مصاحبه رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه

روسیه برای همکاری با ایران

زیر فشار سنگین جهانی است!

 

علیه تن فروشی و تمام تبعیض ها

قیام سبز در خیابان هائی

که شکارگاه تن فروشان بود

 تماس با ما

infos@

.peiknet

com

11 خرداد

1389

1ژوئن

2010

 

 

 

پیک هفته 107 - آرشیو پیک هفته

منتخب اخبار

 قانون اساسی را

بخوانید و تکثیر کنید


روزشمار

کودتای 22 خرداد

1- لحظات کودتای 22 خرداد


2-  آغاز روز، در 23 خرداد زوتراز طلوع خورشید


3- نشانه های یک خیزش ملی علیه کودتا در ایران


4- بهت و حیرت مردم، از دوشنبه تبدیل به اعتراض شد


5-انقلاب خیابانی برایرسیدن به  آزادی


بشنوید!
میرحسین موسوی

پیروز قطعی انتخابات هستم


مصاحبه تاریخی

ابوالفضل فاتح

رئیس اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی موسوی


3 فیلم سخنرانی اخیر موسوی

1- 2- 3


نماز جمعه

خامنه ای

پس از کودتا 22خرداد


اسناد تاریخی
بیانیه کودتا را
چه کسی نوشت؟

 چه کسی خواند؟


میرحسین موسوی :

مشکلات نظام

 برای مردم آشکار شده

همه مردم برای اطلاع رسانی به یکدیگر کمک کنند. این دولت از نظر مردم مشروعیت ندارد و مردم به آن اعتماد ندارند. مردم باید بتوانند در چارچوب قانون اعتراضات خود را نشان دهند، در غیر اینصورت ما به سمت تقابل های قومی، ملی، مذهبی و قبیله ای خواهیم رفت.


فیلم را ببینید!
پاینده باد ایران ما


شب کودتای 22 خرداد
در ستاد  موسوی چه گذشت؟
شهرزاد همتی


 

میرحسین موسوی درآستانه 15 خرداد

زندانبانان

تبدیل به حاکمان شده اند

توجه داشته باشید که نظام هنوز بخش اعظم مشروعیت خود را از شخصیت امام و خاطره جمعی مردم از ایشان می گیرد. در شرایط موجود بخشی از حاکمیت که رو به خشونت و سرکوب و سلب آزادی های مشروع آورده و زندان ها را پر کرده و با خرافه و تحجر کشور را به افلاس و درماندگی در سطح داخل و خارج کشانده، احتیاج دارد از این سرمایه عظیم اجتماعی به صورت مسرفانه (افراطی) استفاده کند. از جمله دلائل تظاهرات مهندسی شده برای 15 خرداد همین است. از طرف دیگر فشار می آورند که جنبش سبز از این سرمایه عظیم اجتماعی صرفنظر کند. این همان چیزی است که زندانبانان از ما می خواهند.

لازم است در مورد تحریف دو طرفه افکار امام از سوی حاکمان که اکنون به زندانبانان  و سلب کنندگان آزادی تبدیل شده اند و مخالفان بی نقاب امام  روشنگری شود. از بنده می خواهند که رهبری امام را نقد کنم. چه ضرورتی دارد که وقتی دو تیغه قیچی، یعنی متحجران داخلی و دشمنان بی نقاب خارجی  آن دوران و تصویر حضرت امام را هدف قرار داده اند،  من هم زبان به نقد بگشایم؟ آقای دادستان تهران این را از من می خواهد. درحالیکه می دانید به دلیل فضای زهرآگین موجود، کلام گفته نشده از دهان ربوده خواهد شد و درست شبیه  چارچوب توطئه ای که به عنوان پاره کردن تصویر حضرت امام پیاده شد، مورد سوء استفاده داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت. من به همه آن نمایندگان اصولگرای مجلس که به خدا و پیامبرش ایمان دارند و هنوز ایمان خود را با ظلم آغشته نکرده اند عرض می کنم که وقتی با خود خلوت می کنید آیا از این همه تحقیر مجلس احساس نگرانی و پوچی نمی کنید؟ آیا مفهوم جمله ” مجلس در راس امور است” همین وضعی است که در آن بسر می برید؟ شما که هنوز نتوانسته اید جزء کوچکی از تخلفات مالی دولت را رسیدگی کنید و جواب درست بگیرید چه پاسخی در برابر خداوند و بندگان خدا که شما وکیل آنان هستید دارید؟  آیا وضعیت مجلس فعلی شباهتی با مجلس زمان حضرت امام دارد؟


زمانی برای وزن کشی

تهران در انتظار

دو لشگر کشی خیابانی

یکسال از لشگرکشی های خیابانی که در واقع وزن کشی سیاسی است، می گذرد. مقام معظم که در اولین نماز جمعه بعد از کودتای 22 خرداد نام تظاهرات چند میلیونی مردم تهران علیه این کودتا در روز 25 خرداد را لشگر کشی بعد از انتخابات گذاشت و با آن مخالفت کرده و فرمان مقابله خونین با ادامه آن را داد، خود در یکسال گذشته مشوق و فرمانده پشت صحنه چند لشگرکشی سازمان یافته بود که سپاه و بسیج ترتیب مامور اجرای آن بودند. تظاهرات 9 دیماه در میدان انقلاب تهران که سخنران آن را از مشهد با هواپیما وارد کردند(امام جمعه مشهد "علم الهدا") تا مردم مخالف کودتا را مشتی گاو و گوسفند خطاب کند؛ و همچنین راهپیمائی فرمایشی 22 بهمن که از شهرها و روستاهای اطراف تهران لشگر موتوریزه را با اتوبوس به میدان آزادی آوردند و ایشان در بیانیه ای آن را "ماشاء الله" لقب داد.

در تمام این دوران نه تنها به مردم اجازه راهپیمائی ندادند، نه تنها مردم به خیابان آمده را به گلوله بستند، بلکه زندان ها را از معترضان به کودتا پر کردند. هم مقام معظم و هم فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، امام جمعه ها و نمایندگان وابسته به کودتا در مجلس و نمایندگان رهبر در سپاه و روسای سازمان امنیت سپاه و وزارت اطلاعات دولت همگی مرگ جنبش سبز، از خواب غفلت بیدار شدن مردم، پایان فتنه و فریب و موفقیت در سرکوب مردم را اعلام کرده و صدا و سیما نیز بی وقفه بر همین طبل کوبیده است.

اکنون رسیده ایم به دو سالگرد، که مطابق سنت اعلام شده از ابتدای جنبش سبز، مردم از این فرصت می خواهند استفاده کننده و به خیابان بیآیند. 14 خرداد که سالگرد درگذشت آیت الله خمینی است و سالگرد قیام 15 خرداد. سپاه و بسیج و بیت مقام معظم این دو سالگرد را مصادره کرده و برای روز جمعه وسیع ترین تدارک را دیده اند. سردار شکنجه "نقدی" مسئول انتقال نیرو از شهرها و استان های کشور به تهران شده تا نماز جمعه ای را که مقام معظم می خواهد بخواند پرجمعیت کند. نوعی نمایش بیعت و تائید کودتا!

اما سالگرد دیگری نیز هفته بعد از 15 خرداد فرا می رسد. 22 خرداد، سالگرد انتخاباتی که علیه نتیجه آن کودتا شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی این بار رسما برای این روز تقاضای مجوز راهپمائی کرده و تقاضانامه خود را نیز برای رفع و دفع هر بهانه ای منتشر کرده اند. هم موسوی و هم کروبی در دیدار روز گذشته خود، طی سخنان کوتاهی که فیلم آن منتشر شد، نسبت به حکومتی کردن دو سالگرد 14 و 15 خرداد اعتراض کرده و گفته اند که با فرمایشی کردن این دو سالگرد، جلوی "خودجوشی" مردم را گرفتند. 14 و 15 خرداد را کودتاچی ها مصادره کرده اند. برای 22 خرداد موسوی و کروبی تقاضای مجوز راهپیمائی کرده اند. لشگرکشی مقام معظم تحت حمایت سپاه و دولت و بسیج و همه امکانات تبلیغاتی صدا و سیما به نمایش در خواهد آمد. آیا جرات دارند، بدون این حمایت ها، مجوز راهپیمائی خود جوش مردم را برای 22 خرداد صادر کنند تا پس از یکسال سرکوب خونین مردم، همگان ببینند، کدام کفه ترازو سنگین تر و کدام لشگر پر شمارتر است؟


با خوردن میوه ممنوعه

رئیس جمهور آلمان صحنه را ترک کرد


جنایت جدید اسرائیل

به فریاد کودتاچی ها رسید!

حمله نظامی اسرائیل به کاروان دریائی کمک به مردم شهر محاصره شده غزه، که 10 نفر در آن کشته شدند، موجی از خشم و نفرت را در جهان و بویژه در کشورهای عرب منطقه و ترکیه برانگیخت. این کاروان از ترکیه راهی غزه شده بود تا کمک های مردم ترک را به مردم غزه برساند. شهری که حماس بر آن حکومت می کند و اسرائیل آن را محاصره نظامی کرده است. هیچ دلیل و انگیزه ای جز توحش نظامی برای این حمله متصور نیست و خود اسرائیل نیز قادر به توجیه این جنایت نیست. تنها تصوری که در ارتباط با جمهوری اسلامی، دور از ذهن نیز نمی تواند باشد، آنست که در پنهان ترین لایه های هدایت سیاست جهانی، به یاری کودتای 22 خرداد آمدند! احمدی نژاد در ایران، در بدترین موقعیت قرار گرفته و اسرائیل با این جنایت به داد او رسید. و در ادامه این جنایت، حاکمیت کودتائی می تواند و سعی خواهد کرد، با راه انداختن راهپیمائی های حکومتی به بهانه محکوم کردن این جنایت، شانه خود را از زیر فشار راهپیمائی اعتراضی مردم علیه کودتا در 22 خرداد بیرون بکشد.


گزارش محرمانه آژانس اتمی علیه ایران

خبرگزاری های جهان شب گذشته خبر از گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی دادند. دراین گزارش که محرمانه تهیه شده اما خبرگزاری فرانسه از محتوای آن اطلاع یافته، قید شده «ایران در 7 آوریل سال 2010 در تاسیسات اتمی نطنز 7ر5 کیلوگرم اورانیوم تولید کرده است. نسبت این اورانیوم 7ر19 درصد است."


مردم دراضطراب حسین اند، وی از عباس می گوید جواب؟

اجلاس مضحک کمیسیون اصل 90 با احمدی نژاد


سرمقاله راه توده

نظام "منویات" سرنوشت پیشنیان را خواهد داشت!


در محافل سیاسی ایران

ناطق نوری از بیم جان مهر سکوت بر لب زده!


معاون سیاسی وزارت کشور دوران خاتمی:

فضای امنیتی حاکم، یعنی اعتراف

به این که مردم با آقایان مسئله دارند!


نامه نوری زاد از اوین

مرا نزد رهبر ببرید تا برایش از کهریزک دوم بگویم


دربند عمومی زنان اوین

ما در اینجا "زندان اوین" هستیم تا بفهمیم رئیس و "رهبر" کیست!


فقر 40 میلیون نفر در ایران

نصرالله ترابی در گفتگو با سایت خانه ملت: اظهار نظر اخیر مسئولان دولتی مبنی بر قرار داشتن 40 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و نسبی، بیانگر وجود بحران در معیشت و زندگی اجتماعی مردم است.
روزانه هر فرد به 2 هزار کالری انرژی نیاز دارد. اگر کسی نتواند این میزان کالری را مصرف کند زیر خط فقر مطلق قرار دارد.


سخنرانی فرمانده صدا و سیما

صدا و سیما به دستور رهبر به مردم دروغ می گوید!


آیت الله صانعی:

مردم نترسند!

چند روزی بیش نیست و ظالم کیفرش را می بیند


با زندان اوین نمی توان کشور را اداره کرد!


میوه ممنوعه، از دهان رئیس جمهور آلمان بیرون افتاد

روزنامه یونگه ولت آلمان. ترجمه رضا نافعی


فاطمه حقیقت جو:

خامنه ای و احمدی نژاد دستشان به خون مردم آلوده است


نگرانی احمد جنتی از سرانجام خویش

اشاره به تماس های محرمانه

 احمدی نژاد با امریکائی ها


5 رویداد مهم مرتبط با ایران در روزهای اخیر


اشتباهات حکومت در حوادث سال 88!


حساب بانکی

A.Khodai

DEUTSCHE BANK

Konto 4593745

BLZ 10070024

برای پرداخت از خارج آلمان اطلاعات زیر را بنویسید

BIC: DEUTDEDBBER

IBAN. DE 31100700240459374500

----------------------------

برای تماس با پیک نت

 ازآدرس ای میل زیر استفاده کنید:

  infos@peiknet.com

 

آدرس پستی

N.Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

----------------------------

 

   

--------------------------------

 

Site Meter

pay pal پیک نت برای دریافت آبونمان و کمک های مالی

آدرس ای میل ویژه pay pal

4peiknet@gmail.com

 

خواندن پیک نت

با "گوگل ریدر" از اینجا

پیام ها و نظرات


به یاد آورید
کوشش ما را!

آبونمانی که شما پرداخت می کند، ضامن ادامه انتشار پیک نت است. حساب آنها که پیک نت را می خوانند و هر بار آرزو می کنند که این صدا خاموش شود، حسابی است جداگانه. حساب آنها که عادت به مفت خوانی روی شبکه اینترنت دارند و تلاش و صرف وقت شبانه روزی گروه منتشر کننده پیک نت را صبح به صبح مصادره می کنند، از حساب گروه اول جداست، اما نه آنچنان جدا که بتوان آنها را از شمار کسانی دانست که دغدغه ادامه انتشار منظم پیک نت را دارند. بنابراین، روی سخن ما با گروه سوم است. یعنی آنها که دغدغه ادامه انتشار پیک نت را دارند. در واقع نیز، از اسفند ماه 1380 (اینجا)

 که پیک نت بعنوان اولین "روزنت" ایرانی آغاز به انتشار کرد، مخاطب ما همین گروه سوم بوده است. گروهی که در ابتدا از چند ده نفر در روز تجاوز نمی کرد و طی 9 سال تداوم انتشار پیک نت به رقم نجومی 190 تا 200 هزار در روز – روزهای آستانه انتخابات 22 خرداد و هفته های پس از آن- رسید. و این یعنی ضرورت ماندن و بودن، گام به گام ایران و تحولات آن را منعکس کردن و آماده سازی افکار عمومی برای حضور در لحظات مهم رویدادها!

در طول این سالها، به شهادت آرشیو پیک نت، (اینجا) ما در متن رویدادهای ایران گام برداشتیم و همینگونه نیز می خواهیم گام برداریم.

تصور می کنیم، با صرف اندک زمانی وقت و مراجعه به آرشیو پیک نت، استواری گروه منتشر کننده پیک نت در این مسیر را تائید می کنید. از اینجا شروع کنید! و پس از این مرور، وعده خود برای پرداخت آبونمان پیک نت را به یاد آورید!


توزیع
"بن لوازم آرایش"

شاید تعجب كنید ولی عین حقیقت است كه برایتان می نویسم. برای اولین بار در تمام ادوار ادارات دولتی، دفتر تبلیغات اسلامی قم در ماه اردیبهشت  به تمامی كارمندانش- اعم از زن و مرد- مبلغ  50 هزار تومان بن لوازم آرایش داد تا بتوانند از چند مغازه طرف قرارداد در صفائیه قم خرید كنند!

آقایانی كه به بهانه حجاب گریبان زنان و دختران دانشجو را می گیرند، در محافل وابسته به خودشان تا مرز پخش بن لوازم آرایش هم پیش رفته اند!


نگاهی به گذشته
روستای "خامنه"

با سلام - یک مرد در جمهوری اسلام نیست که برای یكبار هم كه شده از مقام رهبری بپرسید: میرحسین كیست؟

او فرزند میر اسماعیل است كه بارها  مبارزین اهل خامنه را با لابی كردن با تیمسارصمدیان پور(معاون قدرتمند رئیس کل شهربانی زمان شاه) كه با او همشهری بود را از  زندان نجات داد. از جمله شخص علی خامنه ای را بعد از چند هفته که در زندان شاه بود و برادرش را که چون سابقه مبارزاتی بیشتری داشت، بیش از علی خامنه ای در زندان مانده بود.

میراسماعیل كیست؟

او فرزند میر مهدی است كه در زمان رضا خان به اتفاق 8 تن از اهالی خامنه، روستای خامنه را

ازخان ظالم این ده، به قیمت یازده هزار تومان خرید و خامنه را از ستم خان نجات داد. سپس ده را به مردم واگذار و پول پرداختی را از محل فروش سهم آب قنوات ده تهیه کرد. سند فوق در موزه هدایای موسوی در خامنه موجود است. شرم و حیا در میان ما ایرانی ها چیز خوبی است!

عكس فوق آرامگاه میر مهدی پدر بزرگ میر حسین می باشد. 


فنر اوباش
سرانجام
"در" می رود!

سلام- در مورد استفاده هردمبیل حاکمیت از اوباش و اراذل که در واقع ارتش غیر رسمی و میلیشیای ولایت است باید منتظر در رفتن سررشته کار از دست خود آقایان هم بود.

در گذشته، آدمی که در نیروی انتظامی یا سپاه و یا یک ارگان رسمی استخدام بود تحت قواعد و نظمی به امر سرکوب مشغول بود، اما اراذل و اوباش کارشان نه به سامان است و نه قابل کتنرل.

مسلم است که اگر نیروها سرکوب کارشان را خوب انجام و به آنها اطمینان داشتند که به یکباره وسط یک درگیری خیابانی پا سست نمی کنند، احتیاج به استخدام اراذل و اوباش نداشتند.

این اراذل دیر نیست که باند های بزرگ دزدی های مسلحانه درست کنند و با استفاده از سلاح هائی که در اختیار دارند چه ها که بکنند. دهه 20 و30 آمریکا را بیاد بیاوریم که گانگستریزم در چه بستری شکل گرفت و سر انجام از کنترل تراست ها وانحصاراتی که اراذل واوباش را برای سکوب سرمایه داران کوچک بکار گرفته بودند خارج شد.


برگرفته از کتاب "بازی شیطانی"
"حماس"
 در فلسطین
چرا و چگونه متولد شد؟

(این کتاب را از این طریق تهیه کنید)