ديدار و گفتگوئی كوتاه با "شيرينه هانتر"

خطر جنگ و تجزيه در ايران
روز به روز تقويت می شود!

 اطلاعيه حزب كمونيست عراق
حمله نظامی آمريكا به عراق
با خود دمكراسی نمی آورد!ا
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
مردم را برای اقبال از بيگانگان آماده می كنند
مخالفان اصلاحات سربازان
پيشقرآول امريكا شده اند
ا1- زمان بسيار كوتاهی باقی مانده، به مردم اعتماد كنيد و سرنوشت كشور را به آنان بسپاريد. شرايط را برای آنها كه مرزها را محاصره كردند فراهم نكنيد!ا
ا2- فرصت طلب ها و مال اندوزانی كه پشت خون شهدا پنهان شده اند و متحجرانی كه خود را عين دين می دانند مردم و بويژه نسل جوان را از اسلام ونظام دور ساخته و فرصت ها را با سعی بليغ سوزاندند!ا


آقایان! رئیس شکنجه شده یک دانشگاه،
شرح زندان و شکنجه را به کی بگوید؟

نامه سرگشاده 45 زن ايرانی
خطاب به سازمان ملل و پارلمان اروپا

پس از در گذشت آيت الله خمينی
اختلاف هاشمی فسنجانی
با سيد احمد خمينی

متحجرين حتی وقتی آيت الله خمينی ولی فقيه و رهبر كشور بود مانع تفسير قرآن و فلسفه از سوی او شدند.ا

آيت الله خمينی پس از فتح خرمشهر موافق ادامه جنگ نبود.ا
آيت الله خمينی هيچكس را بعنوان جانشين خود معرفی نكرد و با چنين كاری مخالف بود.ا

روزنامه الزمان چاپ لندن: از سوی سازمان ملل
سه هیات حقوق بشر راهی ایران می شود

ليست جبهه دوم خرداد برای انتخابات
شوراها تا 10 روز ديگر اعلام می شود

محسن آرمين: شكنجه و اعتراف از دل اين تفكر بيرون می آيد:
كسانی‌معتقدندمخالف‌آنهاحق‌حيات‌ندارد

آنچه نبايد نمايش داده شود، پول می شود
خروج آثارهنری ممنوعه
از كشورآزاد می شود!

سيد مصطفی تاج زاده: شباهت های ناگزير ميان
جبهه ضد اصلاحات و مجاهدين خلق در سال 60
چه‌كسانی درحال سازماندهی
ميليشياهستند وباچه‌هدفی؟

 

عمادالدين باقی

 
از اوين
 
به‌خانه‌بازگشت
 

اطلاع دبيركل موتلفه
از متن نامه 95 نماينده مجلس
و پاسخ شفاهی رهبر


پیش از سفر به انگلستان، وزیر خارجه ایران
در پارلمان اروپا زیر شدیدترین فشارها قرار گرفت
قوه قضائیه زیر فشار
پارلمان اروپاو سازمان ملل
بخاطر نقض حقوق بشر

ايران در مسيرانتقال ترياك ازافغانستان به تركيه
پنج ميليون شهيد
لشگرانتقال مواد مخدر

عزت الله سحابی پس از شرح ماجراهای زندان
در مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت:
دستگاه قضائی
آشكارا دروغ می گويد


 

19  بهمن 1381سخن روز


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟

. اسدالله مبشری، رييس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نيز مانند رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بی آنكه به محتوای نامه عزت الله سحابی بپردازد نظراتی را در باره زمان انتشار اين نامه و ضرورت پيگيری ماجرا توسط عزت الله سحابی از طريق قوه قضائيه ارائه داده است. هم مبشری و هم رئيس قوه قضائيه در باره شكنجه های اعمال شده سكوت كرده اند و اين درحالی است كه شورای نگهبان نيز حاضر نيست لايحه منع شكنجه را تصويب كند و چنانچه اين دو روحانی قضائی شكنجه های اعمال شده بر عزت الله سحابی و ديگران را محكوم كنند سخنی خلاف نظر شورای نگهبان گفته اند!ادامه.....


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

.نامه تكاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا يكبار ديگر پرونده شكنجه واعتراف گيری در جمهوری اسلامی باز شود. گشايش اين دفتر، در آستانه ورود نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنين هيات نمايندگی مجلس عوامل انگلستان به ايران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهميت سياسی قابل توجهی برخوردار است. اين نامه در كنار نامه ای كه مدتی پيش 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شكنجه های دوران بازداشت خود كرده بودند، پرونده جناياتی را در جمهوری اسلامی تكميل می كند كه تاكنون قربانيان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی كشور ما گرفته است   ادامه.....


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟


 

 

ی