اطلاع دبيركل موتلفه
از متن نامه 95 نماينده مجلس
و پاسخ شفاهی رهبر

 عماد الدين باقی
از اوين 
به خانه بازگشت
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
سيد مصطفی تاج زاده: شباهت های ناگزير ميان
جبهه ضد اصلاحات و مجاهدين خلق در سال 60
چه‌كسانی درحال سازماندهی
ميليشياهستند وباچه‌هدفی؟

1- خاتمی پس از در ميان گذاشتن ديدگاه‌خود با رهبری نظام با شعار ”حاكميت قانون“ و ”توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار“ و برای مقابله با كژي‌ها و كاستي‌ها و اعتلای جمهوری اسلامی به صحنه رقابت‌های انتخاباتی رياست جمهوری هفتم وارد شد و اكنون خواص مي‌دانند سفارش بعضی مراجع بزرگوار درباره خاتمی چيست! شعار محوری منافقين در اين سالها ”مرگ بر خاتمي! فعاليت منافقين عليه خاتمی با روش روزنامه‌های وابسته به جناح محافظه كار همسو بوده است يا با شيوه مطبوعات جبهه دوم خرداد؟

2- بني‌صدر هم فريب رجوی را خورد و با اين تحليل كه حذف چند چهره شاخص انقلاب، موجب سرنگونی نظام مي‌شود، جنايات را تاييد كرد. بنی صدر هم به شورا اعتقاد نداشت و جمله ”شورا- پورا ماليده“ سخن معروف اوست.

3- همه می دانند چه كسانی خواهان مشاركت حداقل مردم‌اند و همسو با ”منافقين“،”چريكهای فدايی اقليت“،”سلطنت طلبان“ و ”كومله“ از تحريم انتخابات يا تقلب در آن سخن مي‌گويند؟

4- عده‌ای كه خود را اصولگرا، اسلام‌خواه و ضد‌اجنبی مي‌خوانند، علاوه بر ‌آن كه بعضاً حمايت دولت‌های بيگانه را از نامزدشان تقاضا مي‌كنند، از انتخابات آزاد گريزانند، و برخی نظريه پردازان آنان با صراحت اكثريت مردم را ”اوباش و عرق خور“ مي‌خوانند كه ”پول مي‌گيرند و رای مي‌دهند“!

5- استيلای اجنبی در ايران فقط از مجرای حاكميت استبداد و انتخابات فرمايشی امكانپذير است و بس وراه نجات كشور و مقابله با تهديدات جنگ طلبان آمريكا دفاع قاطع جمهوری اسلامی از مردم سالاری، صلح و حقوق بشراست!

6- آنها كه باخت خود در انتخابات را نتيجه تبليغات اين و آن می دانند ( هاشمی- پيك) علت اصلی را بايد در عملكرد خود جستجو كنند.


نامه سرگشاده 45 زن ايرانی
خطاب به سازمان ملل و پارلمان اروپا


پیش از سفر به انگلستان، وزیر خارجه ایران
در پارلمان اروپا زیر شدیدترین فشارها قرار گرفت
قوه قضائیه زیر فشار
پارلمان اروپاو سازمان ملل
بخاطر نقض حقوق بشر

ا-اتحاديه اروپانگران تصويب قطعنامه سازمان ملل عليه ايران بدليل نقض حقوق بشر و برتری نظرات آمريكا در سازمان ملل در مورد ايران است

ا- مرخصي و آزادی مشروط چند زندانی سياسی در روزهاي اخير كوششی است براي جلوگيری ازملاقات نماينده سازمان ملل با اين زندانيان

ا-بدنبال كميسرخارجی پارلمان اروپا، نماينده سازمان ملل وارد ايران خواهد شد و پس از آن هيات پارلمانی انگلستان راهي ايران می شود.ا

ايران در مسيرانتقال ترياك ازافغانستان به تركيه
پنج ميليون شهيد
لشگرانتقال مواد مخدر

عزت الله سحابی پس از شرح ماجراهای زندان
در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت:
دستگاه قضائی
آشكارا دروغ می گويد

دبير كل نهضت آزادی ايران:ا
طرفداران اصلاحات بدون كوچكترين ترديد
در انتخابات شوراها شركت می كنند


سه ‌جامعه‌ و جمعيتی كه‌ نمی‌خواهند با رای مردم ‌كنار بروند !

 پاسخ وزير كشور به  منتقدانی كه انتخابات را عملا تحريم كرده اند
صلاحت‌ كانديداهای نهضت آزادی‌با دلائل قانونی تائيد شد

ديدارهای مهم آيت الله منتظری پيش ازبستری شدن در بيمارستان  کامکارشهر قم


انتشار نامه خانواده ملی – مذهبی در رد ادعای رئيس

 قوه قضائيه برای رسيدگی به مواردتخلف درجريان بازجوئی ها

پنج ارگان و نهاد
درجريان شكنجه و اعتراف سحابي
و ملی – مذهبی ها بوده اند

دادگستری تهران، مجمع مصلحت، شورای نگهبان،

مشاورعالی رهبر ونماينده ولی فقيه در سپاه تهران

آشنائی بيشتر با نقش سپاه بدر در آينده عراق
 و سوابق نماينده ولی فقيه"سالك" در اين سپاه
ديدار وزير خارجه ايران
 با نخست وزير انگلستان

مافيای تجارت‌وقدرت‌برای‌اين‌پول‌نقشه‌كشيده‌است
ا17 ميليارددلارذخيره‌ارزی‌
خرج‌سازندگی‌خواهدشديا كودتا؟

دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي:ا
بايد نگران صاف شدن جاده امريكا
در ايران از سوی انگليس ها بود

نامه رئيس مجلس‌رادفتررئيس قوه قضائيه قبول‌نكرد
رئيس قوه قضائيه‌ازاموردفتر خود كمترازامور
دفتر مجلس‌اعلای‌‌‌‌انقلاب اسلامی‌عراق‌اطلاع‌دارد!

 با پيشنهاد خاتمی و موافقت رهبر

تمزكر3 نهاد و بنياد بزرگ

مالی - جنگی ونظارت بر آنها


دادگاه تجديدنظرتهران رسيدگی را آغاز كرد
نقض‌وياتائيدحكم‌زندان دكترناصرزرافشان؟

 

18  بهمن 1381سخن روز


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟

. اسدالله مبشری، رييس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نيز مانند رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بی آنكه به محتوای نامه عزت الله سحابی بپردازد نظراتی را در باره زمان انتشار اين نامه و ضرورت پيگيری ماجرا توسط عزت الله سحابی از طريق قوه قضائيه ارائه داده است. هم مبشری و هم رئيس قوه قضائيه در باره شكنجه های اعمال شده سكوت كرده اند و اين درحالی است كه شورای نگهبان نيز حاضر نيست لايحه منع شكنجه را تصويب كند و چنانچه اين دو روحانی قضائی شكنجه های اعمال شده بر عزت الله سحابی و ديگران را محكوم كنند سخنی خلاف نظر شورای نگهبان گفته اند!ادامه.....


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

.نامه تكاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا يكبار ديگر پرونده شكنجه واعتراف گيری در جمهوری اسلامی باز شود. گشايش اين دفتر، در آستانه ورود نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنين هيات نمايندگی مجلس عوامل انگلستان به ايران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهميت سياسی قابل توجهی برخوردار است. اين نامه در كنار نامه ای كه مدتی پيش 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شكنجه های دوران بازداشت خود كرده بودند، پرونده جناياتی را در جمهوری اسلامی تكميل می كند كه تاكنون قربانيان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی كشور ما گرفته است   ادامه.....


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟


 

 

ی