مافيای تجارت‌وقدرت‌برای‌اين‌پول‌نقشه‌كشيده‌است
ا17 ميليارددلارذخيره‌ارزی‌
خرج‌سازندگی‌خواهدشديا كودتا؟

 آشنائی بيشتر با نقش سپاه بدر در آينده عراق
 و سوابق نماينده ولی فقيه"سالك" در اين سپاه
ديدار وزير خارجه ايران
 با نخست وزير انگلستان
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

ديدارهای مهم آيت الله منتظری پيش ازبستری شدن در بيمارستان  کامکارشهر قم


انتشار نامه خانواده ملی – مذهبی در رد ادعای رئيس

 قوه قضائيه برای رسيدگی به مواردتخلف درجريان بازجوئی ها

پنج ارگان و نهاد
درجريان شكنجه و اعتراف سحابي
و ملی – مذهبی ها بوده اند

دادگستری تهران، مجمع مصلحت، شورای نگهبان،

مشاورعالی رهبر ونماينده ولی فقيه در سپاه تهران

 زمانی كه مهندس سحابی و ملی- مذهبی ها زير شكنجه هائی قرار داشته اند كه اكنون مهندس سحابی و 14 تن از ملی – مذهبی ها در نامه های خود آن را فاش ساخته اند:

1- قاضی پرونده در مجمع تشخيص مصلحت شرح اعترافات زير شكنجه را به اعضای اين مجمع داده است!

2- آيت الله يزدی عضو شورای نگهبان قانون اساسی به اعتراف خود، در همان زمان در جريان اعترافات زير شكنجه بوده است.

3- علی اكبر ناطق نوری مشاور عالی رهبر در همان زمان در يك سخنرانی به اعترافات زير شكنجه استناد كرده است.

4- رئيس دادگستری تهران، در همان زمان طی نامه ای خطاب به مجلس و در توجيه دستگيری و انتقال افراد ملی – مذهبی به شكنجه گاه ها، به اعترافات زير شكنجه استناد كرده است.

5- نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران تهران حجت الاسلام "ربانی” با دقت كامل در جريان شكنجه ها بوده و در يك سخنرانی به تاريخ 15 خرداد 1380 ( اوج شكنجه ها) گفته است كه اعترافات سحابی به 1500 صفحه رسيده است.( اين اعترافات زير شكنجه،  به استناد نامه مهندس سحابی بعدا به 2000 صفحه رسيد)


دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي:ا
بايد نگران صاف شدن جاده امريكا
در ايران از سوی انگليس ها بود

نامه رئيس مجلس‌رادفتررئيس قوه قضائيه قبول‌نكرد
رئيس قوه قضائيه‌ازاموردفتر خود كمترازامور
دفتر مجلس‌اعلای‌‌‌‌انقلاب اسلامی‌عراق‌اطلاع‌دارد!

 با پيشنهاد خاتمی و موافقت رهبر

تمزكر3 نهاد و بنياد بزرگ

مالی - جنگی ونظارت بر آنها


به مناسبت نامه شورای همآهنگی جبهه دوم خرداد
به رئيس جمهور در باره نامه مهندس سحابي
نهادهای موازی، سرانجام
به دولت موازی ختم خواهدشد

دادگاه تجديدنظرتهران رسيدگی را آغاز كرد
نقض‌وياتائيدحكم‌زندان دكترناصرزرافشان؟

در تدارك اشغال عراق
نيروی نظامی انگليس در
خليج فارس به 31 هزارنفر رسيد

برای حمله به عراق
تركيه آماده استقرارسربازان آمريكائی شد

از سوی خبرگزاری های جهان فاش شد
هشدار باش95 وزير و
نماينده مجلس به رهبر

در يك گفتگوی مشروح
تاريخ 24 ساله انقلاب
از زبان عزت الله سحابی

جلائی پور:ا
سرنوشت صدام در انتظارهر نظامی
است كه به آرای مردم تكيه نكند

گرانپايه آزاد شده و قاضيان به مرخصی آمد- دعوا سر عبدی بود!ا
عبدی را نگه‌داشتند، بقيه را رها كردند!ا

 

16  بهمن 1381سخن روز


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

.نامه تكاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا يكبار ديگر پرونده شكنجه واعتراف گيری در جمهوری اسلامی باز شود. گشايش اين دفتر، در آستانه ورود نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنين هيات نمايندگی مجلس عوامل انگلستان به ايران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهميت سياسی قابل توجهی برخوردار است. اين نامه در كنار نامه ای كه مدتی پيش 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شكنجه های دوران بازداشت خود كرده بودند، پرونده جناياتی را در جمهوری اسلامی تكميل می كند كه تاكنون قربانيان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی كشور ما گرفته است   ادامه.....


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

.در محافل مذهبی اين قول قوی وجود دارد كه ترياك مكروه است نه حرام. علمائی وجود دارند كه آن را حرام می دانند. چه مكروه و چه حرام، واقعيت اينست كه نه تنها مردم عادی، بلكه جمع زيادی از روحانيون ترياك مصرف می كنند. اما اعتياد در ايران فراتر از فتوا و اعتياد و يا تفريح و بهانه پزشكی روحانيون برای مصرف ترياك، به يك فاجعه اجتماعی ختم شده است. اين فاجعه مستقيما ارتباط دارد با بسته شدن فضای سياسی، فرهنگی، ورزشی و تفريحی جوانان و توده   مردم ايران.   ادامه...


نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

.تلويزيون جمهوری اسلامی سلسله گزارش هائی در باره كاخ های سلطنتی پيش از انقلاب با تصاويری از قسمت های مختلف اين قصر ها را شروع كرده است كه هدف از آن افشاگری اشرافيت و فساد مالی دوران شاه است. اين گزارش ها، نشان دهنده بيم و نگرانی از گرايش جوانان به دوران پيش از انقلاب است و سيمای جمهوری اسلامی می كوشد نسل جوان كشور را با گذشته پيش از انقلاب آشنا سازد، اما دركی كه اكنون مردم از زندگی روحانيون حكومتی و سران تجاری- بازاری ايران دارند عملا خنثی كننده اثر اين نوع فيلم ها و گزارش ها و كم توجهی مردم نسبت به فساد و غارت دوران شاه است. همينگونه است        ادامه....


هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟


 

 

ی