرخصی آمدند
ادامه خبرهای نهضت خدمت رسانی

درشهرمرزی "بعقوبه" عراق درجنوب‌اين‌كشور- گزارشگرپيك
استقرارارتش امريكا
درنزديك ترين فروگاه به‌ايران

دادگستری تهران، همسو با امريكا، عامل مستقيم 
آماده سازی افكار عمومی جهان برای حمله به ايران
شكنجه و اعتراف 
واكنون گرفتن‌رضايت‌نامه!

سرگذشت تلخ و دردناك
دختران جوان تاجيك

اين تن فروشی با فروپاشی آغاز شد


وزير دفاع امريكا هنگام حركت به

سوی عراق، افغانستان و خليج فارس :ا
اجازه ديكتاتوری مدل ايران
را در عراق نخواهيم داد

همزمان با ورود وزير دفاع امريكا به عراق

كنفرانس بغداد برای تعيين

حكومت تشكيل می شود!


اول ماه مه، جهان را در ايران
می خواهند در يك سالن خلاصه كنند
دست های پينه بسته
روی دست ج.ا مانده است!ا

دكترناصرزرافشان در زندان زير فشار قرار گرفته است


برای روشن شدن تكليف سايت های امنيتی
"پيك نت"  يك مدير
ثابت‌استخدام‌می‌كند!9  ارديبهشت 1382سخن روز


مذاكره با امريكا

مقابله با مردم!ا

سخنان صريح هنری كسينجر و گزارش مفسر خبرگزاری رويتر از تهران پيرامون مناسبات و مذاكرات پشت صحنه با امريكائی ها همزمان شده است با مقابله آشكارتردر داخل كشور با مردم، نيروهای ملی و مترقی، شخصيت های ميهن دوست، به زندان انداختن و يا به زندان بازگرداندن چهره های سياسی كشور و مخالفت با دو لايحه اختيارات رياست جمهوری و قانون انتخابات(لغو نظارت استصوابی) اين تنها يك حدس و گمان نيست چرا كه رويتر با نقل قولی از محسن رضائی دبير مجمع ادامه....


چه كسی صدام
و بن لادن ايران
خواهد شد؟

صدام به بن لادن پيوست و عراق و افغانستان ضميمه امريكا شدند. امريكا درانتظار ظهور كدام صدام و يا بن لادن ايرانی و تبديل آن به بزرگترين خطر در گام بعدی برای استراتژی سلطه جهانی خود است؟ برای امريكا نه صدام هدف بود و نه بن لادن، اما طالبان و بعث عراق در افغانستان و عراق چنان كردند كه مردم اين دو كشور صدام و بن لادن را مجسمه جنايات آن دو رژيم قبول كردند.  ادامه....


نگاهی به نظرات يك سردار ديگر

آن باورعمومی 
وآن روحانيت را
فراموش كنيد!ا

سردار حسين علايی، رييس سابق ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، كه در روزهای اول تهاجم امريكا به عراق چند بار مصاحبه كرده و تاكتيك و آفند و پدافند ياد صدام می داد و ايرادهای تاكتيكی ارتش امريكا را در عراق می گرفت، پس از استقرار كامل امريكا درعراق نيز يك مصاحبه كرد. او كه از جمله گردانندگان سايت "بازتاب" است و در اين سايت تاكتيك ها و طرح های جنگی خود را مطرح می كرد، در اين مصاحبه نكات قابل توجهی را مطرح كرد.  ادامه...


مصاحبه رئيس روابط عمومی سپاه پاسداران
دو كلمه هم از
"سردار" بشنويد!

پاسخ محمد خاتمی

به دوپيشنهاد ناشيانه


نگاهی به مصاحبه هاشمی رفسنجانی
نه من و نه رهبر
وزير خارجه خود بفرمايند!

برای خانه تكانی
فردا دير است!

بذری كه موتلفه

و  حقانی پاشيدند

 امريكا درو می كند!


ميشل شوسودفسكی
جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پويا


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری

نقش‌آفرينان

نگاهی به تاريخ
سياسی اجتماعی
تئاتر در ايران
  مجيد فلاح زاده

 

ی