رضا عليجانی عضو رهبری ائتلاف ملی- مذهبي
چنان‌نرويدكه‌روزی بگوئيد:
صدای‌انقلاب مردم‌را شنيدم!

 مصاحبه‌راديوئی‌راه توده درباره حمله نظامی‌امريكابه‌عراق

هنوز حاكميت ايران نمی داند
جهان به كدام سو می رود
برای آگاهی از آمار مراجعه كنندگان و خوانندگان پيك و ديگر سايت‌ها و روزنت‌های ايرانی روی علامت كوچك آبی سمت راست پيوندها كليك كنيد -   برای مشاهده   " روزنامه‌ها " -  " راديو‌ها " و  " سايت ها "  در نوار خاكستری زير بر روی  " پيوندها " كليك كنيد      
هنر و انديشه
فروغ

او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 ابراهيم يونسی
داستان در ايران

قتل عام در زندان

شكاردرشهر

نگاهی به فيلم ده

امير كاويانی

افراشته
الهی پرت شوی
ازپنجره!ا

صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
ا4 پرسش مجمع طلاب‌خط‌امام وپاسخ آيت‌الله طاهری
حاكميت طرفداران سلطنت اسلامی
باطل و احكام آنها غير شرعی است

اين واقع بينی،‌به قيام برای نجات‌انقلاب 57 می‌ماند  

1- از نظرآنهاكه پس از انقلاب بر سرسفره حاضر و آماده نشسته و مشغول تناول‌اند، آزادی، يعنی آزادی آنها برای سركوب مخالفين و تقسيم مناصب بين خود. آنها جمهوری را زائد می دانند و بايد تبديل به نظام شبه سلطنتی با محتوای مثلا اسلامی بشود. ا 

2- احكام طرفداران شبه سلطنت اسلامی در مناسبت حكومتی به موجب قانون اساسی باطل است و مطابق قرائت امام از اسلام و رای مردم، اين احكام نا مشروع و غير شرعی است.ا  

3- روحانيت هنوز نمی داند بر سر اسلام در ايران چه آورده شده و چه عاقبتی در انتظار است!  

4- عوامل حجتيه به هيچ كس پاسخ گو نيستند و تحت سپر آهنين قوه قضائيه سرگرم دشمن شاد كردن هستند. آنها تا مغز استخوان نظام مشغول فعاليت هستند تا به قول خود مردم را ناراضی و ظهور امام زمان را تسريع كنند. چرا كسی در اين باره حساسيت نشان نمی دهد و منعی نيست؟  

5- من متحيرم كه از جزوه های آغاجری چگونه استنباط ارتداد كرده  و جان مردم را ملعبه مطامع اقتصادی و سياسی كرده‌اند. ا 

6- فاصله نسل سوم با اسلام و روحلانيت به مرحله ای رسيده كه ترميم آن به معجزه شبيه است. ا 

7- طرفداران‌اسلام امريكائی كه‌حجتيه و مرتجعين باشند، دراين سال ها بزرگ ترين هجمه را به انقلاب و جمهوری آوردند، اگر همه دشمنان نظام هم جمع می شدند چنين ضربه ای نمی توانستند به نظام بزنند. ا 

8- دگرانديشان و مخالفان نظام و اسلام حقوق مساوی با ديگران دارند و حكومت موظف به استفاده از دانش و تخصص آنهاست.ا  

9- من از فعاليت آزاد نهضت آزادی و ملی مذهبی ها كه در بين آنها افراد متدين و زجر ديده قبل از انقلاب وجود دارند حمايت می كنم. نامه امام مربوط به دوران جنگ است كه تمام شده است. اگر امام زنده بود برای احقاق حقی كه از اين جماعت ضايع شد و ظلمی كه بر آنها وارد شده بر می خاست. ا 


بازديد بين المللی از تاسيسات اتمی ايران


 


سخنگوی وزارت خارجه امريكا:
ما باايرانی هاديدار و مذاكره داشته‌ايم!

طرح اتحاد ملی
در دستور كار دولت، مجمع مصلحت،
شورای عالی امنيت و خانه احزاب

علی رازينی رئيس دادگاه ويژه روحانيت:
"رهبر"دادستان‌كل‌دادگاه‌ويژه‌روحانيت‌است!
از جمله فعاليت های دادگاه ويژه روحانيت رسيدگی به اختلافات خانوادگی روحانيون است!

دوگونه‌ارزيابی متضادازخواست‌های‌جوانان
تاجرنيا نماينده مشهد:
جوان امروزماتحت‌تاثيرمدرنيسم وپست‌مدرنيسم‌قراردارد
سعيد فائقی مدير عامل شركت پست:
هيچ وقت نسل اول انقلاب نمی توانداصلاح طلب باشد

برگزيدگان‌بيست‌و يكمين جشنواره‌فيلم‌فجر

تجليل از داريوش مهرجوئی


نيكی كريمی بعنوان بهترين بازيگر زن


افشاگری "اكونوميست" پس از "واشنگتن پست"
رفسنجانی و ولايتی
رهبران زدوبند با امريكا
مثلث جناح راست- جورج بوش- نجات حكومت


نامه سرگشاده محسن سازگارا
 شكاف پر نشدنی ميان ملت و دولت

فستيوال فيلم فجر

جدال ارزشی چشم های سياه

زبان سرخ

امسال هم ديدنی بود

سرگذشت جنبش‌خونين‌دانشجوئی از اينجا ادامه يافت

زندان اوين
ميراثی كه از ساواك برای
لاجوردی و شريعتمداری باقی ماند


  از اوین تا قتلگاه- بيژن جزنی زمان  اندكی پس از ازدواج سر از زندان های شاه در آورد و سر انجام  نيز در يك توطئه خونين همراه  جمع ديگری از زندانيان از اوين شبانه به تپه های اطراف اين زندان برده شده و جملگی به مسلسل بسته شدند. از دانشگاه تا اوين


23  بهمن /1381سخن روز


مجتهد و دروغ؟
رياست‌وبی‌خبری؟

. اسدالله مبشری، رييس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نيز مانند رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی بی آنكه به محتوای نامه عزت الله سحابی بپردازد نظراتی را در باره زمان انتشار اين نامه و ضرورت پيگيری ماجرا توسط عزت الله سحابی از طريق قوه قضائيه ارائه داده است. هم مبشری و هم رئيس قوه قضائيه در باره شكنجه های اعمال شده سكوت كرده اند و اين درحالی است كه شورای نگهبان نيز حاضر نيست لايحه منع شكنجه را تصويب كند و چنانچه اين دو روحانی قضائی شكنجه های اعمال شده بر عزت الله سحابی و ديگران را محكوم كنند سخنی خلاف نظر شورای نگهبان گفته اند!ادامه.....


فراكسيون دفاع از شكنجه!ا  

همزمان با اظهارنظرهای وسيع در محكوم كردن آنچه بر سحابی و ديگر قربانيان شكنجه در جمهوری اسلامی رفته و می رود، رئيس فراكسيون اقليت مجلس "حداد عادل" كه با يك معامله سياسی به مجلس راه يافت تا چشم و گوش جناح راست و بيت رهبری در مجلس باشد در يك اظهار نظر شگفت انگيز، بدون آنكه راجع به اصل مسئله كه شكنجه و بازداشتگاه های فاشيستی در زندان اوين و پادگان های سپاه پاسداران باشد دليل اين افشاگری را پايان حصر آيت الله منتظری اعلام كرد......ادامه  


نامه تكاندهنده سحابی
ا100 آمده
ا90هم‌نزداوست!ا

.نامه تكاندهنده مهندس عزت الله سحابی خطاب به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی موجب شد تا يكبار ديگر پرونده شكنجه واعتراف گيری در جمهوری اسلامی باز شود. گشايش اين دفتر، در آستانه ورود نماينده كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و همچنين هيات نمايندگی مجلس عوامل انگلستان به ايران جهت بررسی نقض حقوق بشر از اهميت سياسی قابل توجهی برخوردار است. اين نامه در كنار نامه ای كه مدتی پيش 15 تن از نيروهای ملی- مذهبی نوشته و اشاره به شكنجه های دوران بازداشت خود كرده بودند، پرونده جناياتی را در جمهوری اسلامی تكميل می كند كه تاكنون قربانيان بزرگی از جنبش انقلابی و ملی كشور ما گرفته است   ادامه.....


ترياك
با فتوا و بدون‌فتوا

نبرد دن كيشوت
با تكنولوژی

هاشمی رفسنجاني
دو دهه‌عقب‌مانده!ا

حقيقت همان است كه
فرشادابراهيمی گفت


پيوندحوزه‌علميه
با بورس تهران

اعلاميه ‌های ارزشی
فرماندهان سپاه

هشدار وزير اطلاعات
را چه كسانی بايد
آويزه گوش كنند؟


 


ی