کنگره پنجم جبهه مشارکت آغاز شد

مطابق قانون اساسي

رهبرخودکامه

از ولايت ساقط است

 گنجی

با دادگاه - بی دادگاه

بايد در زندان می ماند!

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


پاورچین، پاورچین
با محصص

 
محمد رضا شجريان  

با جمع شدن مردم مخالف اند

حتی برای شنيدن صدای من!


همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


بهشت من

خاکستری است


مشيری
برای سرگشتگی‌ها
 گريست


تهمينه ميلاني

دو زن
يعنی درجستجوی هويت زن ايرانی


نسل چهارم

گفت‌وگو با نويسنده‌ رمان
" نفرين خاكستری"


عاشيق ها
ساز قيام بدست گرفتند
              اميد نيايش


فرياد
از شكنجه
 واعدام


صادق‌چوبك

" شب اول قبر"
پيش ازآنكه
مرگ فرا رسد!

مهدی اورند


گفت وگوی بهار برهانی با بهزاد فراهانی

جنون عشق

"مريم ‌و مرداويج"


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


منوچهر آتشی 
سرگذشت شعر ايران

خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير

آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
 
 

 

 

 

pyknet@perso.be

 
 

24 مهر 1382


گزيده ها


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


 
 
ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


 
اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری
 

 

مصاحبه خبری شيرين عبادی در تهران

مردم ايران جنگ، ترور و کشتن را نمی خواهند،

 صلح، آزادی، عدالت قضائی و حقوق بشر می خواهند

تا می گوئيم: حقوق بشر

می گويند: وارد سياست شديد!

 

1- زمان آنست که جمهوری اسلامی ايران به تعهدات بين‌المللی خود در زمينه حقوق بشراحترام بگذارد و كنوانسيون‌های مربوطه به حقوق بشر را بپذيرد و به اجرای آن متعهد شود. 2- هيچ كشوری حق ندارد به بهانه دموكراسی، حقوق بشر و صلح، در مسائل داخلی كشورها دخالت كند، پيشبرد حقوق بشر از طريق تانك و ابزارهای جنگی امكانپذير نيست. در مورد عراق نيزاميدوارم با انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل، هرچه زودتر اداره مردم حاکم شود. در مورد فلسطين نيز بايد گفت، حديث نابرابر سنگ است با گلوله. 3- اعطای اين جايزه، بار سنگينی بر دوش من گذاشت، نه تنها فعاليتم را كم نمي‌كنم، بلكه بيشتر مي‌كنم. در مورد دفاع از زندانيان سياسی نيز همچون گذشته فعاليتم را ادامه مي‌دهم. 4- فرمايش آقای خاتمی، اظهار عقيده‌های ايشان بود؛ راجع به جايزه صلح نوبل. هر كسی آزاد است كه هر عقيده‌ای را بيان كند.اعتقاد ايشان است و من به آن احترام مي‌گذارم.

مصاحبه آيت الله منتظری :

روحانيت بايد صحنه حكومتی را ترك كند

انقلاب برای آزادی بود

نه حكومت روحانيون


مخالفت رهبر مانع تبريک دولت به شيرين عبادی شد

جدال رهبر

با صلح و حقوق بشر


اين انفجار شادی، نشان داد که مردم منفعل نيستند

                                              شاهين درويش-  تهران


استقبال از داخل هواپيمای پاريس – تهران آغاز شد

     عباس بختياری – پاريس


نامه تبريک و تائيد181 نماينده مجلس به شيرين عبادی


دسته گل بحث انگيزی که

نوه آيت الله خمينی به گردن عبادی انداخت


موتلفه اسلامی:

کميته امداد را تحويل نمی دهيم

 

از شماره چهارشنبه

 

استقبال دهها هزار تهرانی از شيرين عبادی

آزادی: فرياد بلند ملت!


درايران

مقابله با نقض حقوق بشر

بزرگترين پيکار سياسی است


حقوق زنان

حتی برخلاف متون

اسلامی نقض می شود


گزارش خبری ورود شيرين عبادی به ايران و
برنامه ديدارهای امروز برنده جايزه صلح نوبل

درپايان مراسم استقبال، گروه های فشار كوشيدند با حمله به مردم، پروژه جديدی را به اجرا بگذارند كه با هوشياری كميته استقبال و پرهيز مردم از درگيری اين كوشش ناكام ماند

دو شعار عمده مردم:
بانوی ايران زمين -  شادی ما را ببين
رفراندم، رفراندم  -  اينست شعار مردم


برای ديدن گزارش تصويری استقبال از شيرين عبادی اينجا را کليک کنيد


يادی هم از فرشاد ابراهيمی!

                                                           مسعود بهنود


شيرين عبادی، نامی آشنا برای زنان كشورهای اسلامي

زنان كشورهای مسلمان

به ايران چشم دوخته اند


 

از شماره سه شنبه

 

قصه خونين آزادی و حقوق بشر درايران

دادگاه اکبر گنجی

دادگاه محمد مصدق

 دادگاه خسرو گلسرخی


من وقت ندارم فکر کنم درايران چه پيش می آيد

می روم ايران

مهم نيست چه اتفاقی می افتد!ا

زمان زيادی برای قبول اصلاحات باقی نمانده

ما به اسلامی نيازمنديم که مخالف آزادی نباشد


حرف های انگليسی اما به زبان فارسی

آيت الله خزعلی

نگاهی به خود بياندازد


تحصن خانواده عبدی درمقابل سازمان ملل درتهران

خانواده عبدی شکايت خود را

 تسليم سازمان ملل کرد


هفته نامه معتبر اشپيگل چاپ آلمان نوشت:

6 هدف نظامي- اتمی ايران

در برنامه حمله نظامی اسرائيل

محرمانه ترين اطلاعات نظامی ايران دراختيار اسرائيل است و سپاه پاسداران و تشكيلات امنيتی بيت رهبری دنبال ملی مذهبی ها و دانشجويان می دوند و سرشان به اعتراف گيری گرم است !

ديدار و مذاکرات روسای جمهوری ومجلس با شورای نگهبان

دولت زيربار انتخابات

فرمايشی نخواهد رفت!

1- با حرف و وعده مردم درانتخابات شرکت نخواهند کرد. بايد اعتماد مردم درعمل جلب شود. 2- برای پايان بخشيدن به آشفتگی امنيتی در کشور، سازمان امنيت موازی و وزارت اطلاعات وامنيت درهم ادغام خواهند شد. 3- نمايندگان دولت از شيرين عبادی استقبال خواهند کرد.


حضورنمايندگان وزارت اطلاعات در مجلس

پرونده واقعی قتل زهرا کاظمی

در يک دادگاه جديد باز خواهد شد


يك جمله، اجلاس خانه احزاب را مختل كرد

 

از شماره دوشنبه

 

شيرين عبادی فردا راهی ايران می شود

پرواز حقوق بشر

ازپاريس به تهران

اين گزارش به مجلس می رود؟

گزارش تجاوز به زندانيان

دردست تکميل وبررسی است!ا


دردنامه افشاگرانه هاشم آغاجری از زندان

من عليه خودکامگی قيام کرده ام

و می خواهم ناگفته ها رابگويم!ا


برای حضور در دادگاه

شيرين عبادی وکيل خانواده زهرا کاظمی شد

شيرين عبادی:

دوره سرکوب سپری شده

اصلاحات بايد پيش برود


مصاحبه دبيرکل جبهه مشارکت در آستانه کنگره اين جبهه

فضای امنيتی در ايران

تحمل ناپذيرشده است!


هرالدتريبيون:
تغيير سيستم و روش حكومتي

در ايران اجتناب ناپذيرشده


نامه نوشابه اميری به شيرين ايران

من، نامه ام را به تو می نويسم!

(نخستين روزنامه نگارايرانی كه درپاريس با آيت الله خمينی مصاحبه كرد)


مقدمات قطعنامه سازمان ملل فراهم می شود

اجلاس مهم وزرای خارجه اتحاديه اروپا
برای رسيدگی به نقض حقوق بشردرايران


محاکمه دوباره اکبرگنجی به جرم بيان انديشه

 حکومت انضباطی در دانشگاه ها

داستان دنباله دار "بازجوئی" از دکتر يزدی!

اسرائيل آماده حمله نظامی به ايران


نقدی بر آثار اردشير محصص: نه!

بيانيه محصص و گلسرخی: بله!


دوكلام هم از بادامچيان
صلح نوبل را به بی وطن ها می دهند

ی